JyotishaTat

Van overleven naar Leven

Paranormaal Genezer

Home » Paranormaal Genezer

Paranormaal Genezer en Register Therapeut

Een paranormaal genezer kan paranormaal genezen, magnetiseren of handopleggen. Of welke andere naam u er ook aan wilt geven zoals genezend medium of spiritueel genezer. Belangrijker is het resultaat dat u voor ogen hebt: beter worden.

Paranormale genezing heeft een eigen aanpak en vind haar oorsprong in het oude Egypte.

Wat betekent paranormaal?

Paranormaal bekent naast het normale en de acceptatie hiervan in de maatschappij stijgt. En de acceptatie verandert in de tijd gezien. Ook is de acceptatie anders per land en cultuur.

In het Latijn betekent het woord “para” in het Nederlands “naast”. Met andere woorden een geneeswijze naast het normale. Het is al duizenden jaren oud. De indianen en oude stammen in Afrika doen niets anders dan spiritueel genezen. Voor hen is het normaal. 

Een moderner woord voor paranormaal is hoog-sensitief.

Energetische Therapeut is paranormaal genezer?

Door de naamgeving in Nederland naar Energetische Therapie te veranderen, ontkracht men de onderliggende manier van genezen. Het zegt niemand nog iets. Meer clienten aantrekken door de naam van de therapievorm aan de tijdsgeest aan te passen daar geloof ik niet in. De naam energetische therapie zou minder angst in boezemen. Ook zou het op aandringen van slechts een enkele zorgverzekeraar veranderd zijn.

Je kan denken het is slechts een naam. Wat boeit het? Zelf wil ik slechts die clienten helpen welke er voor openstaan. En bovendien niet bang voor de paranormale geneeswijze zijn. Deze clienten zijn mogelijk “ten einde raad” en het spreekwoord “nood doet wetten breken” kan opgaan. Dat is niet erg. De angst voor het spirituele is vaak een reflectie van de nog niet geaccepteerde schaduwkant van de persoon.

Zolang de potentiële client deze schaduwkant het liefst geheim wil houden is er een innerlijk conflict. Dit conflict zit het zelf-genezend vermogen in de weg. Hierdoor kan ik hoog of laag gaan springen de patiënt zal niet genezen. Dus inderdaad bij mij staan clienten vaak op een keerpunt in hun leven met een bereidheid om vaak voor het eerst in hun leven naar hun diepere innerlijk te kijken. Daarbij wil ik hen met alle liefde bijstaan. Hierdoor kan er vanuit de behandeling en coaching een grote transformerende werking uitgaan. Kijk van clienten vertellen over hun ervaringen met de paranormale geneeswijze. 

Persoonlijk woord

Leuk dat u de moeite neemt om een website van een paranormaal genezer of spiritueel genezer te bezoeken. Doel is u te informeren over de vorm van paranormale genezing en u alvast de nodige informatie te verstrekken voordat u op intake komt.

paranormaal genezer jyotisha tat

Door het met aandacht hanteren van energie met behulp van vele geometrische patronen werkt de paranormale genezing snel. Het herstellen van de harmonie treedt nagenoeg direct op tijdens of kort na de behandeling.

Dit kan gepaard gaan met zeer emotioneel zijn gedurende een aantal dagen. Dit kan zijn in de vorm van boosheid, gehechtheid, jalouzie, trots of onzekerheid. U kunt het zo zien dat uw verdriet bijvoorbeeld jaren lang sluimering aanwezig zou zijn geweest. Deze pijn wordt als een harmonica ingedrukt en komt er in zeer korte tijd uit. Dit is eigenlijk geweldig!

Eigen bijdrage aan herstel

De kans op genezing hangt voor een groot deel van jezelf af.  Bent je boos op het feit dat het ongemak of het ziektebeeld je is overkomen? Dan stuurt de client meestal geen liefde naar het ziek geraakte orgaan en de cellen. Er blijft dan verkramping aanwezig op die plek. Dit kan de genezing in de weg staan. Dit geldt ook voor vragen omtrent de zingeving van het leven. Iemand die die vraag stelt leeft niet intens.  In feite is er een afstand met iets, een onzichtbare kracht of als u het God wilt noemen kan dat ook. Juist deze verbinding met uw organen, cellen en deze alles doordringende liefdevolle scheppende kracht is nodig voor herstel van de harmonie.

Je hebt zelf een zeer krachtig zelf-genezend vermogen. Deze kan je activeren met dankbaarheid, hart-verbinding, orgaan-verbinding en cel-verbinding. Dit is de verbinding met de “goddelijke blauwdruk”. Deze staat hieronder afgebeeld.

innerlijk licht geometrie De energetisch blauwdruk

Wat doet een paranormaal therapeut?

Om het genezingsproces enigszins te begrijpen dienen patiënten eerst open te staan voor het bestaan van subtiele energielichamen en kanalen. Om die reden geef ik hier een korte uiteenzetting alvorens een aantal spirituele genezingstechnieken te beschrijven.

De kunst van het paranormaal genezen is ten eerste een kwestie van bewust waarnemen. Ten tweede van ervaring opdoen met uiteenlopende symptomen van ziektebeelden. Het behandelen door een paranormaal genezer vergt nagenoeg geen inspanning, aangezien je meer een doorgeef luik bent. Steeds meer mensen zoeken hun heil bij een paranormaal genezer. In die zin is het eigenlijk een hype aan het worden. Belangrijk is dat een reguliere arts al een diagnose heeft gesteld.

Patienten hebben in het reguliere medische circuit vaak al een aantal stappen doorlopen. Ten einde raad zoeken een alternatieve vorm van genezen. De garantie op genezing kan niet worden gegeven dit is afhankelijk van velen factoren. Toch is er altijd kans op genezing. Iedere cel van jouw lichaam wordt elke 7 jaar compleet vervangen.

Harmonische energie gaat dwars door jouw lichaam heen. Deze doordringt energie welke niet in balans is en voor symptomen van ziektebeelden zorgt. Het zoeken naar jouw verkrampte energie en de emotionele blokkades daarachter is een kunst. Het paranormale is daarbij een handig hulpmiddel; niets meer en niets minder.

Hoe werkt paranormale genezing?

We leven allemaal in energievelden zoals hier beneden aangeduid. Voor mensen die verder spiritueel zijn ontwikkeld zijn de bollen veel groter en kunnen ze kilometers ver uitstrekken.

energie bollen

De energiebollen hebben structuren – mannelijke vormen – die de vrouwelijke bollen stevig ondersteunen. Enkele voorbeelden tref je hieronder aan:

lucht element
vuur element
water element
ruimte element
aarde element

Bovenstaande geometrische patronen vertegenwoordigen respectievelijk aarde, water, vuur, lucht en ether energie. Dit zijn de 5 basis energievelden die jouw lichaam doordringen en omhullen. Voor meer informatie lees verder over de constructie van de Levensbloem.

Zo zijn alle huidklachten en allergische reacties allemaal verbonden met een verstoring van de lucht energie. Door behandeling op energieniveau – verder weg van het fysieke lichaam – wordt het genezen in feite gemakkelijker. Bovendien worden allerlei kleine varianten van ziektebeelden met eenzelfde aanpak behandeld.

De reguliere geneeskunde werkt overigens indirect ook met deze geometrische basis patronen. Elke grondstof in medicijnen kent een geometrisch patroon. Deze vorm brengt een harmonische reactie teweeg. Dit kan voor een medicijn via opname in jouw bloedbaan of als zalf via de huid.

Alle hoeken en lijnen van deze mannelijke vormen worden tijdens een healing uitgelijnd. Deze uitlijning heeft een zeer sterke uitwerking op de fysieke, emotionele en mentale gezondheidstoestand van patiënten. Al onze cellen hebben deze vormen binnen in zich en groeien ook via deze patronen. Zodra zich symptomen van ziektebeelden manifesteren dan raken de geometrische vormen misvormd. De vorm is in zijn geheel ingestort, of de lijnen en hoeken zijn niet meer recht.

Waarnemen van energie kanalen door de paranormaal genezer

Naast de geometrische vormen hebben we ook energie kanalen. Deze kanalen worden beschreven in oude teksten en worden nadis genoemd. Onderstaand treft je 2 grafische voorstellingen aan van deze energiekanalen. De eerste beschrijft het 13 chakra systeem (zie boeken over de Heilige Geometrie de Ancient Secret Flower of Life, Volume II)

paranormaal genezen 5 kanalen

De tweede figuur beschrijft heel duidelijk de 22 Tree of Life kanalen weer. (Zie boeken en videos Heilige Geometrie Medicine for 21st Century by Keith Mason). Deze hebben een connectie met de endogene klieren die de hormonen produceren. Om hormoon gerelateerde symptomen van ziekten te transformeren is het noodzakelijk deze nadis te bestuderen. Het is het onderwerp waar naar mijn verwachting de alternatieve en reguliere geneeskunde als eerste elkaar treffen en gaan samenwerken.

paranormaal genezen energie kanalen

In werkelijkheid is het allemaal nog veel complexer en is alles op de diepere lagen verbonden met draaibewegingen van de Heilige Geometrie. In oude Boeddhistische teksten splitst de nadi bij het hart van 8 naar 24 naar 72 naar 72.000 levensenergie- en lichtkanalen. De spiritueel genezer brengt hier balans in. 

Verwijderen entiteiten door paranormaal genezer

Een van de eerste acties tijdens een intake is controleren of er zich in een patiënten 1 of meer entiteiten bevinden. Deze zitten gevangen, zijn boos, of zijn verveeld. Er zijn gradaties van deze entiteiten. De meest onschuldige zijn lifters. Toch brengen deze wisselende stemmingen op gang. Deze willen graag terug naar de meer harmonische dimensie waar ze vandaan komen.

In de meeste gevallen komen ze het energie systeem van een client binnen via overmatig alcohol & drugs gebruik of dominante sm spellen. Ook kan het gebeuren door sex met partners welke entiteiten in zich hebben. Je aura lagen staan in deze situaties erg open waardoor de entiteiten (geesten zonder lichaam) makkelijk naar binnen komen.

Nadat alles is uitgewerkt dan sluiten je aura lagen zich af en de entiteiten zitten opgesloten. Deze opgesloten entiteiten zijn de oorzaak van vele ziekten en in het bijzonder kanker. Hun boosheid creëert een explosieve energie welke onze celdeling compleet in de war brengt. Deze verwarring lijdt tot tumoren. De entiteiten bevinden zich in andere dimensies binnen onze organen. Als je vaak last hebt van snelle stemmingswisselingen dan is het noodzakelijk je te laten onderzoeken. Zie ook ervaringen paranormale geneeswijze en kijk bij entiteiten. 

Balanceren geometrische vormen tijdens paranormale genezing

Een van de eerste dingen is het verifiëren of de verschillende geometrische vormen in goede conditie zijn. Deze bevinden zich zowel binnen ons lichaam als om ons lichaam heen. De meeste personen zien deze vormen niet. Het is het meest subtiele niveau van aura lezen t.b.v. medische doeleinden. De vaardigheid ontwikkelt zich van het zien van witte energie om levende wezens tot kleuren rondom levende wezens tot aan uiteindelijk het waarnemen van een totale set van geometrische figuren.

Verwijderen blokkades in kanalen met paranormale genezing

Blokkades dienen te worden verwijderd en nieuwe harmonische energie dient te worden toegevoegd om nieuwe blokkades te voorkomen. Blokkades komen voor in de kosmische en aardse energiekanalen. Afhankelijk van de situatie kan je kou of warmte ervaren tijdens de behandeling. Aardse energie is warm en kosmische energie is koud.

Door in jouw lichaam spiritueel te kijken en geometrische figuren waar te nemen wordt de spirituele genezing compleet en stabiel. Dit is een gave van een paranormaal genezer. Het is als het ware een ingebouwde MRI Scanner welke video opnames maakt in het lichaam.

Tips paranormaal genezer

Onderstaand treft je 19 tips aan ten behoeve van jouw genezing. In feite een weg op jouw eigen genezend vermogen te stimuleren. Ze zijn ontstaan uit jarenlange praktijk ervaring. Soms lijken ze een open deur, evenwel de daadwerkelijke toepassing ervan door de patient blijft vaak een grote uitdaging. Ze zijn onderverdeeld in 3 groepen.

Algemene tips paranormale geneeswijze

 1. Ga eerst naar een reguliere arts om de diagnose vast te stellen van jouw ziektebeeld. Vertrouw niet alleen op de vaardigheden van een complementaire therapeut. Kijk bij veel gestelde vragen of er eerder ervaring is opgedaan met “jouw” ziektebeeld. Kijk op ons ziektebeelden blog of je meer informatie aantreft. Lees de ervaringen van cliënten welke je voorgingen bij de aanbevelingen.
 2. Breng jezelf niet in de positie dat je dient te kiezen voor een reguliere of complementaire behandeling. We kunnen de negatieve bijwerkingen van de reguliere behandelingen bewust teniet doen. Denk hierbij aan gif bestanddelen in medicijnen en het raken van gezonde cellen tijdens bestralingen. En bovendien genezende energie toevoegen.
 3. Je bent niet ziek. Je vertoont symptomen van een ziektebeeld. Identificeer niet met de ziekte!
 4. Al jouw cellen worden elke 7 jaar vervangen. Dit betekent dat jezelf de capaciteit hebt om te genezen. Jouw eigen zelf-genezend vermogen kan slechts een klein zetje nodig hebben!
 5. Begrijp dat jouw ziektebeeld een bericht is om duidelijk te maken dat er iets niet in harmonie is. In principe is dit bijna altijd een onderliggende dualiteit en emotionele lading al dan niet van vroeger.
 6. Alle symptomen van ziektebeelden kunnen worden genezen, indien de cellen bewust wordt verteld wat ze dienen te doen om het zelfgenezend vermogen te activeren.
 7. Jouw ziektebeeld wordt alleen chronisch als je daar (tot op heden) mee instemt.
 8. Wees niet boos op je zelf omdat je ziek bent. Wees heel aardig en lief, geef jouw lichaam een massage en stuur licht naar het deel wat niet in harmonie is.
 9. Verwacht dat je op een diep onbewust niveau een verandering dient te doorgaan om weer in balans te komen.
 10. Verwacht dat menig probleem (uitdaging) te maken heeft met emotionele kwesties met ouders, kinderen, de eigen kindertijd of de tijd in de baarmoeder bij uw moeder. Dit kan zich ook op een diep onderbewust niveau afspelen.

Houding tips voor paranormale genezing

Houding tip 1 : Kies voor 1 therapeut

Ga niet naar meerdere complementaire therapeuten tegelijkertijd. We werken ondermeer met intenties. Het gaat om het vertrouwen in de goddelijke krachten welke door de therapeut heenstromen. Intenties werken in op jouw eigen immuunsysteem. De genezing verricht je uiteindelijk zelf.

Uw onderbewuste – welke het immuunsysteem aanstuurt – heeft duidelijke, eenduidige en bij herhaling specifieke opdrachten nodig. Behandelingen werken zeker 2 tot 3 weken door. Zodra er meer pijn of emotionele uitbarstingen plaatsvinden is dat een goed teken. Houdt vast aan het proces en raak niet in paniek.

Houding tip 2: Aanvaard hulp doe zelf nagenoeg niets

Ga niet tijdens een reeks behandelingen jezelf energetisch behandelen op een diep onderbewust niveau. (mocht je hiertoe in staat zijn) De kans dat jouw mentaal denken het proces saboteert is groot. In feite is het vorige punt dan valide en bent je zelf de 2de therapeut. Jouw handen op een pijnlijke plek leggen en de automatische stroming zijn werk laten doen is uiteraard prima.

Leer te accepteren dat je hulp nodig hebt van het goddelijke en dat je onbewust nog boos hierop kan zijn. Je hebt immers symptomen van een ziektebeeld welke zich manifesteert. Deze disharmonie doet het zelf-genezend vermogen van jezelf geen goed.

Houding tip 3: Afscheiding van het geheel helpt niet

Een ondankbare houding richting de therapeut zijn inspanningen is een reflectie van jouw innerlijk conflict tussen hoofd en hart. Dit doet jouw zelf-genezend vermogen geen goed. Reken niet af met een houding zoals je een product in de supermarkt koopt. Hoewel die houding ook al niet correct is.

In deze maatschappij eigenen wij ons iets toe, zodra we betaald hebben. We hebben niet de dankbaarheid in ons hart voor alle mensen hun inspanning en energie welke je instaat stelt om het gekochte product uiteindelijk thuis te consumeren. We vergeten dankbaarheid te tonen in ons hart voor de boer, de producent, de groothandel, de magazijnbeheerder, de vrachtwagenchauffeur, de vakkenvuller en de caissière.

Deze dankbaarheid voor het geheel is nu juist cruciaal om jouw zelf-genezend vermogen te ondersteunen. De saboteurs van jouw mentaal denken dien je zorgvuldig te observeren in deze. Durf je naar de dankbaarheid in jouw hart te gaan? Of is daar nog te veel pijn?

Patient zelf laten betalen voor paranormaal genezer !

Betaal als patient met jouw eigen geld de consulten en tracht indien mogelijk via de verzekeringsmaatschappij een deel hiervan terug te krijgen. Laat anderen – hoe goed ook bedoeld – niet voor je betalen. Het is jouw eigen ziel die de wens dient te uiten jouw zelf-genezend vermogen te activeren.

Een eigen of eigen deelbetaling staat symbool voor de liefde voor jouw ziel en de liefde voor jouw lichaam. Dit is een gevoel vanuit het hart. Zolang de patient teveel pijn in haar of zijn hart heeft is het niet het moment om naar welke therapeut dan ook te gaan. Zelf geen energie of geld besteden aan het harmoniseren van het ziektebeeld staat de activering van het zelf-genezende vermogen in de weg.

Zo kan een patient jaren therapeuten bezig houden, zonder naar de echte kern van de problemen te gaan. Het onderbewuste, de dankbaarheid en de liefde van de patient zelf zorgt voor de uiteindelijke genezing. Zijn deze kwaliteiten niet of onvoldoende aanwezig dan dragen therapeuten Water naar de Zee.

Verdieping tips persoonlijke groei

 1. Volg meditatielessen om de innerlijke rust en harmonie te verstevigen en meer liefde en rust toe in jouw systeem. Dit zal ook onze healing krachten versterken bij het programmeren van jouw cellen.
 2. Ga na of jouw problematiek (kan fysiek zijn maar diepere oorzaak hebben) te maken heeft met 1 (traumatische) gebeurtenis uit het verleden. Dit kan ook gedurende een lange periode zijn als zijnde een vervelende conditionering. Denk bij dit laatste aan fysiek geweld, incest, verslaafde ouders, dominantie of geestelijke manipulatie gedurende de gehele kindertijd. De laatste situatie veroorzaakt een diep wantrouwen of gebrek aan liefde naar andere mensen, maar ook vaak voor jezelf. Uiteraard is hier een langdurige (paranormale) therapie voor nodig, welke naar de pijn toegaat. Ben je klaar om naar deze pijn te gaan of zit je liever in een innerlijk conflict? Geef je anderen de schuld en wil je het slachtoffer blijven? Dit komt de activering van het zelf-genezend vermogen niet ten goede! Kies bovendien heel bewust voor een mannelijke of vrouwelijke therapeut. Ervaring leert dat de patient zijn of haar innerlijke conflict weerspiegelt in de relatie met de therapeut. Kies bij voorkeur het tegenovergestelde geslacht als therapeut, welke energetisch naar de pijn toegaat. Heeft u reeds bij andere therapeuten op deze wijze hieraan gewerkt, dan kan het juist een verdieping geven om een therapeut van hetzelfde geslacht als de desbetreffende ouder te kiezen.
 3. Hen je in het ziekenhuis te horen gekregen dat je ongeneeslijk ziek bent richt jouw aandacht op de gezonde cellen van jouw lichaam. En vraag hen de ongezonde versnelt te vervangen. De focus op wat wel goed functioneert in jouw lichaam is zeer belangrijk. Het heeft geen zin om in de stress te geraken van een klein percentage cellen welke niet in harmonie is. Ontleen een grotere kracht uit de gezonde cellen. Zie ook dit bericht over ons 55 pagina’s tellende Complementaire Behandel Plan Ziektebeeld Kanker. Deze kan je gratis downloaden.

Hoe wordt je paranormaal begaafd?

In principe ben je al hoogsensitief en leef je vanuit je hartcentrum. Daarna kan je door eigen zielsverdriet opruimen een helder kanaal worden. Eigen angsten opgeslagen in jouw aura zorgen voor dualiteit in waarnemingen. Zodra deze weg zijn neem je kristel helder waar.

Bovendien kan je door jouw bewustzijn verder te verhogen jouw paranormale gaven ook versterken. Wij hebben hiertoe een uitgebreid weekend retraite programma. Toch staat het paranormale niet voorop in deze retraites. Het is een bij-effect bij de persoonlijke ontwikkeling en groei voor 4 deelgebieden in jouw leven. Het zijn dus geen paranormale workshops.

Geen beoogd resultaat door behandeling?

Bij het uitblijven van de gewenste resultaten is het zinvol om alle voorgaande tips te schouwen en objectief te voelen in uw hart of deze zijn opgevolgd. Het heeft geen zin om door te gaan met behandelen als resultaten uitblijven. Heb je in jouw leven van allerlei therapeuten en artsen bezocht en heeft het werkelijk niets geholpen dan is het zeer raadzaam om de innerlijke weg te volgen. De kern raken door naar oud verdriet te gaan met coaching De hamvraag? Is jouw eerdere therapeut naar de kindertijd teruggegaan? Is daarbij naast gespreksvoering ook ruimte geweest om de pijn te voelen? En deze te ontladen?

Zeer goed resultaat na behandeling?

De dankbaarheid en enthousiasme richting het universum voor de harmonisering kan je uiten. Dit kan door mond op mond reclame door de resultaten en de impact op jouw leven te delen met vrienden, kennissen en familieleden. Heb je geen Facebook geef de aanbeveling dan hier door.  Heb je wel Facebook doe dat dan door via Facebook een review te schrijven voor heel Nederland. Dit geeft een versterking van het zelf-genezend vermogen. Deze dankbaarheid is ook wel bekend als zegeningen tellen. Hiermee straalt je naar het universum uit: doe nog maar meer van ditzelfde!

Paranormaal Therapeut Heemstede Regio Haarlem

Paranormaal Therapeut online in het Nederlands en in het Engels. En face2face voor intake gesprek en optioneel goed bereikbaar voor vervolgsessies in de volgende omliggende plaatsen vanuit de regio. Of op afstand. Heemstede, Bennebroek, Haarlem, Hoofddorp, Zwaanshoek, Vogelenzang, Overveen, Bentveld, Zandvoort, Vijfhuizen, Bloemendaal, Santpoort-zuid, Santpoort-noord, Hillegom, Lisse, Sassenheim, Aerdenhout, Driehuis, Velsen-Zuid, Velserbroek, IJmuiden, Amsterdam, Zwanenburg, Halfweg en Badhoevedorp.

Samengevat de wonderen zijn deze wereld gelukkig nog niet uit. Er is altijd kans op genezing. Dan is het wel zaak om aanvang te maken met een behandelplan. Elke cel van uw lichaam wordt elke 7 jaar compleet vervangen. Dus het lichaam heeft de kracht om alles te herstellen. Het zoeken naar die weg van spirituele genezing is een kunst. Het opvolgen van de tips en de juiste houding bespoedigen de werking van jouw zelf-genezend vermogen. Deze een zet geven, beoefen je als paranormaal genezer.

DutchEnglishGermanItalianRussianSpanish