Geluk en de Heilige geometrie

geluk en shri yantra

Geluk en Heilige Geometrie
Home » Persoonlijke Ontwikkeling » Geluk en Heilige Geometrie

Geluk kan je de hele dag doorleven

Geluk ervaren veel mensen maar op enkele momenten in hun leven. Als je deze geluksmomenten de hele dag zou kunnen doorleven dan ben je altijd gelukkig nietwaar? Wat gebeurt er met je als je leuke herinneringen voelt? Vanuit Vedische bronnen begrijpen we dat geluksindrukken in je bewustzijn zich ver boven het fysieke lichaam bevinden in de subtiele auralagen.

geluk met shri yantra
Geluk en 19 driehoeken Shri Yantra

De meeste onder ons zijn zich niet bewust van deze energielagen en geven het ook geen attentie. Als gevolg hiervan voelen ze weinig geluk in hun leven. Zodra iemand verbinding maakt met een geluksmoment dan zet hun systeem van auralagen uit om met de geluksindruk kontakt te maken en het attentie te geven. Als gevolg hiervan gaat hun hele systeem zich gelukkig voelen, doordat de energie begint te stromen en ze in een groter energiebol leven.

Zodra de verbinding met de herinnering wordt verbroken dan vallen ze terug naar een vernauwd bewustzijn. Een energie bol welke nog net het fysieke lichaam in leven houd. 

Geluk zodra je dromen echt beleeft

Vele zieke ongeneselijke mensen gaan direct hun dromen beleven, wanneer ze uit het ziekenhuis komen. Als gevolg van een sterke motivatie om langer te leven, gaan ze eindelijk doen wat hun hart ze altijd al had ingeven. Hun ziekte verdwijnt in heel veel gevallen. Het bekendste voorbeeld is Louis Amstrong de tour de France winnaar van 1997 en 2002. Hoe kan dit mogelijk zijn?

Zodra je leeft vanuit je innerlijke gevoelens dan voedt je de set van energie lichamen met essentiële levensenergie. Als je leeft vanuit verplichtingen – voor de wereld die jezelf schept – blokkeert het de levensenergie. Je energie lichamen vernauwen en een ziekte manifesteert zich.

In vele gevallen leven mensen niet hun dromen door: 

 • Angst voor grote veranderingen en zelfstandigheid
 • Partners die hun weerhouden stappen te zetten
 • In de toekomst leven in plaats van in het heden
 • Middelen niet voor hun dromen reserveren

Geluk door omgeving,voeding en spirituele oefeningen

De omgeving waarin we leven, wat je eet en je spirituele oefeningen bepalen de kwaliteit van je energievelden en gerelateerde emoties. J

Geluk en je omgeving

Je omgeving bestaat uit de volgende sub omgevingen: 

 • Werk
 • Thuis
 • Familie 

In al deze omgevingen spenderen wij tijd en bewegen wij ons door energie velden van objecten en personen. Wanneer je de bio energetische velden van personen nader aanschouwd dan is er en breed spectrum. Personen die zwaar, dicht en deprimerend zijn aan de linker kant en personen die licht, vitaal en vreugdevol zijn aan de rechter kant. 

Een belangrijke kosmische wet: tegenpolen trekken elkaar aan. Dit betekent indien jij aan de rechterkant van het spectrum zit, je iemand aan de linker kant van het spectrum aantrekt. Zijn of haar energie gaat zich vasthechten aan die van jou.

Of dit nu plaatsvindt tegenover de persoon, via de telefoon of per email dit maakt geen enkel verschil. Na afloop voel je je minder energiek.

Voeding en geluksmomenten


Afhankelijk van de voeding die je tot je neemt neem je bepaalde elementen tot je. Dit zijn de elementen aarde, water, vuur, lucht en ether. Deze elementen zijn verbonden met de 5 platonische vormen (Zie Heilige Geometrie) en je belangrijkste chakra´s.

Zodra al je chakra´s in 1 pulsering zouden vibreren, zou je in balans zijn. Wanneer alle chakra´s zouden bewegen op zeer specifieke snelheden en verhoudingen dan zou je heel bewust zijn. Echter zijn deze voorwaarden bij de meeste van ons niet aanwezig. Als gevolg hiervan eten de meeste van ons niet de juiste voeding om in balans te komen.

Wanneer je bijvoorbeeld zelf veel vuur energie hebt en je tomaten, paprika´s, eieren, vis en rood vlees gaat eten, dan bewijs je jouw energielichamen geen goede dienst. Je brengt nog meer vuur in je systeem, hetgeen tot onrust en stress kan leiden. 

Een van de best bewaarde holistische gezondheid systemen is Ayurveda. Deze kennis komt van de verloren Vedische beschaving van 6800 VC. Het doel is om snel balans te verkrijgen als een ziekte zich manifesteert. Ons lichaam heeft een uitgebalanceerde hoeveelheid metalen (12) nodig, welke zich bevinden binnen de 5 elementen en tevens gerelateerd zijn aan geometrische figuren. 

Zieke personen dienen de juiste hoeveelheid elementen en metalen tot zich te nemen of kunnen worden behandeld door aura healers welke  experts zijn in het visualiseren van geometrische figuren. 

Gelukzaligheid en spirituele beoefening 

Deze website gaat in zijn geheel over spirituele oefening, echter is de essentie heel simpel.  Zuivering door je zelf in helder wit licht te positioneren. Het openen van je beiden hart chakra´s. Bescherming tegen disharmonische energie van derden. Het vergroten van je bewustzijnsniveau en het vergroten van je wijsheid.

De 8 persoonlijkheden en gemoedstoestanden

Vele van ons denken hun gedrag te verantwoorden, omdat ze nu eenmaal zo zijn, altijd zo zijn geweest en altijd zo zullen blijven. Deze stelling staat ver van de waarheid en is een goedkoop excuus om geen verandering te doorleven en te groeien.

Je karakter is zeer nauw verbonden met de chakra´s en de eerste 8 cellen van je lichaam : het levensei. Jouw levensei vertelt je meer over jezelf dan alle andere benaderingen bij elkaar. Het bevat alle informatie over je 8 persoonlijkheden.

De Egyptenaren ervaarden niet alleen hun eigen lichaam en persoonlijkheid. Zij namen waar en identificeerden zichzelf met 8 totaal verschillende persoonlijkheden. Deze 8 persoonlijkheden staan direct in verband met de 8 originele cellen van het levensei. Deze is in verbinding met de 8 elektrische circuits.

Gedurende ons leven ontwikkel je een voorkeur voor 1 of meer van de 8 persoonlijkheden, van welke er 4 mannelijk en 4 vrouwelijk zijn. Je 4 mannelijke en 4 vrouwelijke persoonlijkheden vertegenwoordigen een spectrum qua levenservaring van al je vorige levens bij elkaar. Dit wordt weergegeven door de concepten tiener, jonge volwassene, volwassene en oudere.

Geluk en seksuele geaardheid 

Naast de persoonlijkheden identificeerden de Egyptenaren ook nog eens 8 seksuele geaardheden, welke eveneens met het levensei geassocieerd worden. 

 • Mannelijk heterosexueel
 • Mannelijk homosexueel 
 • Vrouwelijk heterosexueel
 • Vrouwelijk homosexueel
 • Mannelijk bisexueel
 • Vrouwelijk bisexueel
 • Mannelijk neutraal
 • Vrouwelijk neutraal

Gedurende je leven heb je de vrije keus om van geaardheid te veranderen door de StarTetrahedron qua positie te roteren. Als gevolg hiervan kan je opeens een nieuwe wereld ervaren qua attractie en aversie richten op de geaardheid van anderen.

De Egyptenaren combineerden de 8 geaardheden met de 8 persoonlijkheden om op de 64 Tantrische sexuele/persoonlijkheid configuraties uit te komen. In het Tibetaans Boedhisme worden deze de 64 kunsten der liefde genoemd. 

Geluk en persoonlijkheid typen 

Persoonlijk vermoed ik dat het patroon in het levensei zich herhaald en beschreven kan worden als de volgende 8 sub persoonlijkheden:

 • Afhankelijke Baby
 • Lerend kind 
 • Slimme Tiener 
 • Eigenwijze Puber 
 • Onafhankelijke volwassene 
 • Gesettelde volwassene 
 • Terugblikkende Volwassene 
 • Oude wijze

Als je dit allemaal in ogenschouw neemt dan kom je uit op 8*8*8 = 512 persoonlijkheden. Alsof het toeval is: na 10 inwaardse celdelingen (gaat van 1 naar 2 naar 4 naar 8 naar 16 naar 32 naar 64 naar 128 naar 256 naar 512) komen we ook uit op 512 cellen. Na dit stadium gaan we expanderen met buitenwaardse celdeling voorbij de grenzen van ons moeders ovum. De cel die we met ons naakte oog gemakkelijk kunnen zien.  

Alleen na de 512 cellen gaan we pas fysiek groeien. De appelboom in de bijbel noemde men de boom van het goed en kwaad. De Cube-Octahedron bevat 1 centrale bol met 12 bollen daarom heen. De centrale bol is de vrouwlijke  nucleus van de ovum en de andere zijn de 12 sterenbeelden posities waaronder je bent geboren en welke zich reflecteren in jou. 

De 512 cellen moeten wel een heel belangrijk fundament zijn zowel fysiek als spiritueel. 

Geluk vasthouden met heilige geometrie

De meeste mensen op onze planeet hebben vernauwde energievelden om zichzelf te beschermen tegen negatieve energie van derden. Als gevolg hiervan ontstaan er heel veel schadelijke neveneffecten. Door de spirituele wetenschap van de Egyptenaren, Tibetanen en Soefies te besturen is het mogelijk om veel antwoorden op belangrijke levensthema’s te ontvangen. 

Een vraag welke mij lang heeft bezig gehouden: Hoe kan ik mijn hart volledig openen en tegelijkertijd goed beschermd zijn? 

Dit lijkt een paradox: een open hart en toch beschermd zijn. Is dit echt mogelijk? Een belangrijke component voor het antwoord is de MerKaBa wetenschap. Evenwel vele personen die het ABC van de MerKaBA hebben geleerd, gaan niet verder op onderzoek uit. Zie Nieuwe Ster in Melkweg retraite.

geluk en star

In principe bewegen de bio energetische velden zich met 9/10 van de lichtsnelheid voort en dragen ze zorg voor het zuiveren van je systeem. Stel je voor dat er een zwaar geladen negatief deeltje jouw MerKaBa nadert via het horizontale vlak. Doordat jou deeltjes zich zo snel voortbewegen kan dit zware deeltje onmogelijk jouw MerKaBa binnendringen.

Maar zodra een zwaar negatief geladen deeltje jouw MerKaBa benaderd via het verticale vlak en bijvoorbeeld van boven de toenadering zoekt dan is er geen bescherming. Er is dus meer nodig een nieuw energetisch immuun systeem, welke je 100% beschermd.

Geluk en de emotionele relatie met je ouders

Jouw ouders en jijzelf zijn zeer sterk met elkaar verbonden. Buiten je lichaam, in de geometrische energie lichamen heb je een serie vader en moeder geometrische figuren die met jouw centrale kind geometrische vormen zijn verbonden. 

Helaas wanneer je emotionele problemen ondervindt met je vader en of je moeder dan vernauw je de energie lichamen van je vader en moeder in jouw systeem en als gevolg hiervan wordt ook jouw eigen kind energielichaam op vele niveaus verkleind.

Met andere woorden blijf aardig tegen je ouders op de drie navolgende niveau’s. Denk over hun positief, spreek over hen positief en als jezelf in balans blijft, ontmoet hen dan ook in een positieve sfeer.

Als je denkt dat je je ouders niet meer kan veranderen dan zit je er naast. Vergroot en visualiseer de vernauwde vader en moeder geometrische figuren elke dag en wonderen kunnen zich manifesteren. Al je voorouders profiteren hiervan mee en zonder hen was jij er nu niet!  

Deel met jouw netwerk dit bericht