Traumacentrum

Home » Traumaverwerking » Traumacentrum

Traumacentrum voor clienten welke geen of onvoldoende baat hebben bij EMDR therapie zie ik regelmatig in mijn praktijk. EMDR is een quick fix een soort omleiding van het probleem in de hersenen van jouw hoofd. De emotionele lading bij de traumatische ervaring in jouw hart wordt hierdoor enigszins losgelaten en daarnaast worden handvaten aangereikt om er in je hoofd anders mee om te gaan. Nieuwe gebeurtenissen worden nog steeds aangetrokken en blijven op gevoelsniveau voor disharmonie zorgen. De aangereikte handvaten zijn dan onvoldoende in staat om de emoties als depressie, angststoornissen of verslavingen weer in goede banen te leiden.

traumacentrum
traumacentrum

Onze aanpak op zielsniveau is een met wortel en tak uitroei methode. De oude emotionele lading dient in zijn geheel op te lossen waardoor de gebeurtenissen en disharmonie helemaal niet meer plaatsvinden. De emotionele lading fungeert niet langer als een magneet voor gebeurtenissen binnen een levenspatroon waar je juist vanaf wil. De therapie is gericht op de reparatie van het hart. En hiermee het tot rust brengen van het hoofd of mentale denken. Het mentale denken is overactief door de overvloed aan brandstof gevoed vanuit het zielsverdriet.

Jyotisha

Hulp bij een psychotrauma in traumacentrum

De traumatische ervaringen waar we het hier over hebben zijn van verschillende aard. Denk hierbij niet alleen aan 1 moment in je leven. Het kan ook een lange conditionering zijn, waar jij in je vroege kindertijd langdurig mee te maken had. Bijvoorbeeld een afwezige vader, een agressieve vader, een labiele moeder of twee hard werkende ouders welke nauwelijks voor jouw emoties aandacht hadden. Lees meer over trauma symptomen.

Die ene ingrijpende gebeurtenis en jouw hulpvraag

Regelmatig zie ik clienten voor een trauma behandeling welke denken te weten welke die ingrijpende gebeurtenis in hun leven was voor alle problemen in het heden. Ze komen dan via vele omwegen naar mijn praktijk wat dan dienst doet als traumacentrum. Behandelaars voor mij hebben niet doorgevraagd mede omdat de client zijn of haar geheugen kwijt was van het leven tot zeven jaar. Om een trauma met wortel en tak uit te roeien is het noodzakelijk om de allereerste gebeurtenis te achterhalen welke deel uitmaakt van een serie of te wel een dood vermoeiend levenspatroon. Om die reden werkt de EMDR therapie dan niet afdoende. En juist niet voor PTSS – het post traumatische aspect – waar we het hier over hebben.

Een serie van samenhangende ingrijpende gebeurtenissen

Die serie van samenhangende ingrijpende gebeurtenissen zien vergt een bepaalde kracht om de synthese waar te nemen. Of te wel de onderlinge samenhang tussen de vele gebeurtenissen in jouw en mogelijk ook die van jouw ouders hun leven. Hiertoe is een uitgebreide liefst face2face intake nodig in mijn praktijk dat dienst doet als traumacentrum.

Ter illustratie met een praktijkvoorbeeld. Bij seksueel misbruik zie je vaak ook juist bij die kinderen potloodventers opduiken en later in hun leven verkrachtingen en het aantrekken van extreem dominante mannen. Ook slaapproblemen, zelfverwonding, anorexia, boulimia of verslavingen kunnen zich manifesteren. Alles hangt samen.

Bij scheiding, overlijden van een zieke ouder als kind, overlijden van geliefde oma of opa zijn er ook talloze verbanden waar te nemen in iemands leven.

Levensbloem constructie
De gouden Levensbloem zielscoaching

Bereikbaarheid traumacentrum

Traumacentrum De Gouden Levensbloem biedt 100% online zowel in het Nederlands als in het Engels diensten aan. Voor een face2face intake gesprek van 1,5 tot 2 uur zijn we goed bereikbaar in de volgende omliggende plaatsen vanuit de regio. Heemstede, Bennebroek, Haarlem, Hoofdorp, Zwaanshoek, Vogelenzang, Overveen, Bentveld, Zandvoort, Vijfhuizen, Bloemendaal, Santpoort-zuid, Santpoort-noord, Hillegom, Lisse, Sassenheim, Aerdenhout, Driehuis, Amsterdam, Zwanenburg, Halfweg en Badhoevedorp. De vervolg gesprekken en behandeling kunnen al dan niet op afstand plaatsvinden. Zie je graag eerdaags in mijn praktijk wat bij psychotrauma ook fungeert als traumacentrum.