• Home >>

Life Coach Haarlem Heemstede Aerdenhout

Life Coach Aanpak

Mijn life coach aanpak begint bij een intakegesprek waarin we je gehele biografie nalopen. Dit geeft een eerste inzicht in het verloop van je leven. In de gesprekken gaan we terug naar bijzondere gebeurtenissen, die tot emotionele lading hebben geleid. Je leert jouw energie lekkage (zwarte gaten) in jouw energieveld traceren, deze te accepteren, te omarmen om ze vervolgens los te laten. Tijdens de behandeling na afloop van de intake geef ik je een bepaalde vorm van energie om dit inzicht proces super snel te versnellen.

Realiteitszin client voor life coach

Als therapeut ga je tijdens het intake gesprek voelen en ga je na of je de client mag en kan coachen of helpen in het Nederlans. Bij het aangaan van de behandeling is hierbij ook een bepaalde toewijding van de patient nodig. Ook een bepaalde realiteitszin. Het is niet mogelijk om voor een patiënt met een “zwaar profiel” in een drietal sessies de olietanker welke al jaren rond de aarde vaart opeens een bocht van 90 graden te laten maken. Zie over dit onderwerp ook het behandelplan.

Bescherming door een magische kracht

Elke client heeft een sterke bescherming bij zich. Ga maar na hoevaak u in uw leven door “toeval” bent geholpen? U krijgt om die reden precies die hoeveelheid en die kwaliteit van energie tijdens een behandeling welke u aankan. Wel kunnen er heftige emotionele reacties na afloop van een behandeling optreden. Ook kunt u intense fysieke pijn krijgen na een behandeling.  Maar weet dat het goed is zoals het is.

Net al een paraplu u beschermt voor de regen wordt ook u beschermt door uw voorouders en door een alles doordringende overal aanwezige en ogenschijnlijke onzichtbare magische kracht. Dankbaarheid voor deze magie staat in het Christendom bekent als het tellen van zegeningen.

Bewustzijn van de Ster bij Life Coaching

vrouw in ster
Vrouw in ster
man in ster
man in ster

Elke client is een ster van licht. Deze heeft u om u heen in uw aura. Of de ster schijnt hangt af van uw eigenwaarde en de energielekken als gevolg van nare ervaringen. Doordat er energie weglekt, heeft u onvoldoende energie om te stralen en komt u niet in de flow.

Energie welke nagenoeg stilstaat doet u spontaan lachen de hele dag. Energie in uw systeem door niet verwerkte nare ervaringen uit het verleden maakt u angstig en bedroeft.

Weet dat u een ster bent en blijft. Het maakt niet uit hoeveel u heeft meegemaakt. Het enige van belang is er naar toe te gaan. Dit is een keerpunt in uw leven en de basis stap voor persoonlijke groei: het omarmen van verdriet.

Zelf de beste Life Coach bij keuze ouders en land

De keuze van incarnatie in dit land, bij deze ouders,  bij deze broers of zussen is een zeer intelligente keuze geweest. De ziel is daarbij de super coach geweest.

De meeste clienten weten niet welk plan en super intelligentie achter de ontvouwing van hun leven staat. De keuze is gemaakt om uw ziel een enorme groeikans te geven. Alles heeft zin gehad en is met elkaar verweven.

Al met al heeft deze acceptatie van een plan achter uw leven een zeer diep rustgevend aspect. Bovendien maakt het de weg vrij om naar uw hele leven van conceptie tot aan nu toe te kijken.

Verbinding met elkaar en groepsgroei

We zijn tegenwoordig met mobiele telefoons en internet verbonden. Maar hoe zit dat met hartsverbindigen? Of met zielsverbindingen? Het mooie is dat internet veel mensen met dezelfde interessegebieden bij elkaar brengt. De hele wereld is kleiner geworden door de netwerk technologie.

Door de technologische vooruitgang gebruiken mensen minder hun spirituele vermogens. Eigenlijk hebben we de technologie niet nodig. We kunnen nog zoveel meer zodra iedereen zich bewust is en getraind is om via de blauwdruk te communiceren.

Deze tijd gaat komen doordat we massaal gaan ontwaken. Dit is een proces welke loopt tot 2030.

Life Coach doelstellingen en sessies

Het voordeel om op voorhand 5 of 10 sessies te reserveren is dat je hierdoor min of meer gedwongen wordt om goed naar jezelf te kijken. Je geeft een commitment af om met jezelf aan de gang te gaan. Als Life Coach ben ik getraind en heb ik ervaring om cliënten heel snel bewust te maken van levenspatronen waar ze vast in zitten.

Lees meer over hoe jouw hartcentrum – jouw gevoelscentrum – in elkaar zit. Klik hiertoe op de twee volgens links het herkennen van blokkades in de Levensbloem en de constructie van de Levensbloem.

Normaliter zou dit zonder coachen zichzelf manifesteren door het aantrekken van levensgebeurtenissen welke iemand wijzen op zijn of haar pijn. Vaak maken cliënten pas op het moment van een crisis een afspraak. Dit is prima maar door dit in een vroeger stadium te doen, kan iemand juist een crises voorkomen!

Life Coach Haarlem leegt rugzak(je)

Emotionele lading kindertijd en mogelijke gevolgen

Om een beeld te geven van het oorzaak en gevolg principe is het handig om een aantal voorbeelden te noemen. Deze lijst pretendeert niet juist te zijn in alle voorkomende situaties.

Het gaat om het principe te begrijpen. Een emotionele lading uit het verleden is als een magneet die constant levensgebeurtenissen aantrekt totdat een persoon er klaar voor is om deze lading onder ogen te willen zien. De buitenwereld is dus een afspiegeling van het innerlijk.

Door het oplossen van de emotionele lading wordt er een gat gedicht in de aura. Hierdoor blijft er meer energie behouden en wordt iemands hart groter. Je wordt liefdevoller maar veel belangrijker ook emotioneel veel stabieler.

Je reageert veel minder allergisch. Bovendien kan je veel meer afstand bewaren. Ook wordt je niet langer geraakt en uit je evenwicht gebracht door derden. Opmerkingen van anderen blijven niet dagenlang je rond zingen. Ik had dit nog moeten zeggen. Ook had ik dat nog moeten zeggen. Bovendien was ik niet adrem. M.a.w. geen kortsluiting meer met je emotionale lading, doordat deze is opgelost.

Overzicht van mogelijke trauma’s en consequenties

Trauma Gevolg voor een Vrouw Gevolg voor een Man
moeder overlijdt op jonge leeftijd moeite met liefde doorgeven. waanbeeld dat vrouwen niet van je houden of je in de steek laten
vader overlijdt op jonge leeftijd waanbeeld dat mannen niet van je houden of bang dat mannen je verlaten. hoge bewijsdrang en alles zonder hulp van mannen willen doen
vader heeft een vriendin en gezin blijft bij elkaar vrouw trekt getrouwde mannen aan want haar vader had een vrouw en een vriendin en ze houdt van haar vader en moeder. als eigen vrouw vreemd gaat wil man dit niet onder ogen zien
spanning van ouders die scheiden waarbij ouders tijdelijk dagen niet samen zijn of heel boos zijn een relatie met dezelfde spanning en jalouzie naar partner. een relatie met dezelfde spanning en jalouzie naar partner
vader was altijd aan het werk en hield niet van me bewijsdrang in werk/onderneming om onafhankelijkheid aan te tonen. bewijsdrang in werk/onderneming om onafhankelijkheid aan te tonen
ouders scheiden op jonge leeftijd scheiding dreigt of heeft al plaatsgevonden en of angst dat mannen ook vertrekken in je leven aangezien kinderen meestal bij moeder blijven scheiding dreigt of heeft al plaatsgevonden en de communicatie is net zo slecht als bij je ouders destijds

Table 1.0 Enkele voorbeelden van trauma’s en gevolgen

Inhoud Life Coach Sessies

Kwaliteit emotionele relatie ouders

Ik voer gesprekken met cliënten waarbij de kwaliteit van de relatie met de vader of de moeder van de cliënt centraal staat. Als kind heb je een natuurlijke tendens om altijd achter je vader en moeder te blijven staan, aangezien je een bevestiging van hun liefde wilt behouden.

Je ouders houden van je, evenwel ben je als kind zeker 10x zo gevoelig als een volwassene. Dus als je vader of moeder vroeger 1x extreem boos op je is geweest en je hebt het jezelf aangetrokken dan zit die lading nog steeds in je.

Hoe is de kwaliteit van de relatie met jouw moeder en vader?

De meeste cliënten beantwoorden de vraag met een standaard antwoord: de relatie is goed. Door de volgende vragen te stellen wordt in veel geval dit beeld langzaam bijgesteld

Deel je emoties met je vader en moeder?

Vraag je advies aan je vader en moeder?

Voel je jezelf op je gemak bij je vader en moeder?

Relatie vader

De relatie met je vader symboliseert onafhankelijkheid, op eigen benen staan, ondernemen en het feit of je een autoriteit accepteert waar je iets van aanneemt. Problemen met financiën verwijzen regelrecht naar de uitdaging iets recht te zetten in de relatie me je vader.

Relatie moeder

De kwaliteit van de relatie met je moeder verwijst naar genegenheid, huizelijkheid, tederheid en de warmte van de liefde in relaties. Thema’s met het aantrekken van partners en het neerzetten van langdurige relaties verwijzen meestal regelrecht naar de relatie met je moeder.

Relaties derden

Emoties in het NU of uit het verleden met bazen, collega’s, broers, zussen, tantes, ooms, schooljuffen, schoolmeesters, vriendinnen of vrienden wijzen uiteindelijk allemaal terug naar de relatie die jij hebt of had, of juist nooit hebt gehad met je vader of moeder.

Geleide Meditatie voor acceptatie van situaties met personen

Vaak is er afstand tussen jou en je vader en of je moeder en of andere personen in je leven. Door specifieke zeer eenvoudige meditaties kan deze afstand in je hart snel tot nul worden gereduceerd. Daarna worden pijnen de ruimte gegeven en makkelijker losgelaten.

Levensfoto tijdens intake

Het blijkt handig om tijdens de intake een tijdsbalk te maken met de belangrijkste emotionele en alle medische gebeurtenissen. Voor het volgende consult krijgt u een opdracht om dit verder uit te werken. We geven u toegang tot onze online training HappyDePeppie waarin u allerlei tips, checklists en overdenkingen krijgt aangereikt.

Prominente emoties binnen levensfoto

Het is handig om te analyseren welke emotie of emoties je met name parten spelen. Dit kan helpen bij het traceren van emotionele lading in de levensli. Boosheid, gehechtheid, jalousie, trots of onzekerheid?

Life Coach Energie Overdracht na intake

Aan het einde van iedere sessie wordt er energie overdracht gegeven. Het doel hiervan is herinneringen automatisch in je dromen terug te laten komen en het verwerkingsproces te versnellen.

Life Coach De Grote Initiatie vanuit Egypte
De energie overdracht links boven

De energie overdracht werd al in het oude Egypte gegeven, zoals afgebeeld op de Grote Initiatie en het oordeel voor Osirus. De persoon in de linker bovenhoek geeft energie overdracht aan 1+1+ 12 personen die onze organen en een verruimd bewustzijn van de planeten in ons sterrenstelsel voorstellen.

Deze wijze van persoonlijke groei is dus al heel oud. Geen jarenlange dagelijkse Yoga & Meditaties met veel kennisoverdracht maar het ontvangen van de ervaring van een verruimd bewustzijn met veel meer liefde, innerlijke rust, verbondenheid en vrolijkheid. Dit zonder veel inspanning van je eigen kant!

Door met het licht van de engergie overdracht – gelijk aan zelfstandig 1000 uur mediteren – te kijken naar momenten in je leven, waar je destijds zelf geen keuze in had en de patronen te herkennen en te omarmen die later zijn ontstaan, kan je heel veel energie vrij maken voor je bewustzijnsverruiming. Waarom zou je zo moeilijk doen als je gewoon hulp kan ontvangen en de oorzaak van je energie lekken en jarenlange verdriet snel wordt verholpen?

Je leeft nu alsof je op een home trainer fietst met een bewegend videobeeld met de illusie van voortbeweging, terwijl je eigenlijk helemaal niet vooruit komt.

Life Coach de expansie van het innerlijk lichtSamengevat: Zolang er energie blokkades aanwezig zijn, lekt er veel meer energie weg. De energie overdracht pakt eerst de oorzaak aan van je energie lek.

Ontstress Coach Haarlem Heemstede Aerdenhout

Ontstress Coach is een specialisatie van een Life Coach welke personen leert om stress factoren in kaart te brengen en innerlijke rust daarvoor in de plaats te stellen. Waar komt die onzekerheid en stress vandaan? Wat is stress?

Qua aanpak betekent dit naar die punten in ons (energie) lichaam gaan die onze energie verslinden: de zwarte gaten waarin angsten en overtuigingen zijn opgeslagen uit onze kinderjaren. Op dit moment dragen de angsten en overtuigingen niet bij aan ons leven.

 • Ik ben erg gespannen
 • Die baas zit mij in mijn vaarwater
 • Ik moet alsmaar taken van andere overnemen
 • Ik heb moeite met presenteren
 • Er komt dan niets uit mijn handen
 • Die persoon maakt mij onzeker
 • Ik heb gewoon teveel te doen
 • Het mislukt altijd
 • Nee ik kan dat niet
 • Ik kan geen nee zeggen

Wat is ontstressen?

Het simple antwoord is: je aanwezigheid vergroten en deze nieuwe grotere ruimte niet langer laten innemen, afpakken, afwijzen door derden. Het is net als een goudvis welke in een grotere vissenkom springt.

Ontstressen is meer ruimte innemen om je energie in een flow te laten stromen en hiertoe alleen die dingen te doen waar je passie ligt. Het gebruiken van natuurtalenten helpt hierbij. Door je enthousiasme straal je veel meer energie uit.

Relatie Coach Haarlem Heemstede Aerdenhout

Relatie Coach is een specialisatie van een Life Coach om partners te ondersteunen om onderliggende irritaties te benoemen en te reflecteren. De 3 grootste irritaties over en weer verpesten voor 80% de harmonie in het huis. Al dan niet met kleine kinderen, welke het gedrag van ouders feilloos kopieren en ook nog eens extra triggeren.

Op dit moment dragen de angsten en overtuigingen niet bij voor de relatie:

 • Ik erger me aan haar
 • Hij zit altijd voetbal te kijken
 • Kan geen goed gesprek met hem voeren
 • Ze is altijd moe
 • Hij is altijd weg
 • Zij luistert niet naar me
 • Hij is er bijna nooit altijd aan het werk
 • We zijn zo verschillend
 • Hij ruimt nooit op

Is een relatie met ruzie erg?

Een relatie is er om emotionele lading uit de kindertijd manifest te maken. Partners trekken elkaar aan, doordat zij zichzelf in elkaar herkennen. Dit is de betekenis van het Indiase woord NAMASTE. (ik ben jou, jij bent mij). De roze verliefdheidswolk aan het begin van elke romantische relatie heeft met deze grote (h)erkenning te maken. Totale liefde en overgave voor de schaduwkant van elkaar. Na verloop van tijd gaan partners elkaar triggeren en ontstaat de wisselwerking tussen de ego’s.

Het oplossen van de 3 grootste irritaties over en weer kan de kwaliteit van de relatie voor 80% verbeteren. En uiteindelijk het gevoel van die roze wolk weer teruggeven. Het is hierbij wel noodzakelijk dat beiden partners naar hun eigen proces willen kijken zonder in oordelen te verzanden.

De analyse van de relatie qua status : verliefd, ok, twijfel, intentie scheiding en scheiding verschilt qua beeldvorming ook nog wel eens bij de partners. Ook dit bespreekbaar maken is vooraf zeer effectief.

Ook de antwoorden op 3 vragen zijn crusiaal: Inspireren jullie elkaar? Hoe is de chemie? Hoeveel liefde krijg je elk uur van de dag?

Relatietherapie om de therapie heeft weinig zin. Er dient een stevig zielsgevoel en diep verlangen naar de roze wolk met elkaar aanwezig te zijn. En dit gevoel ligt veel dichterbij. Het mentaal denken polariseert de situatie door met een negatief gekleurde bril naar de partner te kijken. Scheidingen zijn meestal niet nodig zodra partners zich bewust worden van hun eigen emotionele verdriet en niet langer hun frustraties afreageren.

Single Coach Haarlem Heemstede Aerdenhout

Single Coach is een specialisatie binnen Life Coaching om singles te ondersteunen met het aantrekken van een nieuwe partner. Dit terwijl er al jarenlang sprake kan zijn van het ontbreken van een relatie. In Nederland zijn er maar liefst 3.000.0000 singles. Dit is 1/7 van de totale bevolking. En als zodanig een grote maatschappelijke uitdaging!

Op dit moment dragen de onderstaande angsten en overtuigingen niet bij aan het treffen van een leuke partner:

 • Ik ben niet aantrekkelijk
 • Een man zit niet op mij te wachten
 • Heb kinderen dus dat wordt moeilijk
 • Ben er niet geschikt voor
 • Het komt wel goed
 • Ben niet over mijn ex heen
 • Wil nooit meer zo een man
 • Ben een kluns met vrouwen
 • Vind een lat relatie ook wel prima

Deze lijst met overtuigingen is oneindig.

Het trainen in rollenspellen, gesprekstechnieken, flirten e.d. gaat niet helpen bij het aantrekken van een nieuwe partner. Het onderbewuste stuurt al jaren het patroon van single zijn aan. Er is naar mijn inziens een te grote emotionele afstand tot de andere sexe. Boosheid en frustraties zijn de werkelijke “boosdoeners”.

Kijken naar afstand in relatie met vader of moeder

Ik leer clienten op een constructieve wijze met hun eenzaamheid om te gaan. Hen die eenzaamheid te leren voelen. Ik help hen te voelen hoe eenzaam zij zich voelen in de relatie met hun vader (vrouwelijke cienten) of hun moeder (mannelijke clienten). Dit kan een oud gevoel van verveeldheid oproepen uit de vroege kindertijd. De emotionele afstand tot de desbetreffende ouder is als het ware de reflectie van de spiegel, waarin ze liever niet kijken. Het gaat in deze niet om de ouders te veroordelen.

Elk kind verdedigt een ouder terwijl ze vaak al de volwassen leeftijd hebben bereikt. Het gaat hier om het observeren zonder oordeel. Niet om een schuldvraag.

Is jouw relatie met 1 of beiden ouders verstoord en zie je 1 of beiden ouders al jaren niet dan is ook hierin de boosheid de emotie die afstand schept tot een nieuwe partner.

Kom je uit een gezin waarbij op jonge leeftijd je ouder gescheiden zijn dan kan de boosheid vanuit dit trauma – ook nu nog – vele jaren later de single status veroorzaken.

Verslaving Coach Haarlem Heemstede Aerdenhout

Verslaving Coach is een specialisatie van Life Coaching, welke personen leert om de lage eigenwaarde, leegte, eenzaamheid en of rouwverdriet te omarmen en natuurtalenten te gebruiken om waarde in het leven van anderen toe te voegen. Waarde betekent: hoeveel ruimte (= energie uitstraling of aanwezigheid) neem je in? Hoeveel energie ben je waard?

Op dit moment dragen de angsten en overtuigingen niet bij aan het geluk van je leven.

 • Niemand ziet me staan?
 • Ik heb geen talenten
 • Ik kan er niet mee stoppen
 • Het geeft zo een lekker gevoel
 • Ach het valt wel mee
 • Ik vind het gewoon lekker
 • Ik ben niet verslaafd
 • Heb veel stress in mijn leven
 • Het is maar softdrugs
 • Iedereen slikt op een dance party een pil

Wat is een verslaving?

Het is een gedragspatroon welke een tijdelijk vlucht is om de realiteit niet te voelen. De eigenwaarde (de ontvangen liefde van je biologische vader en biologische moeder) is laag en deze wil niet gevoeld worden. Dit is het meest pijnlijke gevoel voor een foetus, baby in de buik, geboren baby, kind, puber en volwassene. Het lege gevoel triggert een automatisch patroon of ongecontroleerde handeling, welke nimmer het permanente geluk oplevert.

Het plezier van de verslaving is kortstondig en er komt altijd weer een einde aan. En toch wordt het achterna gejaagd als een gedachte. De vreugde – het plezier – zit hem dan ook in de gedachte en niet in de uiteindelijke ervaring. Ook wil de gedachte een steeds intensere vreugde ervaren. De verslaafde is tijdens de ervaring ook vaak bewust dat hij of zij het dwangmatige patroon eigenlijk niet wil. Dit weerspiegelt de lage eigenwaarde en het gevoel van een kip en ei probleem in de eigen gevangenis.

Dus het drinken, eten, gokken, sexen, roken, slikken of een combinatie hiervan zijn dwangmatige handelingen gedreven door het mentaal denken om emotionele pijn niet te willen voelen. En het gaat om een illussie van plezier, welke telkens achterna wordt gejaagd. Het plezier zit hem in de reis voorafgaand aan de ervaring van de verslaving. Het is dus slechts een mentale gedachte. Een illusie!

Het permente spontane geluk is te ervaren in meditaties, waarbij de innerlijke stilte van de ziel wordt ervaren. Deze vreugde is echt, oneindig en spontaan. Dit gevoel kan worden meegenomen in het dagelijkse leven en uiteindelijk een permanente staat worden.</p

Hoe kom je van een verslaving af?

Het simple antwoord is: je wens tot het perfecte zelfbeeld opheffen en meer ruimte innemen. Naar de pijn in het verleden toegaan. Jouw natuurtalenten letterlijk en figuurlijk de ruimte geven. En bovendien het mentale denken begrijpen en tot op het bot van je cellen ervaren dat de verslaving een illusie is, welke nimmer permanent geluk brengt. Een verslaving brengt de persoon juist verder weg van de zielsverbinding. Eenzaam op een eiland zonder de hartsverbintenis en een gevoel van er niet toe doen.