Meteen naar de inhoud
Home » Ziekte en hulp?

Ziekte en hulp?

Wat is het verschil tussen een ziekte en een ziektebeeld?

Ziektebeelden beschrijven de symptomen van een ziekte, waarbij ervan uit wordt gegaan dat het beeld kan veranderen. Veel personen identificeren zich met een ziekte. Ik heb suikerziekte of ik heb migraine of ik heb de ziekte van Crohn. Ook zijn er patiënten verenigingen welke uitermate goed werk doen. Evenwel bevestigen ze vaak dat het ziektebeeld chronisch is en als zodanig een ziekte worden.In het reguliere medische circuit zijn er zeer veel benamingen voor heel veel ziektebeelden. Een ziektebeeld is een verzameling symptomen die uiteindelijk een specifiek ziektebeeld vormen. De diagnose welke wordt gesteld kan 1 of meer ziektebeelden in een bepaalde gradatie betreffen.

Belangrijk is dat u ten alle tijden bij gezondheidsklachten allereerst een diagnose laat stellen door een bevoegd arts alvorens u op consult komt. Een energetisch therapeut stelt geen diagnose dat is het credo. Wij houden ons hieraan i.v.m. juridische aansprakelijkheid. Daarbij geldt wel dat een energetisch therapeut qua behandelwijze minder specifiek te werk gaat. Zo kan er sprake zijn van het behandelen van bijvoorbeeld het ademhalingssysteem. Door deze aanpak kunnen mogelijk 20 ziektebeelden uit de reguliere medische geneeskunde in 1 keer positief worden beïnvloed.

Ziekten bestaan niet. Ziektebeelden met symptomen wel. Migraine en de migraine aanvallen zijn dus een ziektebeeld. Ze bestaan niet maar worden meer als zodanig genoemd door onze collectieve geest. Door te bevestigen dat je een specifieke ziekte hebt, saboteert je geest om je te houden waar je bent.

Heb je ervaring met mijn ziektebeeld?

Belangrijk is dat je ten alle tijden bij gezondheidsklachten allereerst een diagnose laat stellen door een bevoegd arts alvorens u op consult komt. Een paranormaal genezer stelt geen diagnose. Daarbij geldt wel dat een paranormaal therapeut qua behandelwijze minder specifiek te werk gaat. Zo kan er sprake zijn van het behandelen van bijvoorbeeld het ademhalingssysteem. Door deze aanpak kunnen mogelijk 20 ziektebeelden uit de reguliere medische geneeskunde in 1 keer positief worden beïnvloed. Paranormaal genezen is een kunst waarbij creativiteit nodig is. Dit is niet altijd zomaar oproepbaar. Nieuwe ziektebeelden dienen zich aan en hierbij is het zoeken naar een behandelmethodiek de uitdaging.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat een paranormaal genezer verder van het lichaam af behandeld. Hierdoor worden in één keer allerlei ziektebeelden vanuit de reguliere geneeskunde op eenzelfde energetische manier behandeld. Zo kan bijvoorbeeld door het energetisch behandelen van de longen, zowel een longontsteking, astma, bronchitis als longemfyseem worden behandeld. En bovendien ook nog alle huidaandoeningen, waaronder eczeem.

Dus de term of variant van uw ziekte uit de reguliere geneeskunde is niet zo belangrijk. Het gaat veel meer om de groepen zoals ademhalingstelsel, spijsverteringsstelsel en zenuwstelsel. Over de afgelopen 25 jaar heb ik veel patiënten gezien met allerlei  ziektebeelden. Kijk bij de veel gestelde vragen voor een overzicht.

Heb al zoveel geprobeert kan je garantie geven?

Of uw specifieke klacht met succes eerder is behandeld is minder relevant. De klant aanbevelingen geven natuurlijk wel een indruk. Ook al zou dit zo zijn dan is dit geen garantie dat bij jou de genezing ook plaatsvindt. Het is van vele factoren afhankelijk of er genezing plaatsvindt. De paranormale genezer is slechts een tussenschakel. De genezing vindt niet door hem of haar plaats. Jouw eigen genezend vermogen binnen het immuun systeem heeft hier een heel groot aandeel in.

Bovendien is de naam paranormaal genezer onjuist. Letterlijk betekent het naast het normale genezen. Jij als patiënt hebt hierin uiteindelijk het grootste aandeel. Deze innerlijk genezende kracht is eigenlijk belangrijker dan de specifieke medische klachten waar je last van heeft. Het herstellen van de verbinding met jouw zielsenergie kan een belangrijke factor zijn om het genezend vermogen te activeren. Werkt de genezer met zijn zielsenergie dan gaat jouw zielsenergie hierop mee resoneren.Mocht je reguliere behandelingen of andere alternatieve behandelingen hebben geprobeerd, dan is paranormale of natuurgeneeskundige behandeling toch weer anders. Het raakt diepere ladingen in je onderbewustzijn. 

Ziektebeeld en proces wanneer je ziek bent
Ziektebeeld en proces

Ziektebeeld en ziekteproces

Een ziektebeeld wat is dat? U heeft waarschijnlijk een ziektebeeld. Ga er vanuit dat u niet de ziekte heeft. U heeft de symptomen van de ziekte en daarbij een diagnose gekregen. De set aan symptomen verwijzen naar de ziekte.  De wereld om u heen en in uw lichaam verandert evenwel elke seconde. Nadat u begon met het openen van deze website en het lezen van de informatie zijn er mogelijk al weer duizenden cellen in uw lichaam verandert. U bent dus al niet meer wie u was.

Van belang is dat in deze zienswijze ziekten niet bestaan, zieke mensen wel. Hiermee wordt bedoeld dat een ziekte, zoals wij die kennen eigenlijk een ziektebeeld is, welke is vastgesteld door de diagnose van een bevoegd arts. Hierbij wordt gekeken naar symptomen en worden steeds geavanceerdere test en meetapparatuur ingezet.

Ziekteproces bij patient

De oorzaak van het ziektebeeld is uiteindelijk innerlijke strijd, welke naar mate de innerlijke strijd groter is zich uit in een grotere mate van machteloosheid, wanhoop, nervositeit, slechte ademhaling, veelvuldig zuchten en ziek zijn. Oude Vedische geschriften beschrijven 7 fasen van ziek worden. Onderstaande opsomming geeft aan hoe wij steeds zieker worden. Deze geschriften stammen van de Vedische beschaving in het land India van 8.000 jaar voor Christus.

  • Innerlijke strijd
  • Machteloosheid
  • Wanhoop
  • Nervositeit
  • Slechte ademhaling
  • Veelvuldig zuchten
  • Ziek zijn

Het mentaal fixeren dat u een ziekte heeft is geen goed plan.

Wanneer is een ziekte of eigenlijk een ziektebeeld is chronisch

Vaak krijgen patiënten te horen dat hun ziekte een chronische ziekte is. De volgende halte is dan de patiënten vereniging. Hier krijgen patiënten handige informatie om met hun ziektebeeld om te leren gaan. Helaas gaat hier ook een impliciete mentale bevestiging vanuit dat de ziekte voor de rest van iemands leven er zal zijn. Men gaat er bij voorbaat vanuit dat er geen wonder kan plaatsvinden of een nieuwe levenswijze. Denk bij de laatste aan het ziektebeeld Diabetes welke bij heel veel patiënten inmiddels is verholpen door anders te eten.

Diagnose van een ongeneselijke ziekte

Hier komt de patient direct in shock. Bij het reguliere behandelplan van artsen betekent dit dat de patient uitbehandeld is. Ze kunnen niets meer doen. De afgelopen 20 jaar zijn steeds meer vormen van kanker goed te behandelen uiteraard afhankelijk van de mate van uitzaaiing. De ingeschatte levensduur is wellicht nog te verlengen, de pijn kan verzacht worden en zwaar zielsverdriet kan nog worden verwerkt. Vaak zie je patiënten toch voor chemo kiezen in zo een situatie. met Energetisch Therapie kunnen de bijwerkingen worden gereduceerd. Daarnaast kan ander soort voeding en drinkwater een goed bijdrage leveren.