All Posts by Jyotisha Tat

Spirituele wetten en bewustzijn

Spirituele wetten lijken wel antieke concepten!

Iets is van materie en aanraakbaar of het verdwijnt en lost op 

Als materie niet bestond zou er ook geen ruimte zijn 

Maar als de twee tegelijkertijd bestaan, dan dient de één de ander te zijn, alleen omgekeerd. 

Waar geen beweging is, is ook geen tijd 

Energie kan daarom niets anders zijn dan het omgekeerde van tijd

Spirituele wetten zijn afgeleid van de Natuur

De veelomvattende kennis van onze voorgangers zoals de Egyptenaren en de Maya’s werd afgeleid van de natuur.
Deze beschavingen kenden de diameter en relatieve posities van de sterren, planeten en onze maan. Hun architectuur was gebaseerd op de principes uit de natuur. Onze beschaving is het contact met de natuur verloren, we verwoesten onze planeet en vele levensvormen. Als je goed kijkt naar bloemen en bladeren van planten dan kan je Heilige Geometrie herkennen. 

Spirituele wetten gaan over de Rechter Hersenhelft

spirituele wetten en bijdrage Leonardo DaVinci
Canon Leonardo DaVinci

Antieke kennis is logisch, eenvoudig en zeer effectief. Onze voorouders vonden Heilige Geometrie heel belangrijk. De geometrie is verbonden met muziek en bewustzijn. De toepassing van Heilige Geometrie tref je aan in de kunst en bouwwerken van de Egyptenaren en Grieken. We gebruiken zelf heel veel geometrie als een blauwdruk om onze cellen te laten groeien van de conceptie tot aan een volwassen persoon. De meeste mensen zijn zich er niet van bewust dat deze logische vorm van spiritualiteit zeer geavanceerd is en geheim is gehouden in de kloosters gedurende vele eeuwen. 

Spirituele wetten zijn geheim gebleven gedurende eeuwen


Antieke kennis is geheim gebleven gedurende vele eeuwen in de kloosters van alle religies. De kennis in het westen is via de Grieken tot ons gekomen. De Grieken hebben hun kennis van de Egyptenaren ontvangen. De Egyptenaren hebben hun kennis ontvangen via buitenaardse beschavingen en rassen. De Tibetanen hebben hun kennis met de grootste voorzorg bewaakt in de vele typen zand mandala’s en Boeddha beelden. De Tibetanen hebben hun kennis van grote Hindoeïstische meesters van 1000 N.C. Deze grote Hindoeïstische meesters kregen hun kennis van de grote verloren Vedische Beschaving van 6.800 V.C. in het gebied van India, Irak, Iran en Pakistan. Deze beschaving ontving hun kennis via een buitenaardse beschaving. 

Spirituele wetten zien Spiritualiteit en Wetenschap als één 


Voor de Egyptenaren, Tibetanen en Maya’s zijn spiritualiteit en wetenschap één. Zij hadden een veel rijker intuïtief leven en stonden in zeer goed contact met de aarde en de kosmos. Gevoelens als liefde en vreugde, welke wij allemaal willen vinden, kan je eenvoudig oproepen indien je weet hoe het moet. We betreuren het dat de grote kennis van deze oude verloren beschavingen vandaag de dag niet bij een veel groter publiek bekend is.

egyptische spirituele kennis
Egyptische spirituele kennis: reizen door dimensies

Onze wetenschap heeft zich in een richting ontwikkeld, waarbij de gezondheid van de planeet en de kosmos totaal op de achtergrond zijn geraakt. Alleen al vanuit dit gezichtspunt waren deze oude beschavingen veel verder ontwikkeld. Met behulp van Antieke Kennis uit deze beschavingen kan je een betere omgeving realiseren en zeer snel spirituele realisaties krijgen. 

Spirituele wetten gaan over Energie Lichamen 


Mensen hebben niet alleen een fysiek lichaam. Ook een vitaal, emotioneel en gelukslichaam. Evenwel zijn bij de meeste mensen deze niet fysieke lichamen in verval geraakt en zijn we het contact verloren. Het is heel eenvoudig om het bestaan van niet fysieke lichamen aan te tonen. We herkennen allemaal charismatische personen. Hun fysieke lichaam lijkt meer te leven en hun gezicht straalt meer licht uit.

Levensbloem constructie

Wanneer personen in een groot energie lichaam leven zijn ze meer bewust, hebben meer energie hetgeen wij als charisma bestempelen. Bewustzijn is de vaardigheid om te voelen en het begrijpen van de spirituele taken. Zie de levensbloem constructie.

Fysieke Lichaam 


De meeste onder ons zeggen zich alleen bewust te zijn van het fysieke lichaam maar hebben geen enkel idee waar zich alle organen en klieren bevinden. Vanuit de reguliere geneeskunde gezien zijn de klieren het meest moeilijk te doorgronden. Wetenschappers zijn momenteel heel ver met DNA en genetische onderzoeken, evenwel van het hormoon systeem hebben ze nog maar heel weinig kunde. Op dit moment schrijven de regulieren artsen medicijnen voor en bekijken ze of de patiënt er goed op reageert. Voor alle duidelijkheid reguliere artsen doen heel goed werk in heel veel situaties. De oorzaak van de situatie met de hormonen is: onze organen en klieren zijn verbonden met de energievelden, welke zich zowel binnen als buiten het lichaam bevinden. 

Vitale Lichaam


Het Chinese acupunctuur systeem wordt dikwijls in de vorm van een orgaan klok gepresenteerd, waarin de 12 meridianen en belangrijkste energie kanalen worden beschreven. In antieke Vedische geschriften en in het Tibetaanse Boeddhisme worden duizenden energie kanalen beschreven met hun specifieke functies. 

Vele concepten zijn verbonden met geometrische figuren, de planeten en de sterren. In de Ayurveda de studie naar fysieke gezondheid op basis van de 5 elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether wordt heel veel in groot detail beschreven. Afhankelijk fysieke eigenschappen van het menselijk lichaam zoals het geraamte, de tong, de oren en de ogen word een diagnosis gedaan. Hieruit komen 3 hoofd typen mensen qua energie systeem. Op basis hiervan biedt Ayurveda een zeer geavanceerd voeding advies systeem voor balans en vitaliteit. Het is gebaseerd op het principe “Wat je eet dat ben je”. 

Als je bijvoorbeeld een over actief navel centrum hebt met veel vuur in je systeem en je gaat vervolgens voeding nuttigen met een hoog vuur gehalte dan doe je de balans daar geen goed mee. Het zal resulteren in maag problemen en verslavingen om het vuur af te voeren. Zodra je voedsel nuttigt waarin het element water overheerst zal je vuur van nature afkoelen en kom je meer in balans. 

Emotioneel Lichaam


Het emotionele lichaam omringd het Vitale Lichaam. Het emotionele lichaam bevindt zich met name buiten het fysieke lichaam en een spiegel van je emotionele lichaam is opgeslagen in je organen. Het fysieke lichaam kent solide en holle organen met verschillende functies. Het Emotionele Lichaam heeft veel invloed op het Vitale Lichaam. Wanneer je niet vrolijk bent en zwaar aanvoelt als gevolg van gebrek aan energie, heb je nergens interesse in. Als je verliefd bent heb je geen behoefte aan voedsel en heb je opeens heel veel energie. 

Geluk (wijsheid) Lichaam


Het Geluk Lichaam omringd het Vitale Lichaam. De contouren van de energie bol bevinden zich ver boven je hoofd. Het Geluk Lichaam heeft een grote invloed op het Emotionele, Vitale en Fysieke Lichaam. Bijvoorbeeld wanneer je moe bent en je hoort een liedje op de radio welke hele leuke herinneringen naar boven brengt dan kan je helemaal uit je dak gaan en bijvoorbeeld gaan dansen. Zodra je dit doet is je vermoeidheid opeens weg als sneeuw voor de zon. 

Spirituele wetten gaan over Kosmische Ademhaling 


De meeste onder ons kennen alleen ademhaling van lucht door onze longen. Wanneer je kijkt naar baby’s dan zie het Fontanel boven op de schedel en het Perineum onderaan bij de anus bewegen. Het centrale energie kananaal van het menselijk lichaam is het belangrijkste meditatie object in de meeste spirituele tradities. Het is mogelijk om gericht energie door dit kanaal te laten stromen.

Vele Yoga oefeningen maken gebruik van de 2 neusgaten met ademhalen. Wij hebben een sterk vermoeden dat dit anders werd bedoeld in de oude geschriften. De neusgaten zijn letterlijk vertaald terwijl de meesters uit de oudheid de Fontanel & het Perineum bedoelden.

In enkele gevallen refereerden de meesters naar geometrische figuren, welke zijn gerelateerd aan het fysieke lichaam van de mens. De meeste van ons hebben sterke blokkades in ons centraal kanaal, wat allerlei problemen veroorzaakt. Het systeem dient weer geactiveerd te worden m.b.v. de Heilige Geometrie. Zie Nieuw Ster in Melkweg retraite.

Spirituele wetten beschrijven de Heilige Geometrie

Bouwstenen van het leven 


Heilige Geometrie is als een magische gereedschap kist, welke je kan toepassen voor veel dingen, doordat de Heilige Geometrie de bouwstenen zijn voor het groeien van cellen en bewustzijn. 

Gladstrijken van emoties


Al je fysieke, mentale en emotionele energievelden worden in stand gehouden door geometrische figuren. Zodra je de hoeken, lijnen en oppervlakten visualiseert, strijk je de emotie glad, welke is geassocieerd met de desbetreffende geometrische figuur. Vooral trauma’s – Vernauwende Emoties die vasthouden aan oude pijnen – worden verwijderd uit je systeem. 

Methode voor vergroten bewustzijn


Vele mensen hebben moeite met het visualiseren van mannelijke (Tetraheder en Kubus), vrouwelijk (dodecaheder en icosaheder) of kind (Dubbele Piramide, Witte Bol en Zwarte Bol) vormen of combinaties van deze. Vanuit ervaring is gebleken dat het moeilijker is om een Witte Bol te visualiseren dan een Kubus met een Witte Bol. Alle geometrische vormen zijn als Lego Bouwstenen, welke in en op elkaar passen. Bovendien kan je van de ene bouwsteen een andere maken en daarin schuilen de grootste spirituele geheimen. Evenwel bestuderen niet veel mensen deze wetenschap, aangezien de de waarde voor hun bewustzijn er niet in herkennen. 

Spirituele wetten betreft Kosmische Wetten 


Kosmische wetten zijn spirituele begrippen en zienswijzen welke gaan over de rol van een individu in de gehele creatie; Deze kennis is een belangrijk beginpunt om mensen bewust te maken van hun rol in het grotere plaatje. En hen bovendien te laten realiseren dat een individu niet moet pretenderen het centrum van het universum te zijn. 

Het universum is mentaal


Het universum beweegt naar links, hoewel er ook een rechtse draaibeweging in zit. Draait meer dan naar rechts dan naar links waardoor er een optische illusie is.

Niets staat stil alles beweegt


Zowel onze planeet als wij zelf en alle elektronen en neutronen bewegen zich met een enorme snelheid door de ruimte. 

Alles beweegt in golfbewegingen


Alle waarnemingen verschijnen en verdwijnen. Net zoals onze adem door onze longen. Ook het universum heeft een ademhaling. De zwaartekracht van de maan op de aarde veroorzaakt de eb en vloed van de oceaan, welke de bron is van het leven in de oceaan. Zonder eb en vloed zou de oceaan een levenloos meer zijn. 

Zo boven zo beneden


Alle sterren en planeten zijn een reflectie van onze energie velden. Als je contact maakt met de planeten en sterren dan verander je van binnenuit. 

Zo van binnen zo van buiten

Je ouders, familie, kinderen en alle personen in je omgeving zijn een reflectie van je eigen innerlijk. Zodra je personen irritant vindt of boos op hun wordt, dan zegt dat meer over jou dan over hen. Zodra je deze wet echt goed begrijpt en leeft dan wordt je vaardig in het controleren van de belangrijkste emoties door eerst de emoties te begrijpen

Creëer van binnen en manifesteer van buiten


Vele mensen willen de buitenwereld naar hun hand zetten. Dit is onmogelijk. Vele omstandigheden waar je geen invloed op hebt, hebben wel invloed op jou. Doordat de controle over hun leven mislukt, komen de wensen van velen niet uit en leeft men in boosheid en angst. Als je van jezelf houdt en je liefde hebt voor alles wat leeft en beeft kan je een ander innerlijk visualiseren en programmeren. Zie de workshops Power of Imagination en Power of Programming. De buitenwereld reageert dan op jouw innerlijke wereld. 

Reïncarnatie en vader en moeder


Voordat je naar de planeer aarde komt ken je jouw ouders al 1,5 jaar voor de conceptie. In sommige gevallen zorgt je baby ervoor dat ouders elkaar ontmoeten en een relatie aangaan. Je vader en moeder lijken heel veel op jou en hebben 1 of meer van dezelfde levenslessen. De ouder welke het meest op je lijkt, veroorzaakt de meeste confrontaties en soms frustraties. De andere ouder geeft je de meeste warmte en comfort. Vele volwassenen willen niet vergeleken worden met hun vader en of moeder en vernauwen hierdoor hun eigen vader en moeder geometrische energie velden. 

Van elke geometrische figuur bestaan aan de linker en rechter kant een identieke vorm: de vader vorm, het kind (jij) en de moeder vorm. Wanneer deze linker en of rechter vormen zijn vernauwd dan ontstaan allerlei problemen: bijvoorbeeld een lage eigenwaarde en gevoeligheid voor manipulatie. Je dient dan te mediteren op de vader en of moeder vorm en jouw geometrische vorm elke dag weer even groot te maken. Belangrijk is dat dit met liefde gebeurt richting je ouders, te meer aangezien je heel afhankelijk van ze was toen je een baby, peuter, kleuter en tiener was. 

Afstand bestaat niet


Nadat je bewustzijn is verruimd, leer je hoe je de zintuigen kan hanteren op afstand zonder enige vorm van beperking. Dit kan je reistijd en kosten schelen. En bovendien wanneer je op afstand waarneemt lijkt het betrouwbaarder te zijn aangezien het mentaal oordelen niet zo snel er tussendoor sluipt. 

Bezittingen zijn niet van jou


Vele mensen geloven dan hun bezittingen van hun zijn. De uiterlijke manifestatie van hun bezittingen vergroot hun eigenwaarde. Dit staat ver af van de realiteit.

Onderzoek maar jouw onroerend goed bezittingen. Je hebt het huis gekocht met geld via je werk. Je baas heeft je in dient genomen. De bank heeft de hypotheek verstrekt op basis van je tijdelijke vaste arbeidscontract. Zonder de vorige eigenaren van het huis kon je het niet kopen. De mensen die de architect hebben betaald en het huis hebben laten bouwen hebben er voor gezorgd dat je verliefd bent geworden op het huis. De architect heeft bouwkunde gestudeerd en is opgeleid door vele professoren, hetgeen uiteindelijk leidt tot het ontwerp van “jouw huis”. Om het huis te laten bouwen hebben vele constructie werkers moeite gestoken in “jouw huis”.

Alle materialen van het huis zijn ontworpen, gefabriceerd en vervoerd door andere mensen. Met andere woorden alle bezittingen – ook voedsel – is ondersteund door de energie en aandacht van andere mensen en zijn niet jouw bezittingen. Je mag ze alleen gebruiken op dit moment in je leven. Deze wijze van denken reduceert gehechtheid en maakt weer eens duidelijk dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. 

Spirituele wetten op nr 1 Oorzaak en gevolg

De oorzaak van vernauwend bewustzijn is het gevolg van Druk in het Leven, waardoor de zintuigen niet of minder goed functioneren, waardoor de wereld er anders uitziet, met meer stress, verkeerde beslissingen, schade aan anderen, schade aan de planeet. Negatieve acties en de gevolgen zijn zeer uitgebreid verwoord in het Tibetaanse Boeddhisme.

Bewustzijn verhogen stap 1

bewustzijn verhogen Loa Tse

Bewustzijn verhogen: “Een ander kennen vereist bewustzijn jezelf kennen vereist inzicht”
Lao Tse 

Bewustzijn verhogen een introductie

Bewustzijn verhogen is hard nodig. De meerderheid van de wereldbevolking haar bewustzijn is vernauwd en van de 9 zintuigen werken er nog slechts enkelen goed. Doordat het bewustzijn is vernauwd wordt men aangetrokken door de materie – verdichte energie of in de meeste gevallen geld om te overleven. 

Als een gevolg hiervan voelen mensen niet meer de vreugde, vrede, liefde, harmonie, vertrouwen, waarheid en vele andere positieve emoties voor de wereld waarin ze leven. Vaak is de creativiteit al lang verdwenen en wachten de meeste mensen op hun salaris, instructies, bevestiging en complimenten van hun baas, partner of van hun ouders. Deze stimuli hebben de mensen nodig om zich tijdelijk beter te voelen.

Een depressie en een burn-out zijn veel gehoorde klachten met name ook bij jonge mensen tussen de 15 en 30 jaar. Zie ons Verdriet Opruim Programma om in je manifestatie kracht te komen.

Jyotisha biedt een workshop Nieuwe Ster in de Melkweg en een 2 jaar programma De Levensboom Wandeling . De aanpak is innovatief, creatief en gebaseerd op spirituele kennis en ervaring met voordelen voor zowel de persoon als voor zijn of haar omgeving. Je kan de volgende resultaten verwachten:

vreugde van dolfijnen

– meer geluk 
– sterker concentratie vermogen
– meer harmonie in je relaties
– snelle spirituele groei
– perfect gezond zijn
– van anderen houden
– meer van jezelf houden
– sterk vertrouwen hebben
– alleen doen waar je zin in hebt
– alleen nog op fouten van jezelf letten
– geven en ontvangen in balans
– pijn zelf verwerken en niet meer afreageren
– grote kalmte in je hart

Wat is bewustzijn?

Hiertoe is meer inzicht in onszelf nodig en in de subtiele wereld die we vaak niet (meer) kennen. Heel veel spreekwoorden herinneren ons hier nog aan:

– Schoonheid komt van binnen
– in de huid van een ander kruipen
– Vlinders in je buik hebben
– Met jezelf in de knoop zitten
– Je ei niet kwijt kunnen
– Het aan je water voelen
– Tot over je oren verliefd zijn
– Je hart luchten
– Eelt op je ziel hebben
– Het koud nog warm krijgen
– In vuur en vlam staan
– Engelen geduld hebben

Het al dan niet bewust zijn van onze subtiele energievelden is slechts een kwestie van attentie en intentie met het desbetreffende veld. 

Onderstaand figuur toont een man en een vrouw in een fysieke plastic bol. Dit is in principe waar het omgaat, alleen visualiseren wij deze bollen in onze meditatie en ontlenen we hier kracht en bescherming uit. Het zijn in feite kledingstukken die er wel en niet zijn.

bewustzijn verhogen
man en vrouw in energiebollen

Ons bewustzijn is een set van minimaal 9 van deze energiebollen met de kern in ons hart. Onderstaande figuur geeft hiervan een indruk. Let hierbij niet al te veel op de vierkanten in bovenstaand figuur, want deze hebben een andere functie. 

9 niveaus van bewustzijn
9 niveaus van bewustzijn

Bron: Ancient Secret of the Flower of Life van Drunvalo Melchizedek

Bewustzijn is helaas verlaagd

De set van bollen is bij de meeste mensen niet meer intact of hebben er geen goede connectie meer mee.

 • Slechts een beperkt aantal concentrische bollen wordt ondersteund door structuur en de rest van de bollen is verdwenen. Ook veranderen de bollen uiteindelijk in eclipsen waardoor de verankering minder sterk is.
 • Hierdoor leeft de persoon in een veel te kleine bol t.o.v. de persoonlijkheid.
 • Dit betekent dat de persoon zich af sluit voor hogere vormen van liefde.
 • Vervolgens ervaart de persoon een druk om zich groter te maken om in balans te komen met de set van grotere bollen die past bij de persoonlijkheid.
 • De persoon wil zich manifesteren en kiest vanuit onmacht om zichzelf centraal te stellen.
 • Hierdoor ontstaan emoties, zoals boosheid, gehechtheid, jalousie, trots en onzekerheid.
 • Deze emoties destabiliseren en beperken het bewustzijn verder. 
 • Je gaat meer vanuit het hoofd leven (rationeel) en minder vanuit het hart (intuïtie). 
 • Als gevolg daarvan ga je meer vanuit angst leven aangezien wensen (intenties) als maar niet uitkomen. 
 • De persoon komt vast te zitten in een levenssituatie voor jaren, totdat er een crises ontstaat en opeens alle beslissingen worden genomen in lijn met de gevoelens van het hart die men al jaren wegstopte.

Bewustzijn verhogen de eerste stap

Laat meer liefde toe, leer de MerKaBa om je heen te zetten en programmeer dit bio-energetisch veld met intenties (levensrichting). Deze intenties manifesteren zich vanzelf in de buitenwereld. Dit leer je in de retraite Nieuwe Ster in de Melkweg.

balanceren en bewustzijn verhogen voor man
Man in star tetrahedron

balanceren en bewustzijn verhogen voor vrouw
vrouw in startetrehedron

Door het visualiseren van een SterTetrahedron kom je zelf snel perfect in balans en ook in evenwicht. Elke van de 8 planeten uit ons sterrenstelsel krijgt evenveel verbinding vanuit jouw spiritueel hartcentrum.

Hiermee duiden we op de polarisaties in jou. Een analogie: twee orkesten spelen elk in een andere ruimte. Voor een CD opname dienen ze beiden zowel qua volume (balans) als qua toonhoogte & tempo (tune) naar elkaar te luisteren alvorens er harmonie ontstaat. 

Uitleg eerste stap bewustzijn verhogen

Door de Startetrahedron op een zeer specifieke te laten draaien ontstaat er een veld van 17 a 18 meter in diameter in de vorm van een UFO. Dit is de vorm van onze melkweg. (planeet, sterrenstelsel, melkweg en universum is volgorde) We noemen dit de MerKaBa. Het is een bio-energetisch veld waarin je intenties kunt plaatsen. Hierdoor kom je weer in je scheppingskracht.

nieuwe ster in de melkweg
Melkweg vorm van een UFO

Jouw hart wordt het midden van een wervelstorm waar de ultieme kalmte heerst. De wervelstorm draait zo snel dat deze je beter beschermd voor negatieve bio energie (zware deeltjes) van derden. Bovendien worden je eigen zware deeltjes door de centrifugale kracht uit jouw systeem verwijderd, waardoor je een bron van licht wordt.

Door het verbinden van 1 van de 9 bollen – je hart – met de galaxy, verkrijgt men een zeer sterk onderscheidingsvermogen. De oorzaak hiervan is dat jouw MerKaBa gelijke trend houdt met de galaxy waarin we leven. Dit betekent dat jij stil staat en vanuit een stilstaande positie kan je veel beter waarnemen. Hierdoor wordt jouw intuïtie en empathie heel sterk. Dit is de eerste stap van bewustzijn verhogen.

Bewustzijn verhogen en stabiliseren?

Bewustzijn vergroten is leuk. Als dit echter maar een tijdelijk karakter is dat dan niet erg zinvol. Voor het stabiliseren zijn het snel rond draaien van een geometrisch figuur en daarbij ook het opeenstapelen als lego bouwstenen twee methoden. Dit wordt ondermeer geleerd in het retraite programma Levensboom Wandeling.


Ether: Onzekerheid, Angst, Ontkenning en Verwarring

bewustzijn verhogen ether
Dodecahedron ether


Vuur: Verlangende Gehechtheid, Obsessies, Verslavingen, Grenzeloos en Bezittingsdrang

bewustzijn verhogen vuur
Tetrahedron vuur


Lucht: Jaloezie, Under Dog (lage eigenwaarde), Slachtoffer Rol, Depressie en Roddelen

bewustzijn verhogen lucht
octahedron lucht


Water: Boosheid, Haat, Aggressie, Afstand Houden en Wegduwen

Bewustzijn verhogen water
Icosahedron water


Aarde: Trots, Top Dog (hoge eigenwaarde), Superieur, Niet Bereikbaar zijn en Isolement

bewustzijn verhogen aarde
Kubus Aarde

Trots en en tip dankbaarheid

Wat is trots?

Trots is een emotionele toestand waarbij we een grote eigendunk hebben en onszelf als zeer belangrijk beschouwen. Dit kan op het gebied van rijkdom, schoonheid, kracht, opleiding, vaardigheden, kennis, status of ras. Een schijnbare hoge eigenwaarde, terwijl we diep van binnen juist hier heel onzeker over zijn. Trotse personen etaleren continue naar anderen hun kennis, opleiding of vermogen. Ze denken bijvoorbeeld dat ze alle kennis, ervaring en wijsheid van het universum in pacht hebben. En bovendien sluiten ze zich hierdoor af voor nieuwe kennis.

trots en arrogantie
Hoe trots ben jij?

Terwijl iemand ons iets uitlegt, zijn we intern aan het processen, want alle nieuwe kennis moet dan ook passen in onze bestaande concepten, denkramen en ideeën. Hierdoor luisteren we niet goed naar wat er wordt gezegd. Door je trotse houding ben je zeer kritisch naar anderen toe en beoordeel je alles o.b.v. jouw denkramen. Hierdoor ontstaat de neiging om op de vorm kritieken te uiten en niet meer de liefde, inzet en toewijding te herkennen achter hetgeen wordt gepresenteerd. We zijn zo met onszelf bezig en ons eigen proces dat we geen gemeende aandacht en hartverbinding meer hebben voor onze omgeving.

Wat straal je met trots uit?

We stralen een superieure houding uit, doordat we denken zelf alles beter te kunnen. Dit creëert een afstand met andere mensen, waardoor we nauwelijks enige liefdesverbinding of hartverbinding kunnen onderhouden. Als het al waar is dat we het beter kunnen, dan hebben we altijd nog andere mensen nodig die naar ons blijven luisteren en ons die erkenning geven. Door de superieure houding vergeten we dat we eigenlijk anderen nodig hebben als maatstaaf. Onze eigenwaarde is eigenlijk opgeblazen tot op een niveau voorbij de realiteit.

Jaloezie is het tegenovergestelde van trots. Je bent helemaal niet onder de indruk van je eigen prestaties of aandacht welke je ontvangt. Je hebt een inferieure houding.

Waar zijn trotse mensen bang voor?

Trotse mensen worden onzeker door de meditaties in het hart en gaan vervolgens hun eigen kennis etaleren en als daar geen ruimte voor is, kritieken uiten op de vorm of zelfs trainingen naar hun hand zetten. Als ze vaardigheid gaan ontwikkelen met de hart meditaties verliest hun ego de controle en voelen ze dat de door hun opgebouwde identiteit met alle denkbeelden en ideeën langzaam sterft. En dus wijst hun hoofd het af, zodat ze niet diep in hun hart hoeven te komen. Ze willen hun identiteit niet laten sterven, ze zijn bang voor de dood van hun opgeblazen identiteit.

Deze pijn vertegenwoordigd de embryo fase vanuit de zwangerschap. Het zijn. 

Dit is de energie van het element aarde, waardoor je niet trots op jezelf bent. En tegelijkertijd de emotie trots of arrogantie kan ontwikkelen. Hierdoor mis je de dankbaarheid voor dit leven en sluit je je af voor expertise van derden. Je weet het zelf allemaal beter.  

Tips om trots te overwinnen:

 1. Des te meer je weet des te minder je weet
 2. Prijs alleen de goed kwaliteiten van anderen
 3. Concentreer je op je eigen fouten uit het verleden en probeer deze te overwinnen
 4. Zie jezelf als inferieur met een mentale ziekte: trots
 5. Wanneer werkte je wijsheid niet goed?
 6. Op welke moment werkte je intuïtie niet goed?
 7. Heb je wel eens oude concepten losgelaten in het verleden?
 8. Leren luisteren met liefdevolle aandacht voor de spreker: een juiste motivatie
 9. Leren luisteren met oplettendheid en zonder mentale afleidingen
 10. Realiseer dat er hogere bewustzijnsniveaus zijn die jouw intelligentie ver te boven gaan
 11. Realiseer je dat alles wat je weet je door collectieve bewustzijnslagen hebt doorgrond: niets is van jou, alles wat je weet heb je via anderen ontvangen: Waar je mogelijk trots op bent: opleidingen, vaardigheden, rijkdom, schoonheid, status en ras heb je allemaal via anderen ontvangen. Niets is van jou en je identiteit is een illusie. Wees heel dankbaar!

Gehechtheid 7 fasen en tips

Wat is gehechtheid?

Gehechtheid is een emotionele toestand waarbij we de positieve kant van een object of persoon overdrijven. We gaan de aandacht er op richten, we willen het vastpakken, we willen het bezitten, we willen er onafscheidelijk mee zijn. Veel personen hebben hier geen controle over en de fasen van gehechtheid ontwikkelen zich zeer snel. Vaak doen mensen het af als dit zit in mijn karakter. Kan hier niets aan doen etc. Niets is minder waar: gehechtheid ontwikkelt zich in fasen en ontstaat doordat we onze identiteit in de buitenwereld zien en onze potentiële licht kracht buiten onszelf plaatsen. De schoonheid van onszelf zien we niet maar wel in de buitenwereld.

gehechtheid obsessie chocola
Gehechtheid verslaving chocola

Met gehechtheid duwen we onze lichtkant naar buiten en etaleren deze voor de buitenwereld. We zijn bang voor de kracht van ons ons eigen licht. (met boosheid duwen we onze schaduw kant naar buiten en zijn bang voor onze eigen duisternis). Beiden emoties staan de eenheid in de weg en produceren de golven in de oceaan. Weg met de kalmte!

Wat doet gehechtheid?

Eigenlijk willen we onze eigen lichtkant eindelijk eens benutten en ons licht op de buitenwereld laten schijnen. De persoon of object is dus een spiegel van het deel wat we niet durven te tonen. We maken het geweldig! Het effect is dat we een geforceerde eenheid creëeren en de persoon of het object dus graag in onze nabije omgeving willen hebben.

Dit staat symbool voor de geboorte strijd fase vanuit de zwangerschap. Je wil opnieuw geboren worden en waardering krijgen.

Dit is de energie van het element vuur. Bij obstakels of kritieken zoek je jouw heil in verslavingen en obsessies. Het is een vorm van gehechtheid om je tijdelijk beter te voelen en deze pijnlijke wereld te ontvluchten en voor verdoving te kiezen. 

Obsessies is gehechtheid

Drank, drugs, roken, sex, gokken, eten, medicijnen, kopen, religie dogma en filosofie zijn allemaal bedoeld om niet in deze realiteit te vertoeven.    

De mooie auto, het fantastische huis, de ideale partner representeren onze lichtkant. Deze verhogen onze eigenwaarde en representeren onze identiteit voor de buitenwereld. We vergeten hierdoor onze schaduwkant. Het kan voor andere autobezitters, huizenbezitters en partners zeer vervelend aanvoelen als alles buiten onszelf het allermooiste is. Het verlangen, de sterke bezit-drang voelt niet harmonieus.

Tips voor gehechtheid:

Accepteer de gehechtheid en creëer de intentie om er controle over te krijgen. Blijf bij jezelf en controleer je geest: de schoonheid van de creatie zit in jou: het licht. Hef de angst voor je eigen krachten op en ga je potentieel van binnenuit benutten. Richt je aandacht op de minder positieve aspecten van de persoon of het object waardoor je bij jezelf blijft. Ontwikkel compassie voor anderen en onderzoek waar de gehechtheid vandaan komt.

Boosheid 7 fasen en tips

Wat is boosheid?

Boosheid is een emotionele geestestoestand, met verschillende fasen van intensiviteit om anderen of ons zelf pijn te doen. Het beschadigt de persoon die het ervaart en ook de persoon waar je boos op bent. Je kan leren de 7 fasen van boosheid te onderkennen.

Hoe ontwikkeld boosheid zich?

 1. overdrijven van een negatief asepct
 2. verheffen van stem
 3. sterker verheffen van stem
 4. schelden
 5. schoppen, slaan, deuren smijten en objecten gooien
 6. iemand verwonden
 7. iemand vermoorden
boosheid en stoom uit horen
Boosheid met stoom uit de oren

Het controleren van boosheid in nabijzijn van anderen

Vele mensen hebben geen controle over de 7 fasen, welke zich heel snel ontwikkelen. In de meeste gevallen zijn mensen zich niet bewust van het feit dat ze een probleem met boos hebben en gebruiken meestal een excuus “dit is mijn karakter” of “ik ben driftig”. Boosheid ontwikkelt zich doordat we ons eigen geluk op de voorgrond plaatsen en zodra onze eigen wensen niet uitkomen of niet makkelijk uitkomen. We blazen onze lage eigenwaarde op met niet harmonieuze energie, wat niet prettig voelt voor anderen.

Eigenlijk accepteren we onze eigen schaduw kant niet en proberen we deze weg te duwen. Hiermee creëeren we afstand en dus ook afscheiding. Minder hartsverbinding en dankbaarheid naar anderen toe. De persoon of object is dus een spiegel van het deel wat we niet willen tonen aan de buitenwereld. Het effect is dat we afstand creëeren en de persoon of het object dus niet kunnen velen in onze nabije omgeving.

Deze pijn vertegenwoordigd de groeifase vanuit de zwangerschap. De celdeling totdat je als baby klem zit en geen kant meer op kan. Behalve er uit! Dit is de energie van het element water, waar je als baby in bent opgegroeid.

Boosheid tips:

Accepteer de boosheid en ontwikkel een krachtige intentie om er controle over te krijgen. Onderzoek waarom je boos bent. Dit komt in bijna alle gevallen uit situaties uit het verre verleden. Het is belangrijk dat je eerst jouw boosheid accepteert om er ook naar te kunnen kijken. Boosheid is het tegenovergestelde van gehechtheid waarbij de schoonheid wordt overdreven.

Extreme boosheid, dominante en manipulatie:

Personen die extreem boos zijn trachten meestal de buitenwereld naar hun hand te zetten, omdat ze niet in hun hart willen en durven te kijken waar de angsten vandaan komen. Daarom manipuleren ze voortdurend anderen. Narcisten zien voortdurend angsten in de buitenwereld en reageren overdreven hierop. Helaas maken ze voortdurend anderen onzeker door kritieken te uiten om hen te domineren. Ook zijn ze niet geïnteresseerd in de gevoelens van mensen in hun omgeving, omdat ze hun eigen pijn in hun hart niet willen voelen en hierdoor vanuit hun hoofd leven. Bovendien frustreren ze op het werk de hele werksfeer.

Een zelfkoesterende geest is voortdurend overactief. Het is voortdurend situaties en vaardigheden van personen aan het vergelijken en angsten aan het projecteren naar de toekomst. Ze missen de liefde en het vertrouwen in hunzelf om eerst hun dromen in hun hart te visualiseren en te vertrouwen op de manifestatie. Het omgaan met extreem boze en dominante personen is een kunst op zich.

Jaloezie en lage eigenwaarde

Jaloezie en materie

Jaloezie is een tegenovergestelde emotie van trots. Jalousie is een emotionele toestand waarbij we een lage eigendunk hebben en onszelf als zeer onbelangrijk, onkundig of niet interessant beschouwen. Dit kan op het gebied zijn van rijkdom, schoonheid, kracht, opleiding, vaardigheden, kennis, status, liefde of ras. Een schijnbare lage eigenwaarde ten opzichte van anderen die meer aandacht krijgen, meer bezitten, een hogere opleiding hebben genoten, knapper zijn qua uiterlijk, meer kennis bezitten of zaken makkelijke in hun leven manifesteren.

Jaloezie in liefde

We hebben de neiging om in een boosheid te schieten. We overdrijven een ontbrekend aspect van onszelf en we verliezen totaal uit het oog welke capaciteiten en of verworvenheden we wel hebben. Hierdoor verliezen we de harmonie om op de innerlijke leiding te vertrouwen. En voelen we diep in ons hart pijn. Jaloezie kan leiden tot het afkraken van de persoon waar men jaloers op is of het ziekelijk imiteren van de persoon waar men jaloers op is. Eerst genoemde gebeurt meestal in de liefde en laatst genoemde gebeurt meestal op de andere hierboven genoemde terreinen. Er zijn naar mijn inziens dan ook verschillende terreinen waar jaloezie zich kan uiten. Deze beschrijven we hieronder.

Staat symbool voor inspiratie

Dit staat symbool voor de acceptatie van beide ouders in de fase net na de geboorte en de kruip fase met grote afhankelijkheid.

Dit is de energie van het element lucht. Dit is verbonden met jouw eigen inspiratie, passie en jouw hartcentrum. Hadden jouw ouders geen gezamenlijk standpunt, zagen ze  jou niet staan,  waren ze afwezig of reageerden ze niet op jouw blijheid bij jouw passie dan worstel je nog steeds met zelf de juiste stappen zetten.

Je volgt liever de route – inspiratie via de ziel – van anderen i.p.v. die van de inspiratie van jouzelf!

Jaloezie in relaties en de controle over de partner door 4 manipulatieve strategieën

In relaties heeft de partner die jaloers is het idee dat de derde persoon een eigenschap, een bezit, een vaardigheid heeft die hij of zij niet heeft en de partner om die reden alle aandacht geeft aan de derde persoon. Hierdoor wordt de persoon die jaloers is zeer onzeker en boos op zichzelf (is overdrijven van negatief zelfbeeld) en richt de aandacht volledig op de ontbrekende capaciteit, vaardigheid of verworvenheid. De boosheid schept vervolgens een afstand tussen partners en is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de relatie.

Jaloezie kan ook een continue aanwezige geestestoestand zijn met een vorm van kritiek op de dingen die de partner zeer aan het hart liggen, de derde persoon volledig afkraken, de partner beletten nog in contact te komen met de derde persoon en huilpartijen om de aandacht van de partner op te eisen. Met andere woorden 4 manipulatieve strategieën om controle te behouden en de wereld (het universum) van de partner klein te maken. De partner gaat vervolgens naar adem snakken. Veel partners voldoen jaren aan de grillen van de jaloerse partner, omdat ze geen ruzie willen. Jaloezie en de 4 manipulatieve strategieën zijn dan een uitstekend controle middel geworden om de macht over de partner te houden.

Jaloezie Broers en Zussen

Dit is een veel voorkomende emotie en weerspiegeld het lage zelfbeeld van de jaloerse zus of broer. Ze hebben een diepgewortelde overtuiging dat hun andere broer of zus meer mocht, later mocht thuis komen, minder thuis hielp, wel mocht gaan studeren, meer was geliefd bij 1 of beiden ouders etc. Deze waarnemingen berusten niet op de realiteit en zijn mogelijk ontstaan na een traumatische ervaring in de jonge kinderjaren. Oudere kinderen hebben veelvuldig het idee dat jonger broers of zussen meer geliefd zijn bij hun ouders. Ze werden voorgetrokken! Was dit waar of wilde ze gewoon alle aandacht, zoals te voren toen er nog geen broertje of zusje was?

Eigenlijk zijn ze boos op hun zelf dat ze een bepaalde capaciteit niet hebben en reageren hun frustraties nog jarenlang – ook als ze al lang volwassen zijn – af op 1 of beiden ouders of op de broer of zus. Dit gaat meestal in de vorm van het uiten van kritiek naar de ouders of het afkeuren van een levenswijze van broer of zus. Ook kan de jaloerse persoon de broer of zus – waar ze nog steeds jaloers op zijn – gaan imiteren. Dit betekend bijvoorbeeld dezelfde sport gaan doen, ook motorrijles nemen, alsnog op late leeftijd gaan studeren etc.

Jaloezie Ouder en Kind

Het komt ook voor dat ouders jaloers zijn op hun opgroeiende of volwassen kinderen. Ze zien in hen al de capaciteiten, verworvenheden en mogelijkheden die zij hebben gemist. Vaak zullen ze dit niet toegeven. Het kan dan voorkomen dat ze nooit enthousiast kunnen zijn en kritieken uiten. Het kan ook extreme vormen aannemen dat de ouder controle tracht te behouden over dochter of zoon door manipulatieve technieken. Zijn of haar wereld klein maken.

Tips voor jaloezie :

 • Focus op wat je tot nu toe wel hebt ontvangen van het Universum.
 • Richt je aandacht op de positieve eigenschappen van jezelf.
 • reflecteer op je prestaties tot nu toe: diploma, carriere, geliefden etc.
 • Zie de perfectie en eenheid in jezelf en richt je aandacht naar binnen toe.
 • Realiseer je dat je alleen komt en ook alleen ook weer gaat.
 • Alles wat je verzameld in dit leven kan niemand meenemen.
 • Waar je mogelijk jaloers op bent: opleidingen, vaardigheden, rijkdom, schoonheid, status en ras hebben derden allemaal via anderen ontvangen. Niets is van hen en hun identiteit is een illusie.
 • Focus op de tijdspanne die je wel zamen bent met je partner en geef haar of hem de ruimte.
 • Wees er je van bewust dat elke partner zijn of haar eigen verantwoordelijkheid heeft voor acties.
 • Maak je partner niet klein maar vergroot je eigen lichtbol.
 • Ga op zoek naar pijnlijke momenten in deze en vorige relaties en herbeleef ze opnieuw in je hart.

Onzekerheid en gouden tips

Jouw onzekerheid kent mogelijk 3 of meer niveaus:

 1. Jouw onzekerheid ten aanzien van de liefde en respect van onze vader en moeder (eigenwaarde)
 2. De onzekerheid ten opzichte van onze eigen vaardigheden, capaciteiten en reputatie (eigenbeeld of identiteit)
 3. En onzekerheid ten opzichte van onze intelligentie en liefde van het universum (eigenplaats en goddelijkheid)
onzekerheid in relatie
Onzekerheid relatie

Op alle 3 de niveaus brengen angsten ons in verwarring. Meestal roept een angst weer oude angsten op. De verwarring blokkeert onze energie en hierdoor raken we de weg kwijt. We hebben veel moeite met keuzen maken. We hebben de neiging om in ons hoofd te gaan zitten. En heel veel energie te verliezen met piekeren. De dualiteit blijft evenwel standhouden in ons hoofd. Onzekerheid staat in relatie tot de vier eerder beschreven emoties. Zekerheid is als het ware de spil in het centrum van de 4 emoties. In dit centrum heerst tevredenheid en gelijkmoedigheid. Ontbreekt tevredenheid of gelijkmoedigheid of beiden dan ontstaat er onzekerheid, angst, verwarring of ontkenning.

onzekerheid overleven
Onzekerheid om te overleven

Onder druk niet meebuigen en je rug rechthouden staat symbool voor rechtop te gaan lopen als baby en zelfstandigheid.

Onzekerheid en zelf ruimte innemen

Dit is de energie van de ruimte en onzekerheid. Je laat je zelf kleiner maken, manipuleren en leegtrekken. Deze personen of instanties hebben alleen maar hun egocentrische belang voor ogen en hebben werkelijk niets op met jou. Door de druk wordt je ontkoppelt van jouw innerlijke bron of intuïtie. Hierdoor ontstaat paniek en sturen ze jou hun richting op.

Onzekerheid voor veiligheid
Onzekerheid veiligheid na ruzie

Houdt van jezelf, bescherm jouw bron, neem je ruimte in, loop recht en zet jouw eigen talent neer!

Tips voor onzekerheid:

Vanuit de dualiteit naar de eenheid gaan.

Angsten hebben te maken met dualiteit. Door mentaal piekeren verliezen we 80% van onze energie. Vaak beoefenen we geen gelijkmoedigheid (zie tip nummer 3). Stop met mentaal vergelijken tussen 2 opties. Schrijf alleen nog maar de overeenkomsten op tussen 2 opties. Maak hier een hele lange lijst van gedurende 1 week. Elke dag een aantal overeenkomsten extra. Deze lijst haalt de polarisatie van je keuze weg. Het maakt duidelijk dat er niet veel verschillen meer zijn. Vanuit je hart kan je nu uiteindelijk voelen wat de juiste keuze is.

Aan de onderliggende angst ruimte gaan geven.

Ik ben bang om …. iets verkeerd te doen. Een foute beslissing te maken. Er niet te mogen zijn. In de steek te worden gelaten. Dood te gaan. Probeer te voelen hoe de angst verbonden is met een situatie van vroeger. Kun je oog in oog blijven staan met die angst? Wat maakt de angst duidelijk? Kan je vanuit helderheid dwars door de angst heen kijken? Nietsontziend is hier het sleutel begrip. Het betekent dat je de eigen confrontatie aangaat met je eigen angst, en ook de verantwoordelijkheid neemt voor de confrontatie.

Gelijkmoedigheid beoefenen.

Wanneer we gehecht raken aan middelen, plezier, reputatie en lof is onze geest onevenwichtig en zijn we geneigd overdreven opgewonden te worden en boos of teneergeslagen wanneer wij deze verliezen. We zijn labiel, kwetsbaar en emotioneel afhankelijk van deze dingen. Het grootste deel van onze energie gaat naar het veiligstellen hiervan en ervoor waken dat we deze verliezen. Als je gelijkmoedigheid kan ontwikkelen met betrekking tot de aangelegenheden van dit leven, dan kan je een groot deel van je dagelijkse zorgen (angsten) en frustraties overwinnen. Je ontwikkeld niet langer gehechtheid en boosheid waardoor een emotionele balans ontstaat.

Beoefenen van tevredenheid.

Jouw tevredenheid met je ouders geeft eigenwaarde. Een tevredenheid met jezelf voorkomt jaloezie en trots. Bovendien geeft tevredenheid richting het universum dankbaarheid en voorkomt trots en jaloezie. Concentreren of de Persoonlijke Liefde Chakra tussen hart en keel kan uitkomst bieden. (Maan chakra jaar programma)

Stabiliseer je ruimte.

De emotie zekerheid heeft te maken met standvastig in jouw ruimte blijven of uiteindelijk helemaal oplossen. Je eigenwaarde, zelfbeeld en zelfplaats zijn dus drie typen of grootten van je hart chakra. Ben je niet in balans op de eerste 2 niveaus dan kan je nooit oplossen in het universum en de maximale staat van vrolijkheid bereiken. Die ruimte staat onder grote invloed van de mate van gelijkmoedigheid en tevredenheid die in jouw ruimte heerst.

Personen welke boos op je worden duwen jouw ruimte weg: jij bent niet bruikbaar. De mensen die trots zijn maken jouw ruimte relatief kleiner en die van hen heel groot: jij bent inferieur. En mensen die gehecht zijn stappen in je ruimte en smelten samen: jij bent bruikbaar. Bovendien maken mensen die jaloers zijn jouw ruimte relatief groot en die van hen heel klein: jij bent superieur. Maar wat zegt dit allemaal over jezelf? Heel veel zolang je dit laat gebeuren. Je Eigenwaarde, Eigenbeeld en Eigenplaats zijn niet in balans. Zie de constructie van de levensbloem.

Van ontspanning naar loslaten via alertheid naar openheid.

Ontspannen en loslaten: mediteer door de angst heen, adem en ga er in mee Alertheid: Stop je zelf te verdedigen, te verklaren en uit te leggen. Ervaar wat je doet, wat je denkt en wat je voelt in zijn volle omvang. Openheid: De meest wezenlijke kwaliteit waarmee je bent geboren. Je bent volkomen 1 met wat je ervaart en hierdoor komen alle indrukken heel diep naar binnen. De 4 emoties die op je afkomen zijn te bedreigend te heftig, te verwarrend of te veel om zo open te blijven. Je meest pijnlijke momenten in je leven hebben je dingen laten afwijzen, je verhard en je afgesloten. Ga naar deze momenten toe. Zie Life Coaching programma.

De Levensbloem Constructie

Levensbloem en ons hartcentrum zijn opgebouwd uit verschillende energielagen. Vaak wordt t.b.v. emotioneel werk de analogie van het afpellen van een ui gehanteerd. Dit klopt in zekere zin wel. Evenwel is het ook wetenschappelijker te benaderen met oude spirituele kennis voor ingewijden.

De goddelijke blauwdruk

Het hartcentrum bestaat uit een goddelijke blauwdruk welke in essentie wordt beschreven door de Levensbloem. De Levensbloem representeert de goddelijke blauwdruk of groeimodel voor celdeling van alle levende wezens en de groei van bewustzijn conform de groei van kristallen uit het mineraalrijk. Kristallen groeien volgens een vastomlijnde structuur.

Levensbloem constructie

Door mijzelf al meer dan 30 jaar te verdiepen in de kennis van de Levensbloem en het duidelijke verband met de incarnatie-, embryo-, baby-, geboorte-, acceptatie- en aanpasfase van de mens kan op basis van deze oude spirituele kennis begeleiding worden gegeven aan cliënten. De Goddelijke Blauwdruk bevat en beschrijft het onderbewuste van de mens. 

De Levensbloem helften

De 2 buitenste ringen definiëren de vader en moeder aspecten oftewel ons 3rdoog en ons hartcentrum. Er omheen en ook erin bevindt zich onze beschermer of Divine met wie wij samen kunnen scheppen of creëren.

Gezien onder een andere hoek van 90 graden is het makkelijk om 2 bollen waar te nemen, welke met elkaar snijden en de Vesica Pisces vormen. Zie de 2 buitenste randen van de gouden Levensbloem hierboven. De Visica Pisces heeft de vorm van een oog waarmee wij licht opvangen of een blad van een plant of boom waarmee licht wordt omgezet in levensenergie.

Vesica Pisces Levensbloem
Vesica Pisces levensbloem

De 5 wielen van de lichtcontainer

De onderstaande figuur illustreert de uitzetting van de 5 wielen (2D) maar eigenlijk bollen (3D) van energie in termen van de volumes. Zodra het innerlijke licht een volgende bol gaat bereiken kan de cliënt opeens pijnen voelen die al velen jaren waren opgeslagen. De meeste genezers werken vanuit de grootste blauwe bol, waardoor cliënten na behandelingen eveneens hun pijnen tijdelijk intensiever voelen. Naar mate de energie dus verder uitzet wordt deze subtieler en ijler.  

Levensbloem expansie van het licht
De expansie van het licht

Op een gegeven moment is “jouw leven” slechts een film, welke je terugspoelt en niet de werkelijke essentie. Zodra je alle verbanden ziet, komt er een totale acceptatie en berusting. Eigenlijk begint het echte leven dan pas. In de Heilige Geometrie wordt dit ook wel het plukken van de vruchten van alle eerdere inspanningen genoemd.

Levensgeest
Levenszaad (bruin)
Levensei (geel)
Levensboom (oranje)
Levensbloem (groen)
Levensvrucht (blauw)

Het goddelijke ontwerp

Naast de vrouwelijke kennis is er ook altijd een mannelijke vorm aanwezig. De geometrische vormen zijn qua volume concentrisch en vormen tezamen als een lego bouwdoos jouw Levens Energie Container. Het is de architectuur van jouw hemelse huis.

Het vormt een ontwerp van een architect van het Universum. Het voorkomt het instorten van jouw hemels huis. Je hoeft voor dit moment alleen maar bewust te zijn van deze vormen.

De maximale uitzetting de Levensvrucht en het overwinningsteken. Je bent voorbij het duale in de eenheid gekomen. Ook wordt in oude teksten gerefereerd aan voorbij het zielsverdriet.

Oog van Horus

In de Egyptische mysterie scholen staat het oog van Horus centraal. Het betreft een aanvlieg route voor de spirituele weg. Je hebt het rechter, het linker en het centrale oog van Horus. In dit bericht schets ik de contouren en beperkingen van deze 3 aanpakken.

Oog van Horus
Oog van Horus

Rechter Oog van Horus

Ons geluk heeft pieken van tijd tot tijd. Spirituele groei is gericht op het stabiliseren van deze pieken en net als met bergbeklimmen wordt dat je nieuwe basiskamp.

Je klimt van basiskamp naar steeds hogere ijler gelegen kampen. Je geest wordt ondergedompeld in energie met een zeer hoge freguentie. Als gevolg hiervan verblijf je enekele uren of dagen in een hoge piek van vreugde en liefde.

Nadien is je nieuwe basiskamp – je eigen energie frequentie iets hoger. Het kan voorkomen dat je erg emotioneel, boos, gehecht, jaloers, trots of onzeker bent. Na deze periode kan de periode van vreugde en liefde weer terugkeren. Des te sterker de overdracht hoe krachtiger en langdurig de emoties en de pieken van vrolijkheid en liefde duren. Dit is de Rechter Oog van Horus aanpak.

Met ander woorden goeroes of leraren kunnen je geest zegenen met behulp van rituelen, rituele voorwerpen, door met hun handen je hoofd aan te raken. In de meeste gevallen leggen ze de details hier niet vanuit. Met de Rechter Oog van Horus aanpak delen ze de resultaten met je.

Je rechter hersenhelft is in volle overgave richting het universum en je laat de dingen gebeuren zonder dat je geest er controle over heeft. Lef en blind vertrouwen zijn nodig om dit mogelijk te maken. Maar nog veel belangrijker het vraagt om liefde en dankbaarheid voor de goeroe of leraar om de overdracht krachtig te maken.

Des te meer je opent des te meer je ontvangt. En dit is ook direct te beperking van de Rechter Oog van Horus aanpak.

Linker oog van Horus mannelijk

Een andere aanpak is om je alle details te leren om je hart chakra blijvend maximaal te openen. Omdat deze materie complex is, kan het binnen de Linker Oog van Horus alleen stap voor stap gebeuren. In het Oude Egypte kozen ze de beste geslaagde leerlingen van de vrouwelijke school (Rechter oog van Horus) en initieerde ze hen nogmaals 12 jaar in de mannelijke school. In die tijd was het bewustzijn niveau aanzienlijk hoger. Bijna alle leerlingen hadden een holografisch geheugen en ontvingen direct alle kennis in de vorm van ervaring direct van Toth: alle geometrische patronen en bewegingsinstrukties werden eenvoudig gedownload vanuit een gezamenlijk bewustzijnsniveau.

Vandaag de dag is het bewustzijnsniveau lager en bovendien ontstaan er moeilijkheiden zolang er emotionele blokkades zich in 1 of meer lagen van je hart chakra bevinden. Enkele geometrische patronen kunnen in elkaar zijn gedrukt door een traumatische ervaring van vroeger.

Om die reden vraagt deze Linker Oog van Horus om inzet, attentie, liefde, doorzettingsvermogen en dagelijkse oefening om de specifieke geometrische vorm op de juiste grootte en met de juiste aandacht te visualiseren en te voelen.

Als het moeizaam verloopt, dan dien je eerst het Rechter Oog van Horus pad pad te doorlopen om eerste de grootste emotionele blokkades te verwijderen.

Derde Oog van Horus kinderlijk

Zowel het rechter oog als het linker oog van Horus zijn nodig om je te ondersteunen op het spirituele pad. Om je aandacht niet te richten op de verschillen tussen de mannelijke (geometrie) en vrouwelijke (overdracht) aanpak kan je beter letten op de overeenkomsten.

Deze kan je vinden in het centrale of 3de Oog van Horus. De Tibetaanse Vajrayana hoogste Yoga Tantra school is op deze wijze vorm gegeven. Het heeft zowel sterke mannelijke als vrouwelijke aspecten. Evenwel zijn beiden aanpakken verborgen achter kleuren, symbolen, rituelen, mantras en geheime initiaties. Het is een aanpak welke perfect is en welke veel respect en waardering verdient.

Zowel de geometrie als de overdracht aanpak zijn nodig om de staat van ontwaken te bereiken. Sinds decades bestaan de mannelijke en vrouwelijke spirituele scholen op onze planeet. Scholen gericht op het ontwikkelen van de kracht van de geest en scholen gericht op het verwijderen van de emotienele pijn in het hart. Mannelijke spirituele scholen passen de Heilige Geometrie toe en de vrouwelijke spirituele scholen de levensregressie, rebirthing en droom technieken. De ideale volgorde voor elk individu is anders afhankelijk van status quo en ervaringen uit vorige levens.

De Synthese

Het levensboom workshop programma representeert beiden scholen. Ze vertegenwoordigen respectievelijk de linker hersenhelft, centrale hersenen en rechter hersenhelft. Ook representeren ze de vader, het kind en het moeder concept. Bovendien de 3 eenheid. Volgens de Tibetaanse geschriften zijn er vele niveaus van eenheid om ontwaken en of verlichting te bereiken. Je kan awakening bereiken met elk van de 3 paden maar het kan handig zijn om ze alle drie afwisselend in perioden in jouw leven te bewandelen om nog hogere stadia van awakening of verlichting te bereiken.

Geluk en de Heilige geometrie

Geluk kan je de hele dag doorleven

Geluk ervaren veel mensen maar op enkele momenten in hun leven. Als je deze geluksmomenten de hele dag zou kunnen doorleven dan ben je altijd gelukkig nietwaar? Wat gebeurt er met je als je leuke herinneringen voelt? Vanuit Vedische bronnen begrijpen we dat geluksindrukken in je bewustzijn zich ver boven het fysieke lichaam bevinden in de subtiele auralagen.

geluk met shri yantra
Geluk en 19 driehoeken Shri Yantra

De meeste onder ons zijn zich niet bewust van deze energielagen en geven het ook geen attentie. Als gevolg hiervan voelen ze weinig geluk in hun leven. Zodra iemand verbinding maakt met een geluksmoment dan zet hun systeem van auralagen uit om met de geluksindruk kontakt te maken en het attentie te geven. Als gevolg hiervan gaat hun hele systeem zich gelukkig voelen, doordat de energie begint te stromen en ze in een groter energiebol leven.

Zodra de verbinding met de herinnering wordt verbroken dan vallen ze terug naar een vernauwd bewustzijn. Een energie bol welke nog net het fysieke lichaam in leven houd. 

Geluk zodra je dromen echt beleeft

Vele zieke ongeneselijke mensen gaan direct hun dromen beleven, wanneer ze uit het ziekenhuis komen. Als gevolg van een sterke motivatie om langer te leven, gaan ze eindelijk doen wat hun hart ze altijd al had ingeven. Hun ziekte verdwijnt in heel veel gevallen. Het bekendste voorbeeld is Louis Amstrong de tour de France winnaar van 1997 en 2002. Hoe kan dit mogelijk zijn?

Zodra je leeft vanuit je innerlijke gevoelens dan voedt je de set van energie lichamen met essentiële levensenergie. Als je leeft vanuit verplichtingen – voor de wereld die jezelf schept – blokkeert het de levensenergie. Je energie lichamen vernauwen en een ziekte manifesteert zich.

In vele gevallen leven mensen niet hun dromen door: 

 • Angst voor grote veranderingen en zelfstandigheid
 • Partners die hun weerhouden stappen te zetten
 • In de toekomst leven in plaats van in het heden
 • Middelen niet voor hun dromen reserveren

Geluk door omgeving,voeding en spirituele oefeningen

De omgeving waarin we leven, wat je eet en je spirituele oefeningen bepalen de kwaliteit van je energievelden en gerelateerde emoties. J

Geluk en je omgeving

Je omgeving bestaat uit de volgende sub omgevingen: 

 • Werk
 • Thuis
 • Familie 

In al deze omgevingen spenderen wij tijd en bewegen wij ons door energie velden van objecten en personen. Wanneer je de bio energetische velden van personen nader aanschouwd dan is er en breed spectrum. Personen die zwaar, dicht en deprimerend zijn aan de linker kant en personen die licht, vitaal en vreugdevol zijn aan de rechter kant. 

Een belangrijke kosmische wet: tegenpolen trekken elkaar aan. Dit betekent indien jij aan de rechterkant van het spectrum zit, je iemand aan de linker kant van het spectrum aantrekt. Zijn of haar energie gaat zich vasthechten aan die van jou.

Of dit nu plaatsvindt tegenover de persoon, via de telefoon of per email dit maakt geen enkel verschil. Na afloop voel je je minder energiek.

Voeding en geluksmomenten


Afhankelijk van de voeding die je tot je neemt neem je bepaalde elementen tot je. Dit zijn de elementen aarde, water, vuur, lucht en ether. Deze elementen zijn verbonden met de 5 platonische vormen (Zie Heilige Geometrie) en je belangrijkste chakra´s.

Zodra al je chakra´s in 1 pulsering zouden vibreren, zou je in balans zijn. Wanneer alle chakra´s zouden bewegen op zeer specifieke snelheden en verhoudingen dan zou je heel bewust zijn. Echter zijn deze voorwaarden bij de meeste van ons niet aanwezig. Als gevolg hiervan eten de meeste van ons niet de juiste voeding om in balans te komen.

Wanneer je bijvoorbeeld zelf veel vuur energie hebt en je tomaten, paprika´s, eieren, vis en rood vlees gaat eten, dan bewijs je jouw energielichamen geen goede dienst. Je brengt nog meer vuur in je systeem, hetgeen tot onrust en stress kan leiden. 

Een van de best bewaarde holistische gezondheid systemen is Ayurveda. Deze kennis komt van de verloren Vedische beschaving van 6800 VC. Het doel is om snel balans te verkrijgen als een ziekte zich manifesteert. Ons lichaam heeft een uitgebalanceerde hoeveelheid metalen (12) nodig, welke zich bevinden binnen de 5 elementen en tevens gerelateerd zijn aan geometrische figuren. 

Zieke personen dienen de juiste hoeveelheid elementen en metalen tot zich te nemen of kunnen worden behandeld door aura healers welke  experts zijn in het visualiseren van geometrische figuren. 

Gelukzaligheid en spirituele beoefening 

Deze website gaat in zijn geheel over spirituele oefening, echter is de essentie heel simpel.  Zuivering door je zelf in helder wit licht te positioneren. Het openen van je beiden hart chakra´s. Bescherming tegen disharmonische energie van derden. Het vergroten van je bewustzijnsniveau en het vergroten van je wijsheid.

De 8 persoonlijkheden en gemoedstoestanden

Vele van ons denken hun gedrag te verantwoorden, omdat ze nu eenmaal zo zijn, altijd zo zijn geweest en altijd zo zullen blijven. Deze stelling staat ver van de waarheid en is een goedkoop excuus om geen verandering te doorleven en te groeien.

Je karakter is zeer nauw verbonden met de chakra´s en de eerste 8 cellen van je lichaam : het levensei. Jouw levensei vertelt je meer over jezelf dan alle andere benaderingen bij elkaar. Het bevat alle informatie over je 8 persoonlijkheden.

De Egyptenaren ervaarden niet alleen hun eigen lichaam en persoonlijkheid. Zij namen waar en identificeerden zichzelf met 8 totaal verschillende persoonlijkheden. Deze 8 persoonlijkheden staan direct in verband met de 8 originele cellen van het levensei. Deze is in verbinding met de 8 elektrische circuits.

Gedurende ons leven ontwikkel je een voorkeur voor 1 of meer van de 8 persoonlijkheden, van welke er 4 mannelijk en 4 vrouwelijk zijn. Je 4 mannelijke en 4 vrouwelijke persoonlijkheden vertegenwoordigen een spectrum qua levenservaring van al je vorige levens bij elkaar. Dit wordt weergegeven door de concepten tiener, jonge volwassene, volwassene en oudere.

Geluk en seksuele geaardheid 

Naast de persoonlijkheden identificeerden de Egyptenaren ook nog eens 8 seksuele geaardheden, welke eveneens met het levensei geassocieerd worden. 

 • Mannelijk heterosexueel
 • Mannelijk homosexueel 
 • Vrouwelijk heterosexueel
 • Vrouwelijk homosexueel
 • Mannelijk bisexueel
 • Vrouwelijk bisexueel
 • Mannelijk neutraal
 • Vrouwelijk neutraal

Gedurende je leven heb je de vrije keus om van geaardheid te veranderen door de StarTetrahedron qua positie te roteren. Als gevolg hiervan kan je opeens een nieuwe wereld ervaren qua attractie en aversie richten op de geaardheid van anderen.

De Egyptenaren combineerden de 8 geaardheden met de 8 persoonlijkheden om op de 64 Tantrische sexuele/persoonlijkheid configuraties uit te komen. In het Tibetaans Boedhisme worden deze de 64 kunsten der liefde genoemd. 

Geluk en persoonlijkheid typen 

Persoonlijk vermoed ik dat het patroon in het levensei zich herhaald en beschreven kan worden als de volgende 8 sub persoonlijkheden:

 • Afhankelijke Baby
 • Lerend kind 
 • Slimme Tiener 
 • Eigenwijze Puber 
 • Onafhankelijke volwassene 
 • Gesettelde volwassene 
 • Terugblikkende Volwassene 
 • Oude wijze

Als je dit allemaal in ogenschouw neemt dan kom je uit op 8*8*8 = 512 persoonlijkheden. Alsof het toeval is: na 10 inwaardse celdelingen (gaat van 1 naar 2 naar 4 naar 8 naar 16 naar 32 naar 64 naar 128 naar 256 naar 512) komen we ook uit op 512 cellen. Na dit stadium gaan we expanderen met buitenwaardse celdeling voorbij de grenzen van ons moeders ovum. De cel die we met ons naakte oog gemakkelijk kunnen zien.  

Alleen na de 512 cellen gaan we pas fysiek groeien. De appelboom in de bijbel noemde men de boom van het goed en kwaad. De Cube-Octahedron bevat 1 centrale bol met 12 bollen daarom heen. De centrale bol is de vrouwlijke  nucleus van de ovum en de andere zijn de 12 sterenbeelden posities waaronder je bent geboren en welke zich reflecteren in jou. 

De 512 cellen moeten wel een heel belangrijk fundament zijn zowel fysiek als spiritueel. 

Geluk vasthouden met heilige geometrie

De meeste mensen op onze planeet hebben vernauwde energievelden om zichzelf te beschermen tegen negatieve energie van derden. Als gevolg hiervan ontstaan er heel veel schadelijke neveneffecten. Door de spirituele wetenschap van de Egyptenaren, Tibetanen en Soefies te besturen is het mogelijk om veel antwoorden op belangrijke levensthema’s te ontvangen. 

Een vraag welke mij lang heeft bezig gehouden: Hoe kan ik mijn hart volledig openen en tegelijkertijd goed beschermd zijn? 

Dit lijkt een paradox: een open hart en toch beschermd zijn. Is dit echt mogelijk? Een belangrijke component voor het antwoord is de MerKaBa wetenschap. Evenwel vele personen die het ABC van de MerKaBA hebben geleerd, gaan niet verder op onderzoek uit. Zie Nieuwe Ster in Melkweg retraite.

geluk en star

In principe bewegen de bio energetische velden zich met 9/10 van de lichtsnelheid voort en dragen ze zorg voor het zuiveren van je systeem. Stel je voor dat er een zwaar geladen negatief deeltje jouw MerKaBa nadert via het horizontale vlak. Doordat jou deeltjes zich zo snel voortbewegen kan dit zware deeltje onmogelijk jouw MerKaBa binnendringen.

Maar zodra een zwaar negatief geladen deeltje jouw MerKaBa benaderd via het verticale vlak en bijvoorbeeld van boven de toenadering zoekt dan is er geen bescherming. Er is dus meer nodig een nieuw energetisch immuun systeem, welke je 100% beschermd.

Geluk en de emotionele relatie met je ouders

Jouw ouders en jijzelf zijn zeer sterk met elkaar verbonden. Buiten je lichaam, in de geometrische energie lichamen heb je een serie vader en moeder geometrische figuren die met jouw centrale kind geometrische vormen zijn verbonden. 

Helaas wanneer je emotionele problemen ondervindt met je vader en of je moeder dan vernauw je de energie lichamen van je vader en moeder in jouw systeem en als gevolg hiervan wordt ook jouw eigen kind energielichaam op vele niveaus verkleind.

Met andere woorden blijf aardig tegen je ouders op de drie navolgende niveau’s. Denk over hun positief, spreek over hen positief en als jezelf in balans blijft, ontmoet hen dan ook in een positieve sfeer.

Als je denkt dat je je ouders niet meer kan veranderen dan zit je er naast. Vergroot en visualiseer de vernauwde vader en moeder geometrische figuren elke dag en wonderen kunnen zich manifesteren. Al je voorouders profiteren hiervan mee en zonder hen was jij er nu niet!