Archive Monthly Archives: maart 2019

Oog van Horus

In de Egyptische mysterie scholen staat het oog van Horus centraal. Het betreft een aanvlieg route voor de spirituele weg. Je hebt het rechter, het linker en het centrale oog van Horus. In dit bericht schets ik de contouren en beperkingen van deze 3 aanpakken.

Oog van Horus
Oog van Horus

Rechter Oog van Horus

Ons geluk heeft pieken van tijd tot tijd. Spirituele groei is gericht op het stabiliseren van deze pieken en net als met bergbeklimmen wordt dat je nieuwe basiskamp.

Je klimt van basiskamp naar steeds hogere ijler gelegen kampen. Je geest wordt ondergedompeld in energie met een zeer hoge freguentie. Als gevolg hiervan verblijf je enekele uren of dagen in een hoge piek van vreugde en liefde.

Nadien is je nieuwe basiskamp – je eigen energie frequentie iets hoger. Het kan voorkomen dat je erg emotioneel, boos, gehecht, jaloers, trots of onzeker bent. Na deze periode kan de periode van vreugde en liefde weer terugkeren. Des te sterker de overdracht hoe krachtiger en langdurig de emoties en de pieken van vrolijkheid en liefde duren. Dit is de Rechter Oog van Horus aanpak.

Met ander woorden goeroes of leraren kunnen je geest zegenen met behulp van rituelen, rituele voorwerpen, door met hun handen je hoofd aan te raken. In de meeste gevallen leggen ze de details hier niet vanuit. Met de Rechter Oog van Horus aanpak delen ze de resultaten met je.

Je rechter hersenhelft is in volle overgave richting het universum en je laat de dingen gebeuren zonder dat je geest er controle over heeft. Lef en blind vertrouwen zijn nodig om dit mogelijk te maken. Maar nog veel belangrijker het vraagt om liefde en dankbaarheid voor de goeroe of leraar om de overdracht krachtig te maken.

Des te meer je opent des te meer je ontvangt. En dit is ook direct te beperking van de Rechter Oog van Horus aanpak.

Linker oog van Horus mannelijk

Een andere aanpak is om je alle details te leren om je hart chakra blijvend maximaal te openen. Omdat deze materie complex is, kan het binnen de Linker Oog van Horus alleen stap voor stap gebeuren. In het Oude Egypte kozen ze de beste geslaagde leerlingen van de vrouwelijke school (Rechter oog van Horus) en initieerde ze hen nogmaals 12 jaar in de mannelijke school. In die tijd was het bewustzijn niveau aanzienlijk hoger. Bijna alle leerlingen hadden een holografisch geheugen en ontvingen direct alle kennis in de vorm van ervaring direct van Toth: alle geometrische patronen en bewegingsinstrukties werden eenvoudig gedownload vanuit een gezamenlijk bewustzijnsniveau.

Vandaag de dag is het bewustzijnsniveau lager en bovendien ontstaan er moeilijkheiden zolang er emotionele blokkades zich in 1 of meer lagen van je hart chakra bevinden. Enkele geometrische patronen kunnen in elkaar zijn gedrukt door een traumatische ervaring van vroeger.

Om die reden vraagt deze Linker Oog van Horus om inzet, attentie, liefde, doorzettingsvermogen en dagelijkse oefening om de specifieke geometrische vorm op de juiste grootte en met de juiste aandacht te visualiseren en te voelen.

Als het moeizaam verloopt, dan dien je eerst het Rechter Oog van Horus pad pad te doorlopen om eerste de grootste emotionele blokkades te verwijderen.

Derde Oog van Horus kinderlijk

Zowel het rechter oog als het linker oog van Horus zijn nodig om je te ondersteunen op het spirituele pad. Om je aandacht niet te richten op de verschillen tussen de mannelijke (geometrie) en vrouwelijke (overdracht) aanpak kan je beter letten op de overeenkomsten.

Deze kan je vinden in het centrale of 3de Oog van Horus. De Tibetaanse Vajrayana hoogste Yoga Tantra school is op deze wijze vorm gegeven. Het heeft zowel sterke mannelijke als vrouwelijke aspecten. Evenwel zijn beiden aanpakken verborgen achter kleuren, symbolen, rituelen, mantras en geheime initiaties. Het is een aanpak welke perfect is en welke veel respect en waardering verdient.

Zowel de geometrie als de overdracht aanpak zijn nodig om de staat van ontwaken te bereiken. Sinds decades bestaan de mannelijke en vrouwelijke spirituele scholen op onze planeet. Scholen gericht op het ontwikkelen van de kracht van de geest en scholen gericht op het verwijderen van de emotienele pijn in het hart. Mannelijke spirituele scholen passen de Heilige Geometrie toe en de vrouwelijke spirituele scholen de levensregressie, rebirthing en droom technieken. De ideale volgorde voor elk individu is anders afhankelijk van status quo en ervaringen uit vorige levens.

De Synthese

Het levensboom workshop programma representeert beiden scholen. Ze vertegenwoordigen respectievelijk de linker hersenhelft, centrale hersenen en rechter hersenhelft. Ook representeren ze de vader, het kind en het moeder concept. Bovendien de 3 eenheid. Volgens de Tibetaanse geschriften zijn er vele niveaus van eenheid om ontwaken en of verlichting te bereiken. Je kan awakening bereiken met elk van de 3 paden maar het kan handig zijn om ze alle drie afwisselend in perioden in jouw leven te bewandelen om nog hogere stadia van awakening of verlichting te bereiken.

Geluk en de Heilige geometrie

Geluk kan je de hele dag doorleven

Geluk ervaren veel mensen maar op enkele momenten in hun leven. Als je deze geluksmomenten de hele dag zou kunnen doorleven dan ben je altijd gelukkig nietwaar? Wat gebeurt er met je als je leuke herinneringen voelt? Vanuit Vedische bronnen begrijpen we dat geluksindrukken in je bewustzijn zich ver boven het fysieke lichaam bevinden in de subtiele auralagen.

geluk met shri yantra
Geluk en 19 driehoeken Shri Yantra

De meeste onder ons zijn zich niet bewust van deze energielagen en geven het ook geen attentie. Als gevolg hiervan voelen ze weinig geluk in hun leven. Zodra iemand verbinding maakt met een geluksmoment dan zet hun systeem van auralagen uit om met de geluksindruk kontakt te maken en het attentie te geven. Als gevolg hiervan gaat hun hele systeem zich gelukkig voelen, doordat de energie begint te stromen en ze in een groter energiebol leven.

Zodra de verbinding met de herinnering wordt verbroken dan vallen ze terug naar een vernauwd bewustzijn. Een energie bol welke nog net het fysieke lichaam in leven houd. 

Geluk zodra je dromen echt beleeft

Vele zieke ongeneselijke mensen gaan direct hun dromen beleven, wanneer ze uit het ziekenhuis komen. Als gevolg van een sterke motivatie om langer te leven, gaan ze eindelijk doen wat hun hart ze altijd al had ingeven. Hun ziekte verdwijnt in heel veel gevallen. Het bekendste voorbeeld is Louis Amstrong de tour de France winnaar van 1997 en 2002. Hoe kan dit mogelijk zijn?

Zodra je leeft vanuit je innerlijke gevoelens dan voedt je de set van energie lichamen met essentiële levensenergie. Als je leeft vanuit verplichtingen – voor de wereld die jezelf schept – blokkeert het de levensenergie. Je energie lichamen vernauwen en een ziekte manifesteert zich.

In vele gevallen leven mensen niet hun dromen door: 

 • Angst voor grote veranderingen en zelfstandigheid
 • Partners die hun weerhouden stappen te zetten
 • In de toekomst leven in plaats van in het heden
 • Middelen niet voor hun dromen reserveren

Geluk door omgeving,voeding en spirituele oefeningen

De omgeving waarin we leven, wat je eet en je spirituele oefeningen bepalen de kwaliteit van je energievelden en gerelateerde emoties. J

Geluk en je omgeving

Je omgeving bestaat uit de volgende sub omgevingen: 

 • Werk
 • Thuis
 • Familie 

In al deze omgevingen spenderen wij tijd en bewegen wij ons door energie velden van objecten en personen. Wanneer je de bio energetische velden van personen nader aanschouwd dan is er en breed spectrum. Personen die zwaar, dicht en deprimerend zijn aan de linker kant en personen die licht, vitaal en vreugdevol zijn aan de rechter kant. 

Een belangrijke kosmische wet: tegenpolen trekken elkaar aan. Dit betekent indien jij aan de rechterkant van het spectrum zit, je iemand aan de linker kant van het spectrum aantrekt. Zijn of haar energie gaat zich vasthechten aan die van jou.

Of dit nu plaatsvindt tegenover de persoon, via de telefoon of per email dit maakt geen enkel verschil. Na afloop voel je je minder energiek.

Voeding en geluksmomenten


Afhankelijk van de voeding die je tot je neemt neem je bepaalde elementen tot je. Dit zijn de elementen aarde, water, vuur, lucht en ether. Deze elementen zijn verbonden met de 5 platonische vormen (Zie Heilige Geometrie) en je belangrijkste chakra´s.

Zodra al je chakra´s in 1 pulsering zouden vibreren, zou je in balans zijn. Wanneer alle chakra´s zouden bewegen op zeer specifieke snelheden en verhoudingen dan zou je heel bewust zijn. Echter zijn deze voorwaarden bij de meeste van ons niet aanwezig. Als gevolg hiervan eten de meeste van ons niet de juiste voeding om in balans te komen.

Wanneer je bijvoorbeeld zelf veel vuur energie hebt en je tomaten, paprika´s, eieren, vis en rood vlees gaat eten, dan bewijs je jouw energielichamen geen goede dienst. Je brengt nog meer vuur in je systeem, hetgeen tot onrust en stress kan leiden. 

Een van de best bewaarde holistische gezondheid systemen is Ayurveda. Deze kennis komt van de verloren Vedische beschaving van 6800 VC. Het doel is om snel balans te verkrijgen als een ziekte zich manifesteert. Ons lichaam heeft een uitgebalanceerde hoeveelheid metalen (12) nodig, welke zich bevinden binnen de 5 elementen en tevens gerelateerd zijn aan geometrische figuren. 

Zieke personen dienen de juiste hoeveelheid elementen en metalen tot zich te nemen of kunnen worden behandeld door aura healers welke  experts zijn in het visualiseren van geometrische figuren. 

Gelukzaligheid en spirituele beoefening 

Deze website gaat in zijn geheel over spirituele oefening, echter is de essentie heel simpel.  Zuivering door je zelf in helder wit licht te positioneren. Het openen van je beiden hart chakra´s. Bescherming tegen disharmonische energie van derden. Het vergroten van je bewustzijnsniveau en het vergroten van je wijsheid.

De 8 persoonlijkheden en gemoedstoestanden

Vele van ons denken hun gedrag te verantwoorden, omdat ze nu eenmaal zo zijn, altijd zo zijn geweest en altijd zo zullen blijven. Deze stelling staat ver van de waarheid en is een goedkoop excuus om geen verandering te doorleven en te groeien.

Je karakter is zeer nauw verbonden met de chakra´s en de eerste 8 cellen van je lichaam : het levensei. Jouw levensei vertelt je meer over jezelf dan alle andere benaderingen bij elkaar. Het bevat alle informatie over je 8 persoonlijkheden.

De Egyptenaren ervaarden niet alleen hun eigen lichaam en persoonlijkheid. Zij namen waar en identificeerden zichzelf met 8 totaal verschillende persoonlijkheden. Deze 8 persoonlijkheden staan direct in verband met de 8 originele cellen van het levensei. Deze is in verbinding met de 8 elektrische circuits.

Gedurende ons leven ontwikkel je een voorkeur voor 1 of meer van de 8 persoonlijkheden, van welke er 4 mannelijk en 4 vrouwelijk zijn. Je 4 mannelijke en 4 vrouwelijke persoonlijkheden vertegenwoordigen een spectrum qua levenservaring van al je vorige levens bij elkaar. Dit wordt weergegeven door de concepten tiener, jonge volwassene, volwassene en oudere.

Geluk en seksuele geaardheid 

Naast de persoonlijkheden identificeerden de Egyptenaren ook nog eens 8 seksuele geaardheden, welke eveneens met het levensei geassocieerd worden. 

 • Mannelijk heterosexueel
 • Mannelijk homosexueel 
 • Vrouwelijk heterosexueel
 • Vrouwelijk homosexueel
 • Mannelijk bisexueel
 • Vrouwelijk bisexueel
 • Mannelijk neutraal
 • Vrouwelijk neutraal

Gedurende je leven heb je de vrije keus om van geaardheid te veranderen door de StarTetrahedron qua positie te roteren. Als gevolg hiervan kan je opeens een nieuwe wereld ervaren qua attractie en aversie richten op de geaardheid van anderen.

De Egyptenaren combineerden de 8 geaardheden met de 8 persoonlijkheden om op de 64 Tantrische sexuele/persoonlijkheid configuraties uit te komen. In het Tibetaans Boedhisme worden deze de 64 kunsten der liefde genoemd. 

Geluk en persoonlijkheid typen 

Persoonlijk vermoed ik dat het patroon in het levensei zich herhaald en beschreven kan worden als de volgende 8 sub persoonlijkheden:

 • Afhankelijke Baby
 • Lerend kind 
 • Slimme Tiener 
 • Eigenwijze Puber 
 • Onafhankelijke volwassene 
 • Gesettelde volwassene 
 • Terugblikkende Volwassene 
 • Oude wijze

Als je dit allemaal in ogenschouw neemt dan kom je uit op 8*8*8 = 512 persoonlijkheden. Alsof het toeval is: na 10 inwaardse celdelingen (gaat van 1 naar 2 naar 4 naar 8 naar 16 naar 32 naar 64 naar 128 naar 256 naar 512) komen we ook uit op 512 cellen. Na dit stadium gaan we expanderen met buitenwaardse celdeling voorbij de grenzen van ons moeders ovum. De cel die we met ons naakte oog gemakkelijk kunnen zien.  

Alleen na de 512 cellen gaan we pas fysiek groeien. De appelboom in de bijbel noemde men de boom van het goed en kwaad. De Cube-Octahedron bevat 1 centrale bol met 12 bollen daarom heen. De centrale bol is de vrouwlijke  nucleus van de ovum en de andere zijn de 12 sterenbeelden posities waaronder je bent geboren en welke zich reflecteren in jou. 

De 512 cellen moeten wel een heel belangrijk fundament zijn zowel fysiek als spiritueel. 

Geluk vasthouden met heilige geometrie

De meeste mensen op onze planeet hebben vernauwde energievelden om zichzelf te beschermen tegen negatieve energie van derden. Als gevolg hiervan ontstaan er heel veel schadelijke neveneffecten. Door de spirituele wetenschap van de Egyptenaren, Tibetanen en Soefies te besturen is het mogelijk om veel antwoorden op belangrijke levensthema’s te ontvangen. 

Een vraag welke mij lang heeft bezig gehouden: Hoe kan ik mijn hart volledig openen en tegelijkertijd goed beschermd zijn? 

Dit lijkt een paradox: een open hart en toch beschermd zijn. Is dit echt mogelijk? Een belangrijke component voor het antwoord is de MerKaBa wetenschap. Evenwel vele personen die het ABC van de MerKaBA hebben geleerd, gaan niet verder op onderzoek uit. Zie Nieuwe Ster in Melkweg retraite.

geluk en star

In principe bewegen de bio energetische velden zich met 9/10 van de lichtsnelheid voort en dragen ze zorg voor het zuiveren van je systeem. Stel je voor dat er een zwaar geladen negatief deeltje jouw MerKaBa nadert via het horizontale vlak. Doordat jou deeltjes zich zo snel voortbewegen kan dit zware deeltje onmogelijk jouw MerKaBa binnendringen.

Maar zodra een zwaar negatief geladen deeltje jouw MerKaBa benaderd via het verticale vlak en bijvoorbeeld van boven de toenadering zoekt dan is er geen bescherming. Er is dus meer nodig een nieuw energetisch immuun systeem, welke je 100% beschermd.

Geluk en de emotionele relatie met je ouders

Jouw ouders en jijzelf zijn zeer sterk met elkaar verbonden. Buiten je lichaam, in de geometrische energie lichamen heb je een serie vader en moeder geometrische figuren die met jouw centrale kind geometrische vormen zijn verbonden. 

Helaas wanneer je emotionele problemen ondervindt met je vader en of je moeder dan vernauw je de energie lichamen van je vader en moeder in jouw systeem en als gevolg hiervan wordt ook jouw eigen kind energielichaam op vele niveaus verkleind.

Met andere woorden blijf aardig tegen je ouders op de drie navolgende niveau’s. Denk over hun positief, spreek over hen positief en als jezelf in balans blijft, ontmoet hen dan ook in een positieve sfeer.

Als je denkt dat je je ouders niet meer kan veranderen dan zit je er naast. Vergroot en visualiseer de vernauwde vader en moeder geometrische figuren elke dag en wonderen kunnen zich manifesteren. Al je voorouders profiteren hiervan mee en zonder hen was jij er nu niet!  

Emoties begrijpen?

Iedereen heeft met die emoties te maken. De vraag is: ‘Hoe ga je ermee om?’ De emoties gehechtheid, trots, angst, jaloezie en boosheid spelen ons allemaal parten. Iemand wie beweert 1 of meer van deze emoties niet te hebben is niet helemaal eerlijk.

emoties wiel
emoties wiel

Het is een groot misverstand. Zelfs ontwaakte of verlichte mensen hebben nog steeds deze emoties. Ze gaan er alleen anders mee om! de bovenstaande figuur geeft de samenhang en gradaties van nog meer emoties aan. We gaan hier later op een separaat bericht dieper op in.

Hieronder staan de 5 belangrijkste emoties qua synthese uit mijn eigen levenservaring en uit verschillende bronnen vanuit de Boeddhistische en Hindoeïstische levensfilosofie.

Trots maakt dat je denkt dat je alle wijsheid in pacht hebt. Je bent bang voor de trauma pijn in je hart. Het element aarde is hiermee verbonden. je voelt je meer dan anderen (superieur). Je hebt geen zingeving, omdat je niet in verbinding staat met de geesteswereld. Je bent op aarde aanwezig maar wil geen contact maken met de andere planeten in ons zonnestelsel.

Boosheid laat jouw negativiteit overdrijven. Je bent bang voor de trauma pijn in je hart. Het element dat hierbij hoort is water. Ook duw je anderen ver van je vandaan. Bovendien zit je nog klem in de baarmoeder als een volgroeide baby en kan geen kant op.

Gehechtheid staat voor het overdrijven van schoonheid. Willen samensmelten met objecten of personen. Bang voor de kracht en licht in jezelf en het element vuur. Je zoekt jouw innerlijke licht in de buitenwereld i.p.v. deze in jezelf te herkennen en te ervaren. Ook blijft je het liefst in de buik van je moeder in de duisternis en in het water. Bovendien wil het geboorte proces ontvluchten en niet op aarde komen. Al zie je het licht door de ontsluiting en toch wil je nog steeds niet. De strijd van het geboren worden blijf je later in je leven opzoeken door onmogelijke situaties uit te zoeken, welke nagenoeg geen succes op aarde kunnen worden.

Jaloezie maakt dat je denkt dat anderen meer of makkelijker iets ontvangen van het universum. Bijvoorbeeld liefde of geld. Het ontbreekt je aan goddelijke leiding en magie in je leven. Je hebt niet zelf inspiratie via jouw innerlijke stem. En volg je als maar de uiterlijkheden op aarde via de inspiratie van derden. Bovendien vraag je continu toestemming of goedkeuring aan derden. Vaak in je kindertijd en jeugd telkens aan een andere ouder. Het element lucht is hiermee verbonden. Je voelt je minder dan anderen (under dog).

Angst maakt dat anderen je onzeker maken en bepalen wat je moet doen. Je bent bang om in je eigen ruimte en kracht te gaan staan. Het element ruimte is hieraan verbonden. Je dient voor jouw zingeving, natuurtalent en inspiratie via de innerlijke stem te blijven staan en jouw rug recht te houden. Ook zodra er narcistische dominante personen of instanties je in een kleine ruimte duwen en daardoor angst creëren. Veel energie in een kleine levenscontainer raakt de magnetisch richting van jouw compas kwijt en gaat alle kanten op.