JyotishaTat

Van overleven naar Leven

Behandelplan paranormaal genezer

Home » Paranormaal Genezer » Behandelplan met intake

Behandelplan met intake

Behandelplan voor een paranormaal genezer is vreemd, omdat het beperkt. Toch willen clienten vaak wel een indicatie ontvangen van het aantal sessies. In 90 procent van de gevallen werkt dit prima.

Ervaring heeft geleerd dat elke patient uniek is en dat zij of hij in een comfortabele ontspannen situatie gebracht dient te worden. Patienten dienen te realiseren dat slechts die informatie tot mij komt welke nodig is voor het transformatie proces. Andere privé informatie komt niet tot mij aangezien mijn interesse daar op dat moment niet ligt.

De instanties welke HBO opleidingen verzorgen en ook de zorgverzekeraars hameren er telkens op om intakes te houden voor nieuwe patienten. Vanaf 2014 zijn wij hiermee begonnen. De bevindingen worden ook vastgelegd in het patiënten dossier. Dit is wettelijk verplicht.

Intake gesprek binnen behandelplan

behandelplan is met name goed luisteren
behandelplan is ook een kwestie van eerst
goed luisteren

In de eerste sessie lopen we uitgebreid door je medische en emotionele historie heen. De intake duurt 60 minuten, waarna je plaatsneemt op een stoel of massagetafel (gewoon met kleding aan) en ik mijn handen op je schouders leg om contact te leggen met jouw hogere zelf.

Via het hogere zelf wordt ik geleid naar die plekken, zowel binnen als buiten je fysieke lichaam waar de energie geblokkeerd is, waarna deze wordt geharmoniseerd. De behandel sessie direct na de intake duurt 25 minuten. Daarna kan u nog 5-10 minuten blijven liggen om de behandeling diep in te laten inwerken.

Behandelplan en aantal sessies

In het onderstaande schema hebben wij getracht u een beeld te schetsen over de mogelijke behandelplannen. Veelvuldig wordt door de mond op mond reclame van tevreden patiënten de verwachting geschetst dat er slechts enkele behandelingen nodig zijn. Deze verwachtingen managen is uitermate belangrijk voor de klanttevredenheid.

Ervaring leert dat 10% van de clienten met het grootst mogelijke zielsverdriet zo min mogelijk sessies willen besteden. Ze (h) erkennen hun uitdaging niet en juist deze clienten willen er ook zelf geen geld aan besteden. Ze zijn diep van binnen heel boos op alles. Via de zorgverzekeraar geld besteden mag wel zolang er nog budget is. Zodra het op is komen ze een aantal maanden niet en staan ze in januari weer op de stoep. Wij hebben werkelijk van alles geprobeerd om via informatieverstrekking deze situatie om te buigen. Het blijkt dat we bij 50% van deze groep hun bewust kunnen maken meer van zich zelf te houden.

We kunnen niets garanderen, omdat uw eigen genezend vermogen ook dient mee te werken. Is daar veel innerlijke strijd dan kunnen we hoog of laag springen maar dan gebeurt er niets. Ook is er een hogere kracht welke al dan niet bepaalt of er een verbetering in het verschiet ligt. Zelf zijn we dan ook niet bij machte om wat dan ook qua verbetering in uw situatie te garanderen.

Behandelplan en schema

Alle informatie in het onderstaande schema is ter indicatie en gebaseerd op ervaring. Het komt soms voor dat het chronische ziektebeeld van een patient soms eenvoudig blijkt te zijn. Er zijn dan minder behandelingen nodig.

Behandel PlanIntakeAantal ziekte
beelden
Aantal Afstand behandelingenEvaluatie Moment
Regulier en op 6x op
Afstand
90 min1-22x 1x per week;
2x 1x per 2 weken;
2x 1x per maand
na intake en na 6de keer op afstand
Entiteiten
en 6x op afstand
90 min1-24x 1x per week;
2x 1x per 2 weken
intake en na 6de keer op afstand
Complex en 12x op afstand90 min1-26x 1x per week
6x 1x per 2 weken
na intake, na 6de en na 12 de keer op afstand
Chronisch en 12x op afstand90 min1-24x 1x per 2 weken;
8x 1x per 4 weken
intake en na 12de keer op afstand
Chemo en 24x op afstand 90 min1-212x 2x per week;na 12de keer en na 24ste keer op afstand

Tabel 1.0Behandel Plannen bij 1-2 klachten cq. hulpvragen. Bij 3-5 klachten hulpvragen behandelen we anders.

Wat betreft het aantal ziektebeelden hulpvragen tellen naast fysieke klachten ook de emotionele kwesties zoals relatieproblemen, rouwverdriet, obsessies, slaapproblemen en het ontbreken van zingeving mee. Onze ervaring leert dat deze uitdagingen nauw samenhangen met chronische, fysieke en zware ziektebeelden. Lees hiertoe het traceren van blokkades in de Levensbloem.

Zodra u kontakt met ons opneemt geven wij u meer uitleg over de verschillende categorieen behandelingen, zoals opgenomen in het schema hierboven.

Betaling en indien verhinderd

Wij verzoeken u voor de intake gepast geld mee te nemen en de afstand behandelingen vooraf per bank te voldoen. Elke verandering in afspraken dient ten minste 24 uur van te voren worden gemeld anders brengen we de sessie in rekening.

Reacties na (afstand) behandelingen

Het is belangrijk te weten dat uw klachten vaak na de eerste behandeling intensiever worden. Normaal gesproken zou u nog een hele lange tijd pijn hebben terwijl de pijn er nu in een zeer korte tijd uit komt.

Ook kan het gebeuren dat er plotseling heftige emoties los komen tijdens of kort na de behandeling. Sowieso is het beter dat oudere mensen met de intake met iemand samenkomen. bovendien is het ook niet verstandig direct auto te gaan rijden na de behandelingen.

Behandelovereenkomst als onderdeel van behandelplan

Na afloop van de intake conformeren zowel de client als de behandelaar zich aan het behandelplan. Dit is in de vorm van het ondertekenen van een behandelovereenkomst. Het is een beknopt document van enkele pagina’s.