Migraine Hoofdpijn

migraine hoofdpijn behandeling

Wat is migraine?

Wat is migraine is een veel gestelde vraag. Vele factoren dienen te worden meenomen om uit te leggen wat migraine aanvallen zijn. Er bestaan een aantal verschillende zienswijzen.  Ik noem er allereerst een aantal welke te vinden zijn op het internet vanuit reguliere artsen. Mijn persoonlijke zienswijze na 25 jaar migraine patiënten behandeld te hebben als genezend medium is heel anders. Deze is afgeleid van oude Egyptische occulte kennis. Lees hier meer over mijn achtergrond.

Wat is migraine volgens het internet

Migraine is een neurologisch syndroom dat wordt gekenmerkt door veranderde waarneming, ernstige hoofdpijn en misselijkheid. Fysiologisch gezien is de migrainehoofdpijn een neurologische aandoening die vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Het woord migraine is afgeleid  van het oude Franse woord migraigne (oorspronkelijk als “megrim” gespeld maar sinds 1777 in de hedendaags spelling. De Franse term is afgeleid van een vulgaire uitspraak van het laat-Latijnse woord hemicrania. Deze is weer gebaseerd op het Griekse woord hemikrania wat van oorsprong  “half” en “schedel” betekent.

De typische migrainehoofdpijn is unilateraal (pijn aan 1 helft van het hoofd) en pulserend, en duurt van 4 tot 72 uur. Migraine symptomen zijn misselijkheid, braken, fotofobie (verhoogde gevoeligheid voor licht) en phonofobie (verhoogde gevoeligheid voor geluid). Ongeveer een derde van de mensen die lijden aan migrainehoofdpijn, ervaart een aura of lichtflits alvorens de migraine aanval zich aandient.

De eerste behandeling is met pijnstillers voor hoofdpijn, een anti-emeticum voor de misselijkheid en het vermijden van triggers. De oorzaak van migrainehoofdpijn is onbekend; de meest voorkomende theorie is een stoornis van het serotonergische controlesysteem. Om deze reden worden pijnstillers gebruikt.

Wat is migraine volgens reguliere artsen

Migraine is de ergste vorm van hoofdpijn. Een ziek gevoel of een wazig zicht of flitsende lichten voor de ogen kunnen meestal aan deze hoofdpijn voorafgaan. Een migraine begint meestal met een felle, kloppende pijn aan één kant van het hoofd. Deze pijn kan zich verspreiden en gaat vaak gepaard met misselijkheid en braken. Een migraine kan uren of dagen duren. Migraine wordt veroorzaakt door de verwijding en samentrekking van de bloedvaten aan de ene kant van de hersenen.

Migraine – Een bepaalde vorm van terugkerende hoofdpijn die vaak voorkomt in families. Volgens de International Headache Society moet migraine hoofdpijn aan vier van de volgende kenmerken voldoen: aan 1 kant van het hoofd, pulserend of kloppend en verergerd door dagelijkse dagelijkse activiteiten zoals traplopen of zwaar huishoudelijk werk.

Migraine-equivalenten – Symptomen zoals onverklaarbare lichten of visuele stoornissen, voorbijgaande gevoelloosheid, onverklaarde aanvallen van buikpijn of misselijkheid, enz., Die allemaal worden beschouwd als onderdelen van een volwaardige migraineaanval.

MIGRAINE MET AURA (KLASSIEKE MIGRAINE) – mensen die last hebben van deze hoofdpijn hebben nu en in het verleden veel last van een acute hoofdpijn, voorafgegaan door een neurologisch symptoom, zoals een lichtflits. Een aura gaat niet altijd vooraf aan elke migraineaanval. Oudere patiënten merken soms op dat hun hoofdpijn verdwenen is, maar dat ze nog steeds aura-symptomen hebben.

MIGRAINE ZONDER AURA (VEEL VOORKOMENDE  MIGRAINE) – patiënten met gewone migraine hebben nog nooit de neurologische waarschuwingssignalen van een aura of lichtflits ervaren. Ze kunnen een dreigende hoofdpijn aan zien komen door vage signalen zoals vermoeidheid of uitbarstingen van energie, verhoogde of verminderde eetlust of angst. Sommige studies suggereren dat 80% van de migrainepatiënten een migraine zonder aura hebben.

Wat helpt tegen hoofdpijn?

Wat helpt tegen hoofdpijn en migraine is 1 van de meest gestelde vragen. Het antwoord van de reguliere arts is symptoombestrijding. Onze aanpak is gericht op het aanpakken van de twee echter oorzaken van alle soorten hoofdpijn.

Het traditionele medische pharmaceutische gedachtengoed

Het traditionele medische systeem pakt alleen de symptomen en pijn voor migrainepatiënten aan zonder een oplossing voor het echte probleem van migraine aan te dragen. Neurologen en andere specialisten welke hoofdpijn behandelen lijken niet te weten wat de echte ooraak is.

Migrainepatiënten lijden en worden vaak van het kasje naar de muur gestuurd. De verschillende artsen en specialisten hebben elk een andere methode, therapie en medicijnrecept. Het instellen van de medicijnen is een iteratief proces kost veel geld. Dat is precies hoe het systeem werkt. Hierdoor verdient de farmaceutische en medische industrie elk jaar miljarden dollars. De artsen maken deel uit van een systeem en ze volgen allemaal dezelfde route om je migraine te behandelen met pijnstillers of uiteindelijk zware dagelijkse medicijnen. Dit biedt alleen een tijdelijke verlichting van jouw migraine!

Artsen kennen de technische aspecten van migraine en ze weten welke pillen de problemen een tijd lang ‘verminderen’. Ze luisteren naar jouw  ervaringen en schrijven je elke keer vanuit hun 4 behandelstappen een nieuw recept voor.  Ze kunnen je geen definitieve oplossing bieden.

Pijnstillers helpen tijdelijk maar zijn niet goed op de lange termijn voor jouw gezondheid

Het is een bewezen feit dat het frequente gebruik van migraine medicatie jouw  immuunsysteem zwak en kwetsbaar maakt voor andere ziekten. Het overmatig gebruik van medicijnen voor migraine en hoofdpijn kan een effect hebben op het produceren van nog meer hoofdpijn. Deze dienen ook weer onderdrukt te worden. Als gevolg hiervan verdienen farmaceutische bedrijven veel geld. Je kan dus van hen blijven kopen en kopen, jouw verzekeringsgeld verspillen en jouw  gezondheid in gevaar blijven brengen. Dit biedt alleen een tijdelijke verlichting van migraine die op de lange termijn niet gezond is!

Migraine Aanval en aantallen

migraine aanval en aantal in de UK
Migraine in het Verenigd Koninkrijk

Migraine aanval en het aantal migraine patiënten wereldwijd zijn zeer fors. Dit bericht zet alle feiten op een rij.

Aantallen in het Verenigd Koninkrijk

Migraine-hoofdpijn is de meest voorkomende neurologische aandoening in de westerse wereld. Het komt meer voor dan diabetes, epilepsie en astma te samen – b.v. acht miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk hebben migraine. Dit is op de totale Britse bevolking van 60,5 miljoen inwoners 13,2%.

Migraine behoort tot de top 20 van meest invaliderende medische aandoeningen ter wereld.

Migraine is erger dan een gewone hoofdpijn. Een migraine aanval komt meestal ongeveer een tot vier keer per maand voor. De pijn is vaak kloppend en aan één of beide zijden van het hoofd.

Jammer genoeg zijn veel werkgevers het niet eens met het idee dat “een beetje hoofdpijn” een persoon dagenlang volledig kan buitenspel zetten. De misvatting dat migraine gewoon slechte hoofdpijn is, is gebruikelijk in de samenleving.

Kinderen met migraine voelen zich vaak duizelig of ziek in hun maag. Tijdens de hoofdpijn zijn sommige kinderen gevoelig voor licht, geluid of geuren en willen ze slapen. Als ze wakker worden, voelen ze zich meestal beter. De migraine aanval duurt 30 minuten tot 6 uur, maar sommige kunnen wel 72 uur duren.

Aantal aanvallen in de Verenigde Staten

Migraine in de Verenigde Staten

Bijna 28 miljoen Amerikanen zijn migrainepatiënten. Ongeveer één op de twintig kinderen, of ongeveer 8 miljoen kinderen in de Verenigde Staten, heeft last van migraine aanvallen. Vóór de leeftijd van 10 jaar krijgt een gelijk aantal jongens en meisjes migraine. Maar na de leeftijd van 12, tijdens en na de puberteit, hebben migraine aanvallen drie keer zo vaak invloed op meisjes als jongens.

Achtentwintig miljoen Amerikanen leven met migraine-hoofdpijnpijn, maar toch begrijpen velen zelfs de meest fundamentele informatie niet. Van dat aantal hebben 4,5 miljoen migraine patiënten meer dan één migraine aanval per maand. Vijfentwintig procent van de vrouwen en acht procent van de mannen heeft in de VS last van een migraine. Slechts ongeveer de helft is formeel gediagnosticeerd: de stoornis wordt vaak verkeerd gediagnosticeerd door zowel artsen als patiënten.

Migraine Aanval Statistieken

Meer dan de helft (54%) van migraine patiënten ervaart één of meerdere aanvallen per maand en 13% claimt één of meerdere migraine aanvallen per week (Steiner 2003)

Vrouwen hebben meer kans op migraine aanvallen dan mannen – 18% van de vrouwen en 8% van de mannen hebben migraineaanvallen (Steiner 2003)

Voor meer dan 90% van alle patiënten heeft het slechts invloed op hun opleiding, carrière en sociale activiteiten.
Depressie, angst en slaapstoornissen komen vaak voor bij mensen met chronische migraine. (meer dan 15 dagen per maand een migraine aanval)

Depressie komt drie keer vaker voor bij mensen met migraine aanvallen of ernstige hoofdpijn dan bij gezonde personen (WHO, Fact sheet 277, maart 2004)

Iets meer dan een derde (34,3%) van de migrainepatiënten ondervindt moeilijkheden of discriminatie op het werk vanwege hun aandoening (The Migraine Trust, 2004). Minder dan 10% van de patiënten kunnen tijdens hun migraine aanval normaal doorwerken.

Zware aanvallen worden door de Wereldgezondheidsorganisatie geclassificeerd als een van de meest invaliderende ziekten, vergelijkbaar met dementie, quadriplegie en actieve psychose (Shapiro & Goadsby, Cephalalgia, september 2007)

Onder volwassenen van alle leeftijden is de ziekte 1 van de 20 belangrijkste oorzaken van invaliditeit, uitgedrukt als jarenlang leren leven met een handicap (The World Health Report 2001, WHO)

Wat te doen bij Hoofdpijn?

Wat te doen bij migraine is 1 van de meest gestelde vragen. Eigenlijk is het van belang allereerst een analyse te maken wat de migraine bij jou in gang zet. In het algemeen zien we hierbij de onderstaande twee groepen oorzaken:

1) Druk en beweging

 1. stress van het werk
 2. overslaan van maaltijden
 3. beweging
 4. slechte houding

2) Smaak en gevoel zintuigen

 1. kaas
 2. rode wijn
 3. warm weer
 4. sterke geuren
 5. roken
 6. caffeine
 7. stormen
 8. onweer en bliksem

Deze migraine hoofdpijn veroorzakers zijn gerelateerd aan onze zintuigen.

Stop Migraine Hoofdpijn

Vanuit mijn ervaring is er maar een heel klein percentage van migraine patiënten waarbij hun aanvallen stoppen door het veranderen van hun leef, eet en drinkgewoonten.

Symptomen, welke het meest voorkomen

Migraine symptomen zijn nogal divers en als zodanig wordt migraine vaak niet direct herkent en ook niet adequaat behandeld. De traditionele aanpak van de migraine behandeling omhelst 4 stappen van verschillende soorten pijnstillers of dagelijkse medicijnen. Wij stellen een oude innerlijke aanpak voor met haar oorsprong vanuit het Oude Egypte.

Een bijkomend probleem is dat de verschillende soorten hoofdpijn: migraine, oogmigraine, spanningshoofdpijn en sinus hoofdpijn niet altijd makkelijk te onderscheiden zijn.

Migraine symptomen voordat de aanval toeslaat

Naar schatting worden in 40%-60% van de aanvallen deze vooraf gegaan door waarschuwingen welke uren tot dagen kunnen aanhouden. De migraine symptomen kunnen zijn:

 1. slaperigheid
 2. prikkelbaarheid
 3. moeheid
 4. depressie of euforie
 5. slechte concentratie
 6. gapen
 7. hunkeren naar zoet of hartig voedsel
 8. misselijkheid
 9. vaker plassen
 10. overgeven
 11. diarree
 12. bleek gezicht
 13. koude handen
 14. koude voeten
 15. gevoeligheid voor licht en geluid
 16. gevoeligheid voor geuren
 17. knipperend, felgekleurd licht in een zigzag patroon
 18. gevoel naalden te voelen in handen, nek en schouders
 19. minder goede werking van de zintuigen en zichzelf terug trekken in slaapkamer
 20. verlies van concentratie – en jezelf gedesoriënteerd voelen en moeite hebben met spreken
 21. een langzaam uitspreidende blinde vlek qua gezichtsvermogen
 22. problemen met coördinatie en jezelf uit balans voelen
 23. moeite hebben met spreken
 24. verlies van bewustzijn in zeldzame gevallen

Migraine Symptomen en de duur

Niet alle mensen ervaren deze migrainensymptomen als ze migraine hebben en ze komen meestal niet allemaal tegelijk voor.
De migraine symptomen kunnen tussen de vier en drie dagen duren. Ze zullen meestal verdwijnen als de hoofdpijn verdwijnt.

oogmigraine

Symptomen gedurende de migraine aanval

 1. pijn  aan 1 kant van het hoofd (2/3)
 2. pijn aan beiden kanten van het hoofd (1/3)
 3. een intense kloppende of stekende pijn
 4. pijn bij het voorhoofd, bij 1 oog of achter op het hoofd bij de nek
 5. een typische aanval duurt 4 tot 72 uur

Het kan moeilijk zijn om het verschil vast te stellen tussen migraine en een andere vorm van hoofdpijn (zoals een spanning of sinushoofdpijn). Je denkt misschien dat jouw hoofdpijn sinushoofdpijn is, maar het is waarschijnlijker dat het migraine hoofdpijn is. In tegenstelling tot andere hoofdpijnen, komt migraine meestal aan één kant van je hoofd voor.

Migraine symptomen na de aanval

 1. gevoel van totale uitputting tot wel 7 dagen na de migraine aanval.
 2. het ervaren van een zeurende hoofdpijn in combinatie met gevoeligheid voor licht en geluid
 3. vermoeide pijnlijke spieren tot 2 dagen na de aanval

In extreme gevallen kan de migraine aanval 3 dagen duren en regeert de patient niet op de traditionele behandeling. Dit type migraine is bekend onder de naam Status Migrainosus. Je dient dan naar het ziekenhuis te gaan voor pijnbestrijding en je vocht balans terug op order te brengen door het vele overgeven.

Als je meer dan 15 dagen per maand migraine hebt is er sprake van chronische migraine. Je hebt volgens de reguliere behandelmethode dan grote hoeveelheid dagelijkse medicijnen nodig om de aanvallen te voorkomen. Helaas kan dit weer lijden tot meer hoofdpijn.

Volg de Stop Migraine & Hoofdpijn Innerlijke Zelf-Help online cursus en profiteer van 25 jaar ervaring van genezend medium. De echte oorzaak wordt aagepakt. Als je de oorzaak hebt aangepakt, kan je een oplossing ontwikkelen. Dat is wat we de afgelopen 15 jaar hebben gedaan. Onderneem actie en open de deur om je aanvallen voor de rest van je leven te stoppen!

Migraine wat te doen? hoofdpijn zelf-help cursus om allerlei soorten hoofdpijn te voorkomen door de echte oorzaak aan te pakken en 2 energielijnen recht te zetten maak gebruik van 25 jaar onderzoek door genezend medium

De pijn van de migraine patient

Gezondheid en langdurig pijnstillers slikken

Door het nemen van pijnstillers is er een verhoogde kans op een herseninfarct naar mate je ouder wordt. Door de migraine aanvallen of hoofdpijn een aantal keer per maand te doorstaan daalt jouw energieniveau en moet je weer herstellen. Dit is niet goed voor jouw gezondheid en organen.

Door jouw migraine niet te genezen blijf je nog jarenlang je gezondheid op het spel zetten. Voordat de pijnstiller zijn werking doet barst je van de pijn in jouw hoofd.

Het instellen van jouw migraine medicijnen is voor artsen een iteratief proces en uiteindelijk kosten dagelijkse medicijnen om migraine aanvallen te voorkomen heel veel geld. Hierdoor verdient de farmaceutische en medische industrie elk jaar wereldwijd miljarden dollars. De artsen maken deel uit van dit systeem.  Ze volgen allemaal dezelfde route om jouw aanvallen te behandelen met pijnstillers of uiteindelijk die zware dagelijkse medicijnen. Dit biedt allemaal een tijdelijke verlichting van jouw migraine!

Artsen kennen de technische aspecten van migraine en ze weten welke pillen de problemen een tijd lang ‘verminderen’. Ze luisteren naar jouw  ervaringen en schrijven je elke keer vanuit hun 4 behandelstappen indien nodig een nieuw recept voor.  Ze kunnen je geen definitieve oplossing bieden. Het is in de reguliere zorg een chronische ziekte welke niet meer overgaat. Mits je een vrouw bent en in de overgang komt dan is er een kans dat de aanvallen stoppen. Ik ken evenwel ook patiënten welke juist vanaf de overgang wekelijks migraine aanvallen kregen.

Kies voor onze innerlijke zelfhelp online cursus Stop Migraine en Hoofdpijn.

Familie en vrienden minder zien

Jouw familie is belangrijk voor je. Je weet helaas nooit van te voren wanneer je een migraine aanval of hoofdpijn krijgt. Meestal in weekeinden en vakanties als je tot rust bent gekomen. Je dient dan nee te zeggen tegen familieleden of vrienden, omdat je in bed moet blijven met de gordijnen gesloten. Jouw levensgeluk is door jouw aanvallen helaas kleiner.

Weekeinden en delen van jouw geplande vakanties in bed verblijven in plaats van plezier maken met vrienden, partners of kinderen. Het blijft een zeer moeizaam te plannen sociale agenda. Leuke ontmoetingen en uitjes gaan vaak op het laatste moment aan je voorbij. Dit is een patroon waar je al heel lang aangewend bent. Je hoeft het evenwel niet te accepteren. Je hebt waarschijnlijk al veel geprobeerd en de hoop op een leven zonder hoofdpijn heb je lang geleden opgegeven. We helpen je graag met het vergroten van je vertrouwen in onze innerlijke zelfhelp aanpak.

Ben je werkzaam bij een bedrijf of werk je voor jezelf dan ontstaat er een schuldgevoel of extra stress. Immers jouw collega’s dienen jouw werkzaamheden over te nemen of je dient je eigen werk onder grote tijdsdruk zodra je weer herstelt bent gereed te krijgen. Zodra je gedurende de werkweek meer dan 1 migraine aanval per maand hebt, wordt deze situatie qua verzuim op je werk en stress voor jezelf al vervelend.

Heb je kinderen (ook werk) waar je voor zorgt dan ontstaat er een schuldgevoel aangezien je minder goed voor ze kan zorgen. Als je kleine kinderen hebt, kan je ze niet van school ophalen en dien je iemand anders te vragen dat te doen. Je bent er dan even niet met een kopje thee zodra ze uit school zijn. Je familie heeft van jouw migraine aanvallen indirect last. Kijkt hier goed naar en wuif het niet weg.

Schrijf je in voor onze innerlijke zelfhelp online cursus Stop Migraine en Hoofdpijnen vergroot je levensgeluk doordat je meer tijd kan besteden met je familie, gezin en vrienden.

Financieel Overzicht Migraine

Financieel gezien sta je als migraine of hoofdpijn patient niet altijd stil bij de kosten welke er met jouw ziektebeeld gemoeid zijn. Gedurende jouw leven besteed je afhankelijk van de frequentie, intensiteit en type pijnstillers een vermogen aan jouw aanvallen of hoofdpijn. Elke jaar dien je jouw eigen risico voor de zorgverzekeraar te betalen. Slik je dagelijks medicijnen om de migraine aanvallen te voorkomen dat stijgen de kosten aanzienlijk. Heb je bijwerkingen van de voorgeschreven medicijnen en krijg je daar ook weer extra medicijnen voor dan stijgen te kosten wederom.

Bovendien is de kans groot dat je carrière mogelijkheden laat liggen door absentie op het werk, omdat je moet herstellen. Of absentie doordat je artsen dient te bezoeken. Dit betekent aanzienlijke verzuimkosten voor jouw werkgever. Werk je voor jezelf dan merk je het direct in jouw jaaromzet.

Wij bieden een Migraine Kosten Inschatting Berekening afgeleid van jouw persoonlijke situatie tot aan de gemiddelde levensverwachting van mannen of vrouwen.

Je hoeft slechts  5 korte gerelateerde vragen te beantwoorden:  1) hoeveel jaar je al migraineaanvallen hebt, 2) het aantal maandelijkse migraineaanvallen, 3) de gemiddelde duur van elke migraine aanval, 4) of de migraines in het geval van een vrouw met jouw cyclus samenhangen en 5) hoeveel dagen in de week je werkt. Daarnaast 3 persoonlijke vragen: je geslacht, jouw geboortedatum en jouw mail adres. Financieel gezien hebben de antwoorden op deze 7  vragen grote invloed op de financiële consequenties gedurende jouw leven.

Op basis van deze antwoorden berekenen wij jouw te verwachten financiële uitgaven en tellen alles per fase in jouw leven bij elkaar op. Denk hierbij aan fases voor de overgang, tot je pensioen en na je pensioen. Ook worden ondermeer de absentie kosten en medicijnkosten berekend. Evenals de kosten van doktersbezoeken.

Je ontvangt een PDF document in jouw email inbox. (testen we nog)

Oorzaken migraine en hoofdpijnen

Oorzaken hoofdpijn en de migraine oorzaak zijn te vinden op drie niveaus. Aanvallen zijn zeer vermoeiend. De migraine aanval is eigenlijk ondragelijk. Ze verslechteren zeer sterk de kwaliteit van jouw leven.

Drie oorzaken voor migraine en hoofdpijnen:

 1. Eigenwaarde pijn : extreme situaties van pijn, verveeld voelen, doelstelling al vroeg in leven gerealiseerd; er is geen hoofdoorzaak hiervoor aan te nomen het is een probleem van ons collectief mentaal denken.
 2. Emotionele pijn: gebroken hart qua liefde, niet geliefd voelen, jezelf als een onaardig persoon voelen, jezelf als een onaantrekkelijk persoon zien, ambitie niet vervuld, angsten, koesteren naar erkenning, niet aansluiten bij vrienden en problemen op het werk.
 3. Fysieke pijn: spanning op de schouders, slecht zicht, hoofdpijnen en overgeven.

De migraine pijn is in 50% van de gevallen alleen categorie type 3: Fysieke Pijn.

Migraine pijn is in 40% van de gevallen categorie type 3 en type 2: Emotionele Pijn.

De migraine pijn is in 10% van de gevallen categorie type 3,2 en type 1: Eigenwaarde Pijn.

Migraine oorzaak vaak de lage eigenwaarde

Vanuit mijn ervaring in mijn praktijk is de eigenwaarde pijn de meest pijnlijke pijn voor een mens. De pijn wordt vaak verlegd door zelf-medicatie in de vorm van anti-depressiva, alcohol, druks, gokken, sex, slaappillen of teveel eten. Het zogenaamde vluchten of verdoven van de pijn. Het zielsverdriet wordt in dit geval op een emotionele manier afgevoerd. Verlaagd dit nog steeds onvoldoende het zielsverdriet dan ontstaan er ziektebeelden om op een fysieke manier het zielsverdriet geleidelijk af te voeren. Migraine aanvallen of hoofdpijnen zijn daar een voorbeeld van. Dit is een andere taal vanuit het  onbewuste. Niet iedereen begrijpt dit direct.

Hart emotioneel geraakt in vroege kindertijd

In onze kindertijd zijn onze aura’s 10x zo open vergeleken met als we volwassen zijn. In onze vroege kindertijd zijn we hoog sensitief. Het is niet eenvoudig om opnieuw deze sensitiviteit ui de vroege kindertijd als volwassen individue te herbeleven. Het is emotioneel te pijnlijk. De uitdrukking een olifantenhuid hebben geeft de situatie als volwassen goed weer. In vergelijking met kinderen hebben volwassen een olifantenhuid.

Als kind slaan we pijnlijke gebeurtenissen op in ons fysiek lichaam. Hernia patient hebben het opgeslagen in een ruggenwervel.  De samengetrokken compacte energie met daarin veel angst en boosheid zorgt uiteindelijk voor fysieke klachten. De wervel tussenschijf  slijt doordat er energetisch zo een hoge druk op staat. Operaties halen de verkrampte energie van het oorspronkelijke trauma niet weg. De boosheid is zo intents dat het kind besluit “Deze pijn wil ik niet nog een keer voelen” en slaat heel intelligent de energie op in 1 van de 13 gewrichten of 33 wervelschijven. Jaren later in de rol als volwassen wordt er boosheid geuit richting het ziektebeeld. Hierdoor wordt de pijn uit het verleden nog steeds niet gevoeld. Het is een vluchtroute. De belangrijkste oorzaak van migraine aanvallen en hoofdpijnen.

In het algemeen zijn patiënten zeer boos richting hun migraine en hoofd. Dit lost niets op en houdt de patient in het patroon van terugkerende aanvallen.  De kans is groot dat je emotioneel beschadigd bent in het verleden. Vaak heb je een overtuiging:” Ik ben geen aardig persoon” of  “Ik ben een lelijk persoon” en ga je vervolgens andere helpen om aardig gevonden te worden of ga je mooie creatieve producten ontwikkelen om als mooier gezien te worden. Deze 2 mogelijke drijfveren zuigen veel levensenergie weg, doordat er een innerlijk eigenwaarde conflict aan ten grondslag ligt.

Wandel eens terug in de tijd

Op een dag in jouw vroege kindertijd was een volwassen persoon niet aardig tegen jou. Jouw emotioneel aura lichaam stond 10x zo open als dat van die volwassen persoon. Je hebt de boosheid van de volwassen persoon geparkeerd om deze nooit mee te willen voelen. Deze emotionele lading is evenwel over de jaren heen een deel van de persoonlijkheid of het zelf geworden. Het zelf is de verzameling van allergische reacties op de opgeslagen emotionele lading in een persoon. Het karakter van iemand geeft deze allergische reacties weer. Het zelf of het karakter geeft de reacties op de buitenwereld aan. Zodra alle emotionele lading is opgelost kom je in een bewustzijnstoestand zonder verdriet. Zodra we met alle mensen op de planeet in deze bewustzijnstoestand zijn bestaat er geen enkel ziektebeeld meer. En dus ook geen migraine, cluster hoofdpijn, sinus hoofdpijn en spanningshoofdpijn.

Een gevolg van opgeslagen emotionele lading

De echte migraine oorzaken zijn meerdere op elkaar gestapelde gebeurtenissen van een verkeerde identificatie dat je niet aardig bent of niet mooi bent. In feite was het de energie van een andere persoon tijdens de vroege kindertijd welke is opgeslagen in jouw emotionele aura lichaam. Na jaren denk je dat jezelf niet aardig of mooi bent. Dit terwijl het de energie van een andere persoon betreft. Deze misplaatste overtuiging zorgt er nog steeds voor dat je onbewust continue andere mensen aan het helpen bent of mooie producten of kunst aan het maken bent. Een lage eigenwaarde dient continue vergroot te worden. Het is de belangrijkste oorzaak voor migraine aanvallen, waarbij migraine over meerdere generaties aanwezig is binnen de familie.

Hoofd geraakt in kindertijd of tijdens een ongeluk

Dit betekent dat de vorm en structuur in je hoofd in het verleden is geraakt em vervolgens is ontzet. Dit kan komen doordat je op je hoofd bent gevallen vanuit een klimrekje, een auto ongeluk of een hersenschudding doordat je bijvoorbeeld keihard een bal op je hoofd hebt gekregen.

Ik ken vele patiënten welke zich direct deze gebeurtenissen voor de geest konden halen toen ik er naar vroeg. Ze hadden hier nooit aan gedacht en het in verband gebracht met hun migraine aanvallen of ander type hoofdpijn. Een heel klein stukje geheugen komt dan weer naar boven. Dit is 1 van de grootste oorzaken van aanvallen en hoofdpijnen. En het goede nieuws is dat het relatief eenvoudig kan worden verholpen met een aantal specifieke instructies.

Wat kan je tegen migraine en hoofdpijn doen?

Migraine voorkomen was al in het oude Egypte een studie onderwerp. De oude Egyptenaren gebruikten de grote pyramide voor spirituele initiaties. Het blijkt dat deze vorm zowel boven als onder de grond een deel van de puzzel bevat om migraine aanvallen en alle soorten hoofdpijnen te stoppen. Hoe kan dat?

dubbele octahedron of pyramide
Dubbele octahedron of pyramide

Migraine Voorkomen en Hoofdpijnen Voorkomen met Heilige Geometrie Vorm

Deze vorm bevindt zich in ons hoofd en is het startpunt van ons bewustzijn. Om deze reden zijn migrainepatiënten bij een aanval erg gevoelig voor pijn, licht en geuren. Bovendien wordt het innerlijke licht door dezelfde geometrische vorm gecreëerd. Om deze reden sluiten migrainepatiënten de gordijnen om zowel het innerlijk licht als het licht van buitenaf te blokkeren. Geen licht op de pijnappelklier vertraagt het roteren van de geometrische vormen en als zodanig ontstaat er minder pijn.

Door deze oude heilige geometrie van de Egyptenaren en Tibetanen te bestuderen, betreed je een andere dimensionale wereld, die erg krachtig is. Het werkt met de 2 basisprincipes van het richten van energieën: 1) aandacht en 2) intentie. De intentie zet alles in beweging. Wat je wilt, gebeurt ogenblikkelijk. Dit is het belangrijkste voertuig om migraine aanvallen te stoppen.

We weten dat we als mensheid in de oudheid een veel hoger niveau van bewustzijn hebben gehad. Deze principes herinner je direct zodra je het ABC van de heilige geometrie leert. Je diepe innerlijke weet dit.

De kennis op de planeet over deze occulte zaken verdween en bleef alleen behouden in de kloosters en bij inheemse stammen. Elke mens op de planeet – en dus ook jijzelf – heeft een diep innerlijk weten over deze kennis. Zodra je er een verbinding mee maakt ontvouwd zich te rest. Dit kan je gebruiken om de aanvallen te stoppen of jouw hoofdpijnen te stoppen.

Oorzaak Migraine heb ik weten te identificeren na meer dan 25 jaar als genezend medium actief te zijn geweest. Ik durf te stellen dat de oorzaak van migraine en de oorzaken hoofdpijn te categoriseren zijn in 2 belangrijke groepen. Zelf heb ik heb een ander perspectief dan de reguliere aanpak door (huis) artsen. Ik kijk naar jouw innerlijke emotionele lading en heilige geometrie balancering. De heilige geometrie uitlijning vindt plaats in jouw aura in en om je lichaam heen en natuurlijk met name bij jouw hoofd.

Vanuit mijn perspectief is elke pijn gerelateerd aan verkrampte samengetrokken energie, welke extreem veel angst in zich herbergt. De samentrekking treedt op bij een plotselinge traumatische ervaring. Dit kan fysiek (hoofd)  of emotioneel (hart) van aard zijn. In beide gevallen is de geometrische uitlijning uit balans. De drie draaiende geometrische vormen in jouw hoofd en hart welke verbonden zijn met het reukzintuig, gevoelszintuig en gezichtsvermogen zijn gezamenlijk niet perfect in  balans. Dit is de echte oorzaak van migraine aanvallen en alle verschillende soorten hoofdpijnen. (Cluster hoofdpijn, Sinus Hoofdpijn en Spanningshoofdpijn)

Ik heb 25 jaar onderzoek gedaan om migraine en hoofdpijn patient te helpen weer een normaal leven terug te geven.  De oplossing voor migraine en hoofdpijnen is het recht zetten en balanceren van twee energielijnen in het hoofd. In het geval van extreme migraine of cluster hoofdpijnen is het ook noodzakelijk om traumatische ervaringen te verwerken of ongelukken waarbij jouw hoofd of nek in het verleden een flinke klap heeft gekregen weer te herinneren.

Vertrouwen in innerlijke migraine aanpak

Je hebt al veel jaren allerlei oplossingen gezocht om jouw migraine aanvallen of hoofdpijnen te voorkomen? Je hebt dan hoogst waarschijnlijk weinig vertrouwen in onze nieuwe innerlijke aanpak. In het geval dat jouw moeder of grootmoeder ook last had van migraine aanvallen of hoofdpijn dan heb je waarschijnlijk een sterke overtuiging meegekregen dat je er mee moet leren leven.

Door pijnstillers te nemen heb je geen vertrouwen dat je er ooit nog vanaf komt. Onbewust heb je besloten dat jouw migraine aanvallen of hoofdpijnen chronisch zijn voor de rest van jouw leven. Deze overtuiging heeft grote gevolgen voor jouw familie, gezondheid en vermogen gedurende jouw leven. Het zit erg in de weg naar meer levensgeluk.

In het geval de migraine aanvallen gekoppeld zijn aan jouw cyclus is de overtuiging nog sterker. Vrouwen zijn dan heel vaak er van overtuigd dat ze pas tijdens de overgang verlost worden van hun aanvallen.

Als je kinderen hebt is de migraine aanval ook een probleem doordat je minder goed voor hen kan zorgen. Hier kan je een schuldgevoel voor ontwikkelen. Werk je dan heb je door de te verwachten absentie ook een schuldgevoel. Je wilt collega’s niet opzadelen met jouw werk. Indien je vader of moeder of grootouders ook al jaren lang last van migraine aanvallen hebben (gehad) dan is de overtuiging dat het niet over gaat ook nog eens krachtiger. Ook zij hebben waarschijnlijk van alles al geprobeerd. In dit geval heb  je de emotionele lading welke de aanvallen veroorzaakt van je familie geërfd. Het is dan in feite niet jouw probleem. Zolang je jezelf er mee identificeert is het laster om er objectief naar te kijken vanuit jouw innerlijk.

Ook verzoeken we je niet langer te vertrouwen op externe producten, massage of welke techniek dan ook aangeprezen door derden. We vragen jou naar binnen te keren en de oorzaak van jouw migraine aanvallen of hoofdpijn te gaan zoeken met hulp van ons. Heb je vertrouwen?

Pijnstillers zijn er om de hoofdpijn een halt toe te roepen. Je hebt een aanval, slikt een pijnstiller en je herstelt. Dit is niet goed voor jouw gezondheid en de te verwachten levensduur. Realiseer dit goed vanuit jouw hart. Bovendien kunnen de pijnstillers of de dagelijkse medicijnen om te aanvallen te voorkomen jaarlijks voor je zelf en de maatschappij veel geld kosten. Bereken hier hoeveel gedurende jouw leven.

Lanceren van Stop Migraine & Hoofdpijnen Innerlijk zelf-help online cursus

Het duurde best wel lang voordat ik de stap kon nemen om de Stop Migraine & Hoofdpijn Innerlijke Zelf-Help cursus wereldwijd neer te zetten via een online cursus met een community.

Er bestaan veel overtuigingen in het complementaire zorg circuit. Je mag je zelf niet promoten, patiënten dienen naar jou toe te komen en je dient altijd anderen te helpen als je met ze begaan bent. Het liefst op donatie basis.

Het bewust zijn van het verdriet van miljoenen hoofdpijn patiënten deed me beseffen er moet iets gebeuren. Ik heb door het 25 jaar lang behandelen van patiënten als genezend medium een schat aan ervaring opgedaan. Het overdragen van deze technieken aan migraine en hoofdpijn patienten om henzelf op een innerlijke wijze te balanceren zou geweldig zijn.  De aanpak dient wereldwijd snel bekend te zijn. Wat helpt tegen hoofdpijn op een structurele manier? Dit zou de eigenlijke migraine en hoofdpijn vraag moeten zijn.

wat helpt tegen hoofdpijn en migraine?
Deel met jouw netwerk dit bericht

Corona Pro Deo Afstand behandelingen
Meer UITLEG klik hier