Zielsverdriet traceren

Home » Persoonlijke Ontwikkeling » Zielsverdriet traceren of in kaart brengen

Zielsverdriet traceren betreft het in kaart brengen van zielsverdriet wat de gehele wereld bevolking aangaat. Het gaat over angstige zware energie welke wordt uitgewisseld en overgedragen van generatie op generatie.

Zielsverdriet traceren heeft niemand zin in

Denk aan de volgende mogelijkheden

  • gescheiden zijn van mensen of objecten waar je van houdt of hield (rouwverdriet)
  • verplicht met mensen of objecten leven waar je niet van houdt (familie of collega’s)
  • chronische ziektebeelden waar je volgens de opinie van anderen mee dient te leven
  • overtuigingen en zielsverdriet van ouders of grootouders die je meedraagt en jouw character vormen en niet van jou zijn ( overerfde rugzak)

Deze energie fungeert als een super magneet. Deze super magneet trekt keer op keer levensgebeurtenissen aan om je bewust te maken van dit verdriet. En er iets mee te doen. Helaas gebruikt ons collectieve mentale denken sabotage technieken om het geheugen te blokkeren van waaruit de emotionele lading is ontstaan. Het slechte nieuws is dat het jouw succes en geluk in de weg zit. Zeker als je 40 jaar of ouder bent.

Zodra je zelf met zielsverdriet verbindt en zielsverdriet traceert op een structurele wijze dan voel je jezelf direct super ellendig.
Je wil deze pijn niet opnieuw voelen. Het mentaal denken gaat saboteren.
Helaas trekt dit verdriet keer op keer dezelfde levensgebeurtenissen aan.
Als jezelf niets doet herbeleef je jouw leven voor de eerste keer rond je veertigste en voor de tweede keer rond je 80ste levensjaar.
Je hebt geen methode geleerd op je te verbinden met het zielsverdriet en deze direct te ontladen.

Wat leer je in deze retraite?

Je leert met behulp van een checklist een chronologische opsomming te maken van gebeurtenissen in jouw leven. Dit is een belangrijk onderdeel van het maken van de Levensfoto.

Vervolgens map je deze op de levensbloem qua leeftijden welke ook bij de 5 verschillende bollen horen.

Uiteindelijk is er een visueel beeld – een foto van je leven -waarin direct duidelijk is in welke bol van de Levensbloem de meeste energielekken te verwachten zijn.

Wat is het nut hiervan?

De meeste personen groeien pas door en na een crisis in hun leven. Ze begrijpen niet dat het verstandig is om proactief bewust te worden van zielsverdriet. Dus deze aanpak kan op voorhand een crisis voorkomen en meer vreugde, geluk, succes, gezondheid en een langere levensduur opleveren.

Waar is de zielsverdriet traceren aanpak op gebaseerd?

De aanpak is gebaseerd op het feit dat oude mensen in het bejaarden tehuis vaak met andere bejaarden uitgebreid over hun kindertijd vertellen. Ook zijn er bijna dood ervaringen bekend waarbij de betrokkenen aangaven dat het leven in een hallucinatie toestand aan hun voorbij trok.

In de oude Vedische teksten – een beschaving van 8.000 jaar voor Christus in de Indus valei in India – wordt aan de canastas gerefereerd. Deze kennis is opnieuw tot leven genomen door de levenslessen van Oneness University in India.

Waar wordt zielsverdriet opgeslagen in het lichaam?

Traumatische ervaringen worden opgeslagen in organen, de 13 gewrichten en 33 nek en ruggenwervels van ons lichaam. Deze 13 gewrichten staan in directe verbinding met de 13 organen en 13 chakra’s of energiewielen van de levensboom. De 33 nek en ruggenwervels staan in directe verbinding met ons spirituele hartcentrum en liefde van het energieveld welke moeder Aarde representeert.

zielsverdriet traceren
Zielsverdriet traceren tot op fysiek niveau in rug

Deze goddelijke energie stroomt door ons lichaam en deze super intelligente energie zorgt voor het volledig automatisch functioneren van onder andere onze organen, hersenen, cel deling, zenuwstelsel en immuun systeem. Ook is deze energie verantwoordelijk voor een groots gevoel van geluk en vreugde als dan niet in meditatie of terwijl je op straat loopt.

Je dient te leren om zowel je met de pijn als deze energie te verbinden om het opgeslagen verdriet in organen, gewrichten en de nek en rugwervels op te lossen. Dit leer je in de retraite zielsverdriet opruimen.

Wanneer voel je de fysieke pijn in je leven?

Veel patiënten hebben hernia’s of een stijve schouder (frozen shoulder) en beseffen niet dat traumatische ervaringen zijn opgeslagen in hun gewrichten of nek – en ruggenwervels. Het gewricht of de wervel is soms al meer dan 20 jaar omringd door zeer verkrampte energie van het trauma. Uiteindelijk geeft deze verkramping de fysieke slijtage of verstijving.

Door het optillen of verdraaien in het heden ontstaat de immense pijn. En toch is het oude pijn. Het is niet van nu.