Category Archives for emoties

Trots en en tip dankbaarheid

Wat is trots?

Trots is een emotionele toestand waarbij we een grote eigendunk hebben en onszelf als zeer belangrijk beschouwen. Dit kan op het gebied van rijkdom, schoonheid, kracht, opleiding, vaardigheden, kennis, status of ras. Een schijnbare hoge eigenwaarde, terwijl we diep van binnen juist hier heel onzeker over zijn. Trotse personen etaleren continue naar anderen hun kennis, opleiding of vermogen. Ze denken bijvoorbeeld dat ze alle kennis, ervaring en wijsheid van het universum in pacht hebben. En bovendien sluiten ze zich hierdoor af voor nieuwe kennis.

trots en arrogantie
Hoe trots ben jij?

Terwijl iemand ons iets uitlegt, zijn we intern aan het processen, want alle nieuwe kennis moet dan ook passen in onze bestaande concepten, denkramen en ideeën. Hierdoor luisteren we niet goed naar wat er wordt gezegd. Door je trotse houding ben je zeer kritisch naar anderen toe en beoordeel je alles o.b.v. jouw denkramen. Hierdoor ontstaat de neiging om op de vorm kritieken te uiten en niet meer de liefde, inzet en toewijding te herkennen achter hetgeen wordt gepresenteerd. We zijn zo met onszelf bezig en ons eigen proces dat we geen gemeende aandacht en hartverbinding meer hebben voor onze omgeving.

Wat straal je met trots uit?

We stralen een superieure houding uit, doordat we denken zelf alles beter te kunnen. Dit creëert een afstand met andere mensen, waardoor we nauwelijks enige liefdesverbinding of hartverbinding kunnen onderhouden. Als het al waar is dat we het beter kunnen, dan hebben we altijd nog andere mensen nodig die naar ons blijven luisteren en ons die erkenning geven. Door de superieure houding vergeten we dat we eigenlijk anderen nodig hebben als maatstaaf. Onze eigenwaarde is eigenlijk opgeblazen tot op een niveau voorbij de realiteit.

Jaloezie is het tegenovergestelde van trots. Je bent helemaal niet onder de indruk van je eigen prestaties of aandacht welke je ontvangt. Je hebt een inferieure houding.

Waar zijn trotse mensen bang voor?

Trotse mensen worden onzeker door de meditaties in het hart en gaan vervolgens hun eigen kennis etaleren en als daar geen ruimte voor is, kritieken uiten op de vorm of zelfs trainingen naar hun hand zetten. Als ze vaardigheid gaan ontwikkelen met de hart meditaties verliest hun ego de controle en voelen ze dat de door hun opgebouwde identiteit met alle denkbeelden en ideeën langzaam sterft. En dus wijst hun hoofd het af, zodat ze niet diep in hun hart hoeven te komen. Ze willen hun identiteit niet laten sterven, ze zijn bang voor de dood van hun opgeblazen identiteit.

Deze pijn vertegenwoordigd de embryo fase vanuit de zwangerschap. Het zijn. 

Dit is de energie van het element aarde, waardoor je niet trots op jezelf bent. En tegelijkertijd de emotie trots of arrogantie kan ontwikkelen. Hierdoor mis je de dankbaarheid voor dit leven en sluit je je af voor expertise van derden. Je weet het zelf allemaal beter.  

Tips om trots te overwinnen:

 1. Des te meer je weet des te minder je weet
 2. Prijs alleen de goed kwaliteiten van anderen
 3. Concentreer je op je eigen fouten uit het verleden en probeer deze te overwinnen
 4. Zie jezelf als inferieur met een mentale ziekte: trots
 5. Wanneer werkte je wijsheid niet goed?
 6. Op welke moment werkte je intuïtie niet goed?
 7. Heb je wel eens oude concepten losgelaten in het verleden?
 8. Leren luisteren met liefdevolle aandacht voor de spreker: een juiste motivatie
 9. Leren luisteren met oplettendheid en zonder mentale afleidingen
 10. Realiseer dat er hogere bewustzijnsniveaus zijn die jouw intelligentie ver te boven gaan
 11. Realiseer je dat alles wat je weet je door collectieve bewustzijnslagen hebt doorgrond: niets is van jou, alles wat je weet heb je via anderen ontvangen: Waar je mogelijk trots op bent: opleidingen, vaardigheden, rijkdom, schoonheid, status en ras heb je allemaal via anderen ontvangen. Niets is van jou en je identiteit is een illusie. Wees heel dankbaar!

Gehechtheid 7 fasen en tips

Wat is gehechtheid?

Gehechtheid is een emotionele toestand waarbij we de positieve kant van een object of persoon overdrijven. We gaan de aandacht er op richten, we willen het vastpakken, we willen het bezitten, we willen er onafscheidelijk mee zijn. Veel personen hebben hier geen controle over en de fasen van gehechtheid ontwikkelen zich zeer snel. Vaak doen mensen het af als dit zit in mijn karakter. Kan hier niets aan doen etc. Niets is minder waar: gehechtheid ontwikkelt zich in fasen en ontstaat doordat we onze identiteit in de buitenwereld zien en onze potentiële licht kracht buiten onszelf plaatsen. De schoonheid van onszelf zien we niet maar wel in de buitenwereld.

gehechtheid obsessie chocola
Gehechtheid verslaving chocola

Met gehechtheid duwen we onze lichtkant naar buiten en etaleren deze voor de buitenwereld. We zijn bang voor de kracht van ons ons eigen licht. (met boosheid duwen we onze schaduw kant naar buiten en zijn bang voor onze eigen duisternis). Beiden emoties staan de eenheid in de weg en produceren de golven in de oceaan. Weg met de kalmte!

Wat doet gehechtheid?

Eigenlijk willen we onze eigen lichtkant eindelijk eens benutten en ons licht op de buitenwereld laten schijnen. De persoon of object is dus een spiegel van het deel wat we niet durven te tonen. We maken het geweldig! Het effect is dat we een geforceerde eenheid creëeren en de persoon of het object dus graag in onze nabije omgeving willen hebben.

Dit staat symbool voor de geboorte strijd fase vanuit de zwangerschap. Je wil opnieuw geboren worden en waardering krijgen.

Dit is de energie van het element vuur. Bij obstakels of kritieken zoek je jouw heil in verslavingen en obsessies. Het is een vorm van gehechtheid om je tijdelijk beter te voelen en deze pijnlijke wereld te ontvluchten en voor verdoving te kiezen. 

Obsessies is gehechtheid

Drank, drugs, roken, sex, gokken, eten, medicijnen, kopen, religie dogma en filosofie zijn allemaal bedoeld om niet in deze realiteit te vertoeven.    

De mooie auto, het fantastische huis, de ideale partner representeren onze lichtkant. Deze verhogen onze eigenwaarde en representeren onze identiteit voor de buitenwereld. We vergeten hierdoor onze schaduwkant. Het kan voor andere autobezitters, huizenbezitters en partners zeer vervelend aanvoelen als alles buiten onszelf het allermooiste is. Het verlangen, de sterke bezit-drang voelt niet harmonieus.

Tips voor gehechtheid:

Accepteer de gehechtheid en creëer de intentie om er controle over te krijgen. Blijf bij jezelf en controleer je geest: de schoonheid van de creatie zit in jou: het licht. Hef de angst voor je eigen krachten op en ga je potentieel van binnenuit benutten. Richt je aandacht op de minder positieve aspecten van de persoon of het object waardoor je bij jezelf blijft. Ontwikkel compassie voor anderen en onderzoek waar de gehechtheid vandaan komt.

Boosheid 7 fasen en tips

Wat is boosheid?

Boosheid is een emotionele geestestoestand, met verschillende fasen van intensiviteit om anderen of ons zelf pijn te doen. Het beschadigt de persoon die het ervaart en ook de persoon waar je boos op bent. Je kan leren de 7 fasen van boosheid te onderkennen.

Hoe ontwikkeld boosheid zich?

 1. overdrijven van een negatief asepct
 2. verheffen van stem
 3. sterker verheffen van stem
 4. schelden
 5. schoppen, slaan, deuren smijten en objecten gooien
 6. iemand verwonden
 7. iemand vermoorden
boosheid en stoom uit horen
Boosheid met stoom uit de oren

Het controleren van boosheid in nabijzijn van anderen

Vele mensen hebben geen controle over de 7 fasen, welke zich heel snel ontwikkelen. In de meeste gevallen zijn mensen zich niet bewust van het feit dat ze een probleem met boos hebben en gebruiken meestal een excuus “dit is mijn karakter” of “ik ben driftig”. Boosheid ontwikkelt zich doordat we ons eigen geluk op de voorgrond plaatsen en zodra onze eigen wensen niet uitkomen of niet makkelijk uitkomen. We blazen onze lage eigenwaarde op met niet harmonieuze energie, wat niet prettig voelt voor anderen.

Eigenlijk accepteren we onze eigen schaduw kant niet en proberen we deze weg te duwen. Hiermee creëeren we afstand en dus ook afscheiding. Minder hartsverbinding en dankbaarheid naar anderen toe. De persoon of object is dus een spiegel van het deel wat we niet willen tonen aan de buitenwereld. Het effect is dat we afstand creëeren en de persoon of het object dus niet kunnen velen in onze nabije omgeving.

Deze pijn vertegenwoordigd de groeifase vanuit de zwangerschap. De celdeling totdat je als baby klem zit en geen kant meer op kan. Behalve er uit! Dit is de energie van het element water, waar je als baby in bent opgegroeid.

Boosheid tips:

Accepteer de boosheid en ontwikkel een krachtige intentie om er controle over te krijgen. Onderzoek waarom je boos bent. Dit komt in bijna alle gevallen uit situaties uit het verre verleden. Het is belangrijk dat je eerst jouw boosheid accepteert om er ook naar te kunnen kijken. Boosheid is het tegenovergestelde van gehechtheid waarbij de schoonheid wordt overdreven.

Extreme boosheid, dominante en manipulatie:

Personen die extreem boos zijn trachten meestal de buitenwereld naar hun hand te zetten, omdat ze niet in hun hart willen en durven te kijken waar de angsten vandaan komen. Daarom manipuleren ze voortdurend anderen. Narcisten zien voortdurend angsten in de buitenwereld en reageren overdreven hierop. Helaas maken ze voortdurend anderen onzeker door kritieken te uiten om hen te domineren. Ook zijn ze niet geïnteresseerd in de gevoelens van mensen in hun omgeving, omdat ze hun eigen pijn in hun hart niet willen voelen en hierdoor vanuit hun hoofd leven. Bovendien frustreren ze op het werk de hele werksfeer.

Een zelfkoesterende geest is voortdurend overactief. Het is voortdurend situaties en vaardigheden van personen aan het vergelijken en angsten aan het projecteren naar de toekomst. Ze missen de liefde en het vertrouwen in hunzelf om eerst hun dromen in hun hart te visualiseren en te vertrouwen op de manifestatie. Het omgaan met extreem boze en dominante personen is een kunst op zich.

Jaloezie en lage eigenwaarde

Jaloezie en materie

Jaloezie is een tegenovergestelde emotie van trots. Jalousie is een emotionele toestand waarbij we een lage eigendunk hebben en onszelf als zeer onbelangrijk, onkundig of niet interessant beschouwen. Dit kan op het gebied zijn van rijkdom, schoonheid, kracht, opleiding, vaardigheden, kennis, status, liefde of ras. Een schijnbare lage eigenwaarde ten opzichte van anderen die meer aandacht krijgen, meer bezitten, een hogere opleiding hebben genoten, knapper zijn qua uiterlijk, meer kennis bezitten of zaken makkelijke in hun leven manifesteren.

Jaloezie in liefde

We hebben de neiging om in een boosheid te schieten. We overdrijven een ontbrekend aspect van onszelf en we verliezen totaal uit het oog welke capaciteiten en of verworvenheden we wel hebben. Hierdoor verliezen we de harmonie om op de innerlijke leiding te vertrouwen. En voelen we diep in ons hart pijn. Jaloezie kan leiden tot het afkraken van de persoon waar men jaloers op is of het ziekelijk imiteren van de persoon waar men jaloers op is. Eerst genoemde gebeurt meestal in de liefde en laatst genoemde gebeurt meestal op de andere hierboven genoemde terreinen. Er zijn naar mijn inziens dan ook verschillende terreinen waar jaloezie zich kan uiten. Deze beschrijven we hieronder.

Staat symbool voor inspiratie

Dit staat symbool voor de acceptatie van beide ouders in de fase net na de geboorte en de kruip fase met grote afhankelijkheid.

Dit is de energie van het element lucht. Dit is verbonden met jouw eigen inspiratie, passie en jouw hartcentrum. Hadden jouw ouders geen gezamenlijk standpunt, zagen ze  jou niet staan,  waren ze afwezig of reageerden ze niet op jouw blijheid bij jouw passie dan worstel je nog steeds met zelf de juiste stappen zetten.

Je volgt liever de route – inspiratie via de ziel – van anderen i.p.v. die van de inspiratie van jouzelf!

Jaloezie in relaties en de controle over de partner door 4 manipulatieve strategieën

In relaties heeft de partner die jaloers is het idee dat de derde persoon een eigenschap, een bezit, een vaardigheid heeft die hij of zij niet heeft en de partner om die reden alle aandacht geeft aan de derde persoon. Hierdoor wordt de persoon die jaloers is zeer onzeker en boos op zichzelf (is overdrijven van negatief zelfbeeld) en richt de aandacht volledig op de ontbrekende capaciteit, vaardigheid of verworvenheid. De boosheid schept vervolgens een afstand tussen partners en is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de relatie.

Jaloezie kan ook een continue aanwezige geestestoestand zijn met een vorm van kritiek op de dingen die de partner zeer aan het hart liggen, de derde persoon volledig afkraken, de partner beletten nog in contact te komen met de derde persoon en huilpartijen om de aandacht van de partner op te eisen. Met andere woorden 4 manipulatieve strategieën om controle te behouden en de wereld (het universum) van de partner klein te maken. De partner gaat vervolgens naar adem snakken. Veel partners voldoen jaren aan de grillen van de jaloerse partner, omdat ze geen ruzie willen. Jaloezie en de 4 manipulatieve strategieën zijn dan een uitstekend controle middel geworden om de macht over de partner te houden.

Jaloezie Broers en Zussen

Dit is een veel voorkomende emotie en weerspiegeld het lage zelfbeeld van de jaloerse zus of broer. Ze hebben een diepgewortelde overtuiging dat hun andere broer of zus meer mocht, later mocht thuis komen, minder thuis hielp, wel mocht gaan studeren, meer was geliefd bij 1 of beiden ouders etc. Deze waarnemingen berusten niet op de realiteit en zijn mogelijk ontstaan na een traumatische ervaring in de jonge kinderjaren. Oudere kinderen hebben veelvuldig het idee dat jonger broers of zussen meer geliefd zijn bij hun ouders. Ze werden voorgetrokken! Was dit waar of wilde ze gewoon alle aandacht, zoals te voren toen er nog geen broertje of zusje was?

Eigenlijk zijn ze boos op hun zelf dat ze een bepaalde capaciteit niet hebben en reageren hun frustraties nog jarenlang – ook als ze al lang volwassen zijn – af op 1 of beiden ouders of op de broer of zus. Dit gaat meestal in de vorm van het uiten van kritiek naar de ouders of het afkeuren van een levenswijze van broer of zus. Ook kan de jaloerse persoon de broer of zus – waar ze nog steeds jaloers op zijn – gaan imiteren. Dit betekend bijvoorbeeld dezelfde sport gaan doen, ook motorrijles nemen, alsnog op late leeftijd gaan studeren etc.

Jaloezie Ouder en Kind

Het komt ook voor dat ouders jaloers zijn op hun opgroeiende of volwassen kinderen. Ze zien in hen al de capaciteiten, verworvenheden en mogelijkheden die zij hebben gemist. Vaak zullen ze dit niet toegeven. Het kan dan voorkomen dat ze nooit enthousiast kunnen zijn en kritieken uiten. Het kan ook extreme vormen aannemen dat de ouder controle tracht te behouden over dochter of zoon door manipulatieve technieken. Zijn of haar wereld klein maken.

Tips voor jaloezie :

 • Focus op wat je tot nu toe wel hebt ontvangen van het Universum.
 • Richt je aandacht op de positieve eigenschappen van jezelf.
 • reflecteer op je prestaties tot nu toe: diploma, carriere, geliefden etc.
 • Zie de perfectie en eenheid in jezelf en richt je aandacht naar binnen toe.
 • Realiseer je dat je alleen komt en ook alleen ook weer gaat.
 • Alles wat je verzameld in dit leven kan niemand meenemen.
 • Waar je mogelijk jaloers op bent: opleidingen, vaardigheden, rijkdom, schoonheid, status en ras hebben derden allemaal via anderen ontvangen. Niets is van hen en hun identiteit is een illusie.
 • Focus op de tijdspanne die je wel zamen bent met je partner en geef haar of hem de ruimte.
 • Wees er je van bewust dat elke partner zijn of haar eigen verantwoordelijkheid heeft voor acties.
 • Maak je partner niet klein maar vergroot je eigen lichtbol.
 • Ga op zoek naar pijnlijke momenten in deze en vorige relaties en herbeleef ze opnieuw in je hart.

Onzekerheid en gouden tips

Jouw onzekerheid kent mogelijk 3 of meer niveaus:

 1. Jouw onzekerheid ten aanzien van de liefde en respect van onze vader en moeder (eigenwaarde)
 2. De onzekerheid ten opzichte van onze eigen vaardigheden, capaciteiten en reputatie (eigenbeeld of identiteit)
 3. En onzekerheid ten opzichte van onze intelligentie en liefde van het universum (eigenplaats en goddelijkheid)
onzekerheid in relatie
Onzekerheid relatie

Op alle 3 de niveaus brengen angsten ons in verwarring. Meestal roept een angst weer oude angsten op. De verwarring blokkeert onze energie en hierdoor raken we de weg kwijt. We hebben veel moeite met keuzen maken. We hebben de neiging om in ons hoofd te gaan zitten. En heel veel energie te verliezen met piekeren. De dualiteit blijft evenwel standhouden in ons hoofd. Onzekerheid staat in relatie tot de vier eerder beschreven emoties. Zekerheid is als het ware de spil in het centrum van de 4 emoties. In dit centrum heerst tevredenheid en gelijkmoedigheid. Ontbreekt tevredenheid of gelijkmoedigheid of beiden dan ontstaat er onzekerheid, angst, verwarring of ontkenning.

onzekerheid overleven
Onzekerheid om te overleven

Onder druk niet meebuigen en je rug rechthouden staat symbool voor rechtop te gaan lopen als baby en zelfstandigheid.

Onzekerheid en zelf ruimte innemen

Dit is de energie van de ruimte en onzekerheid. Je laat je zelf kleiner maken, manipuleren en leegtrekken. Deze personen of instanties hebben alleen maar hun egocentrische belang voor ogen en hebben werkelijk niets op met jou. Door de druk wordt je ontkoppelt van jouw innerlijke bron of intuïtie. Hierdoor ontstaat paniek en sturen ze jou hun richting op.

Onzekerheid voor veiligheid
Onzekerheid veiligheid na ruzie

Houdt van jezelf, bescherm jouw bron, neem je ruimte in, loop recht en zet jouw eigen talent neer!

Tips voor onzekerheid:

Vanuit de dualiteit naar de eenheid gaan.

Angsten hebben te maken met dualiteit. Door mentaal piekeren verliezen we 80% van onze energie. Vaak beoefenen we geen gelijkmoedigheid (zie tip nummer 3). Stop met mentaal vergelijken tussen 2 opties. Schrijf alleen nog maar de overeenkomsten op tussen 2 opties. Maak hier een hele lange lijst van gedurende 1 week. Elke dag een aantal overeenkomsten extra. Deze lijst haalt de polarisatie van je keuze weg. Het maakt duidelijk dat er niet veel verschillen meer zijn. Vanuit je hart kan je nu uiteindelijk voelen wat de juiste keuze is.

Aan de onderliggende angst ruimte gaan geven.

Ik ben bang om …. iets verkeerd te doen. Een foute beslissing te maken. Er niet te mogen zijn. In de steek te worden gelaten. Dood te gaan. Probeer te voelen hoe de angst verbonden is met een situatie van vroeger. Kun je oog in oog blijven staan met die angst? Wat maakt de angst duidelijk? Kan je vanuit helderheid dwars door de angst heen kijken? Nietsontziend is hier het sleutel begrip. Het betekent dat je de eigen confrontatie aangaat met je eigen angst, en ook de verantwoordelijkheid neemt voor de confrontatie.

Gelijkmoedigheid beoefenen.

Wanneer we gehecht raken aan middelen, plezier, reputatie en lof is onze geest onevenwichtig en zijn we geneigd overdreven opgewonden te worden en boos of teneergeslagen wanneer wij deze verliezen. We zijn labiel, kwetsbaar en emotioneel afhankelijk van deze dingen. Het grootste deel van onze energie gaat naar het veiligstellen hiervan en ervoor waken dat we deze verliezen. Als je gelijkmoedigheid kan ontwikkelen met betrekking tot de aangelegenheden van dit leven, dan kan je een groot deel van je dagelijkse zorgen (angsten) en frustraties overwinnen. Je ontwikkeld niet langer gehechtheid en boosheid waardoor een emotionele balans ontstaat.

Beoefenen van tevredenheid.

Jouw tevredenheid met je ouders geeft eigenwaarde. Een tevredenheid met jezelf voorkomt jaloezie en trots. Bovendien geeft tevredenheid richting het universum dankbaarheid en voorkomt trots en jaloezie. Concentreren of de Persoonlijke Liefde Chakra tussen hart en keel kan uitkomst bieden. (Maan chakra jaar programma)

Stabiliseer je ruimte.

De emotie zekerheid heeft te maken met standvastig in jouw ruimte blijven of uiteindelijk helemaal oplossen. Je eigenwaarde, zelfbeeld en zelfplaats zijn dus drie typen of grootten van je hart chakra. Ben je niet in balans op de eerste 2 niveaus dan kan je nooit oplossen in het universum en de maximale staat van vrolijkheid bereiken. Die ruimte staat onder grote invloed van de mate van gelijkmoedigheid en tevredenheid die in jouw ruimte heerst.

Personen welke boos op je worden duwen jouw ruimte weg: jij bent niet bruikbaar. De mensen die trots zijn maken jouw ruimte relatief kleiner en die van hen heel groot: jij bent inferieur. En mensen die gehecht zijn stappen in je ruimte en smelten samen: jij bent bruikbaar. Bovendien maken mensen die jaloers zijn jouw ruimte relatief groot en die van hen heel klein: jij bent superieur. Maar wat zegt dit allemaal over jezelf? Heel veel zolang je dit laat gebeuren. Je Eigenwaarde, Eigenbeeld en Eigenplaats zijn niet in balans. Zie de constructie van de levensbloem.

Van ontspanning naar loslaten via alertheid naar openheid.

Ontspannen en loslaten: mediteer door de angst heen, adem en ga er in mee Alertheid: Stop je zelf te verdedigen, te verklaren en uit te leggen. Ervaar wat je doet, wat je denkt en wat je voelt in zijn volle omvang. Openheid: De meest wezenlijke kwaliteit waarmee je bent geboren. Je bent volkomen 1 met wat je ervaart en hierdoor komen alle indrukken heel diep naar binnen. De 4 emoties die op je afkomen zijn te bedreigend te heftig, te verwarrend of te veel om zo open te blijven. Je meest pijnlijke momenten in je leven hebben je dingen laten afwijzen, je verhard en je afgesloten. Ga naar deze momenten toe. Zie Life Coaching programma.

Emoties begrijpen?

Iedereen heeft met die emoties te maken. De vraag is: ‘Hoe ga je ermee om?’ De emoties gehechtheid, trots, angst, jaloezie en boosheid spelen ons allemaal parten. Iemand wie beweert 1 of meer van deze emoties niet te hebben is niet helemaal eerlijk.

emoties wiel
emoties wiel

Het is een groot misverstand. Zelfs ontwaakte of verlichte mensen hebben nog steeds deze emoties. Ze gaan er alleen anders mee om! de bovenstaande figuur geeft de samenhang en gradaties van nog meer emoties aan. We gaan hier later op een separaat bericht dieper op in.

Hieronder staan de 5 belangrijkste emoties qua synthese uit mijn eigen levenservaring en uit verschillende bronnen vanuit de Boeddhistische en Hindoeïstische levensfilosofie.

Trots maakt dat je denkt dat je alle wijsheid in pacht hebt. Je bent bang voor de trauma pijn in je hart. Het element aarde is hiermee verbonden. je voelt je meer dan anderen (superieur). Je hebt geen zingeving, omdat je niet in verbinding staat met de geesteswereld. Je bent op aarde aanwezig maar wil geen contact maken met de andere planeten in ons zonnestelsel.

Boosheid laat jouw negativiteit overdrijven. Je bent bang voor de trauma pijn in je hart. Het element dat hierbij hoort is water. Ook duw je anderen ver van je vandaan. Bovendien zit je nog klem in de baarmoeder als een volgroeide baby en kan geen kant op.

Gehechtheid staat voor het overdrijven van schoonheid. Willen samensmelten met objecten of personen. Bang voor de kracht en licht in jezelf en het element vuur. Je zoekt jouw innerlijke licht in de buitenwereld i.p.v. deze in jezelf te herkennen en te ervaren. Ook blijft je het liefst in de buik van je moeder in de duisternis en in het water. Bovendien wil het geboorte proces ontvluchten en niet op aarde komen. Al zie je het licht door de ontsluiting en toch wil je nog steeds niet. De strijd van het geboren worden blijf je later in je leven opzoeken door onmogelijke situaties uit te zoeken, welke nagenoeg geen succes op aarde kunnen worden.

Jaloezie maakt dat je denkt dat anderen meer of makkelijker iets ontvangen van het universum. Bijvoorbeeld liefde of geld. Het ontbreekt je aan goddelijke leiding en magie in je leven. Je hebt niet zelf inspiratie via jouw innerlijke stem. En volg je als maar de uiterlijkheden op aarde via de inspiratie van derden. Bovendien vraag je continu toestemming of goedkeuring aan derden. Vaak in je kindertijd en jeugd telkens aan een andere ouder. Het element lucht is hiermee verbonden. Je voelt je minder dan anderen (under dog).

Angst maakt dat anderen je onzeker maken en bepalen wat je moet doen. Je bent bang om in je eigen ruimte en kracht te gaan staan. Het element ruimte is hieraan verbonden. Je dient voor jouw zingeving, natuurtalent en inspiratie via de innerlijke stem te blijven staan en jouw rug recht te houden. Ook zodra er narcistische dominante personen of instanties je in een kleine ruimte duwen en daardoor angst creëren. Veel energie in een kleine levenscontainer raakt de magnetisch richting van jouw compas kwijt en gaat alle kanten op.