JyotishaTat

Van overleven naar Leven

Migraine-aanval statistieken

migraine aanval pijn

Home » Migraine wat helpt echt? » Migraine aanval statistieken

Migraine aanval en aantallen

Een migraine-aanval is zeer intens of heftig voor mensen. Migraine hoofdpijn is de meest voorkomende neurologische aandoeningen in de westerse wereld. Het komt meer voor dan diabetes, epilepsie en astma te samen. Het ziektebeeld behoort daarom tot de top 20 van meest invaliderende medische aandoeningen ter wereld. Leer meer over de echte oorzaak migraine zodat je migraine wat te doen goed kan aanvliegen. Wat zijn migraine symptomen? Hoe kan je een migraine-aanval stoppen? Wat zijn migraine aanval tips voor de verschillende fasen? Wat is de reguliere aanpak voor net of zonder aura en welke migraine pillen krijg je voorgeschreven? Ook voor oogmigraine of clusterhoofdpijn ben je van harte welkom in mijn praktijk.

Het is erger dan een gewone hoofdpijn. Een migraine-aanval komt meestal ongeveer een tot vier keer per maand voor. De pijn is vaak kloppend en aan één of beide zijden van het hoofd.

Jammer genoeg zijn veel werkgevers het niet eens met het idee dat “een beetje hoofdpijn” een persoon dagenlang volledig kan buitenspel zetten. De misvatting dat migraine gewoon slechte hoofdpijn is, is gebruikelijk in de samenleving.

migraine aanval pijn

migraine aanval pijn

Kinderen voelen zich vaak duizelig of ziek in hun maag. Tijdens de hoofdpijn zijn sommige kinderen gevoelig voor licht, geluid of geuren en willen ze slapen. Als ze wakker worden, voelen ze zich meestal beter. De migraine-aanval duurt 30 minuten tot 6 uur, maar sommige kunnen wel 72 uur duren.

Migraine aanval en aantal in Nederland

Meer dan 10% van de Nederlandse bevolking heeft jaarlijks migraine-aanvallen. Dit betreft ongeveer 1.700.000 Nederlanders. Een klein percentage heeft migraine aanvallen achter elkaar. Zoals bij Paroxysmale hemicrania migraine. De gemiddelde frequentie is twee aanvallen per maand.Iedereen kan ooit in zijn leven wel een één of twee aanvallen krijgen. We spreken echter pas van migraine wanneer dergelijke aanvallen regelmatig voorkomen.

Aantallen in het Verenigd Koninkrijk

Acht miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk hebben migraine. Dit is op de totale Britse bevolking van 60,5 miljoen inwoners 13,2%.

Aantal aanvallen in de Verenigde Staten

migraine aanval in verenigde staten

migraine aanval statistieken in de VS

Bijna 28 miljoen Amerikanen zijn migrainepatiënten. Ongeveer één op de twintig kinderen, of ongeveer 8 miljoen kinderen in de Verenigde Staten, heeft last van migraine aanvallen. Vóór de leeftijd van 10 jaar krijgt een gelijk aantal jongens en meisjes deze vorm van hoofdpijn. Maar na de leeftijd van 12, tijdens en na de puberteit, hebben migraine aanvallen drie keer zo vaak invloed op meisjes als jongens.

Achtentwintig miljoen Amerikanen leven met migraine hoofdpijn, maar toch begrijpen velen zelfs de meest fundamentele informatie niet. Van dat aantal hebben 4,5 miljoen patiënten meer dan één aanval per maand. Vijfentwintig procent van de vrouwen en acht procent van de mannen heeft in de VS last van migraine. Slechts ongeveer de helft is formeel gediagnosticeerd: de stoornis wordt vaak verkeerd gediagnosticeerd door zowel artsen als patiënten.

Migraine Aanval Statistieken

Meer dan de helft (54%) van patiënten ervaart één of meerdere aanvallen per maand en 13% claimt één of meerdere migraine-aanvallen per week (Steiner 2003)

Vrouwen hebben meer kans op een migraine-aanval dan mannen – 18% van de vrouwen en 8% van de mannen hebben migraine aanvallen (Steiner 2003)

Voor meer dan 90% van alle patiënten heeft het slechts invloed op hun opleiding, carrière en sociale activiteiten.

Depressie, angst en slaapstoornissen komen vaak voor bij mensen met chronische migraine. (meer dan 15 dagen per maand een aanval)

Depressie komt drie keer vaker voor bij mensen met aanvallen of ernstige hoofdpijn dan bij gezonde personen (WHO, Fact sheet 277, maart 2004)

Iets meer dan een derde (34,3%) van de migrainepatiënten ondervindt moeilijkheden of discriminatie op het werk vanwege hun aandoening (The Migraine Trust, 2004). Minder dan 10% van de patiënten kunnen tijdens hun aanval normaal doorwerken.

Zware aanvallen worden door de Wereldgezondheidsorganisatie geclassificeerd als een van de meest invaliderende ziekten, vergelijkbaar met dementie, quadriplegie en actieve psychose (Shapiro & Goadsby, Cephalalgia, september 2007)

Onder volwassenen van alle leeftijden is de ziekte 1 van de 20 belangrijkste oorzaken van invaliditeit, uitgedrukt als jarenlang leren leven met een handicap (The World Health Report 2001, WHO)

Samengevat

migraine hoofdpijn

migraine hoofdpijn

Kies niet langer voor Migraine Pillen of migraine medicatie als je veel heftige migraine aanvallen achter elkaar hebt. Het kan anders! Leer over de oorzaak, soorten migraine, de symptomen en lees onze migraine aanval tips voor alle fasen. Ongeveer 10% van de bevolking heeft last van aanvallen. Bijna 18% van de vrouwen en 8% van de mannen. Er is emotioneel leed en fysieke pijn bij elke vestibulaire migraine-aanval !