Meteen naar de inhoud
Home » Mentale Denken een gevangenis

Mentale Denken een gevangenis

Het mentaal denken draait op brandstof van jouw hartzeer. Het wil je in een afgescheiden toestand houden. Dit noemen we ook wel Ego. Het heeft slechts 2 functies: 1 Heden met verleden inkleuren 2 Angsten voor toekomst creëren om heden te verliezen.  Zodra je dit goed begrijpt, snap je ook waar onderstaande saboteurs vandaan komen. Ze houden je weg uit het eenheidsbewustzijn met die zielsverbinding.  Het heden, het moment of spontaan kinderlijk reageren vanuit jouw hartcentrum is elke keer anders. Je bent onvoorspelbaar in de stroming van geestelijke inspiratie en mogelijk ook met begeleiding van jouw gidsen. . 

De meeste personen op de planeet zijn ego centrisch en koesteren hun eigen geluk om zichzelf tijdelijk beter te voelen. Door het zielsverdriet in hun hart wordt hun leven geregeerd door het mentaal denken en de afgeleide emoties. Het gevolg: het ontvluchten van de pijn en het continue zoeken van afwisseling, macht, waardering, herkenning, aandacht en liefde. Zo een leven is leeg en geeft nauwelijks voldoening. Het mentaal denken is actiever naarmate er meer zielsverdriet aanwezig is en als dit oplost. Ook zijn de emoties prominenter aanwezig als je in een levenscrisis zit. Denk hierbij aan boosheid, gehechtheid, jaloezie, trots en onzekerheid.

Alleen zodra je ontzettend moe en verveeld bent van jouw verdrietige leven pas dan kom je in een hopeloze situatie. Dat is het moment wanneer je eindelijk om hulp gaat vragen. Je beseft dat het mentaal denken niet het antwoord gaat opleveren voor je uitdagingen in jouw leven. Je beseft dat je al jaren emotioneel in cirkels ronddraait. Is dat nu het moment?

mentaal denken
Mentaal denken

Denken Bio energetische fout in ons DNA

Als je 2,5 tot 3 jaar oud bent gaat er een geometrisch figuur in je hoofd opeens snel draaien. Deze maakt van losse momenten een film met verleden, heden en toekomst. Het is als het ware een script van een oude Walt Disney teken film met losse hand gemaakte tekeningen. Zodra de projector wordt aangezet, lijkt het opeens dat Donald Duck op het projectiescherm beweegt. Hierdoor heb je de illusie dat er een levende Donald bestaat en dat verleden en toekomst qua tijd echt zijn. Je weet – je hebt het geheugen van hoe de film verloopt. Het is allemaal een projectie op een scherm en niet de werkelijke Donald. Net als Donald Duck besta jij dus ook niet qua 1 zelfbeeld!

Jij bent zelf het probleem bij het denken

De beste aanpak voor persoonlijke groei is de projector langzaam weer op de juiste snelheid te laten draaien. Hierdoor kom je steeds dieper in het eenheidsbewustzijn en verdwijnt je geheugen van gebeurtenissen welke er helemaal niet toedoen. De buitenwereld is niet het probleem maar het mentale zelf. Deze wekt de illusie dat jij bestaat. Jij bent ook het zielsverdriet. Er is niet 1 Zelf of 1 versie van jouwzelf. Je reageert elke keer anders afhankelijk met wie je bent, waar je bent en wanneer je ergens bent. “Jij” verandert zelfs continue van binnen: vele lichaamscellen zijn al weer overleden en geboren sinds je deze pagina aan het lezen bent.

Het beeld over dat er maar 1 Zelf is, is dus een illusie.  De mentale saboteurs welke perfectie, aspiratie en voorspelbaarheid nastreven willen dat je een eenheidsworst blijft. Hiermee kom je niet in het NU.  Als baby was je 3 seconden later het huilen al vergeten en was je daarna weer 1 grote glimlach. “Jantje lach Jantje Huil” noemen we dit in de volksmond. Je had geen geheugen van het verleden en ook de toekomst kende je helemaal niet. 

Eenheidsbewustzijn baby en niet in mentale denken gevangenis
Eenheidsbewustzijn baby

De 2 zeer beperkte functies van het mentaal denken

Het mentale denken kleurt continue het heden in met ervaringen uit het verleden en creëert angsten om alle verworvenheden in het heden in de toekomst te gaan verliezen. Het mentaal denken doet niets anders dan deze 2 functies uit te voeren. De energie hiervoor haalt het mentaal denken uit jouw zielsverdriet. En om die reden saboteert het mentaal denken jou om niet naar je zielsverdriet te gaan. Het mentaal denken wil overleven. Dit is een innerlijke mentale strijd, welke uiteindelijk tot een overgave naar het zielsverdriet in het hartcentrum transformeert. Dit kan je ook de opheffing van het mentale ego noemen.

De valkuilen van het mentaal denken

Valkuil 1: Jouw zelf streeft naar behoud van status quo

Het zelf streeft naar beperking om je te houden waar je bent en alles in jouw leven min of meer in de buitenwereld onder controle te houden. Dit noemen we ook wel de Status Quo of de huidige situatie vastzetten. Vasthouden aan hoe nu alles is bijvoorbeeld qua werk en relatie.

Valkuil 2: Jouw zelf streeft naar perfectie en zelf-oordeel

Het zelf vindt imago en perfectie heel belangrijk. Om die reden wil het alles tegelijkertijd en altijd alles in 1x voor iedereen perfect doen. Noem dit altijd meerdere schotels in de lucht houden op stokjes en niemand willen teleurstellen. Je veroordeelt je zelf dat niet altijd alles lukt. Het ideaal plaatje wordt hoog gehouden.

Valkuil 3: Jouw zelf creëert steeds een nieuwe aspiratie

Hoe je nu bent keur je niet goed. Het zelf wil altijd nog iets bereiken. Hiertoe dien je nog allerlei opleidingen te volgen, een beter baan te krijgen etc.  Zodra je daar bent wil jouw zelf weer iets nieuws. Dit is de oneindige pijn van aspiratie. Doel bereikt dan altijd weer een nieuwe doelstelling.

Saboteur 4: Jouw zelf wil ideaal beeld hooghouden en voorspelbaar zijn

Het zelf creëert het beeld dat je volgens normen, waarden, religieuze overtuigingen,  familieovertuigingen of een bedrijfscultuur dient te leven. Hierdoor wordt je een eenheidsworst welke voorspelbaar gedrag vertoond. Dit kan sterk tegen je eigen gevoel in gaan. Dan kom je in een spagaat. Je leeft vanuit een imago met normen, waarden en overtuigingen

Valkuilen nr 6: Jouw zelf identificeert met pijn en problemen van anderen

Bij tegenslagen kiest het zelf er altijd voor zich met het probleem te identificeren. Hierdoor komt het zelf in een oneindige cirkel. Jarenlang kan je met een probleem rondlopen terwijl het vaak een overerft of overdragen probleem van iemand anders is. Zo hoef je jouw eigen pijn niet te voelen

Saboteur nr 6: Jouw zelf kiest voor de Ja Maar modus

Het zelf heeft een natuurlijke neiging om zich te verdedigen en te overleven. Dan kiest het er voor om in het innerlijke conflict en de mentale gevangenis te verblijven. Het zelf wil dan blijven functioneren op de energie van het zielsverdriet. Het houdt jou weg bij je zielsverdriet en groei. Het neemt niet makkelijk iets aan van derden. Ondanks alle problemen zie je het toch nog steeds beter, omdat je de pijn niet wilt voelen.

Valkuilen nr 7: Jouw zelf wil blijven zoeken en niet(s) oplossen

Je verslijt mogelijk jarenlang therapeuten maar je windt ze allemaal om je vinger. Je kan betalen voor therapie en spirituele seminars alsof je een kilo suiker koopt in de supermarket. Zodra je niet snel genoeg resultaat ziet of dat het te heet onder je voeten wordt, begin je afspraken uit te stellen of stop je de therapie. Je wilt helemaal geen hulp of therapie

Conclusie

De overgave naar het zielsverdriet in je hart is noodzakelijk om de mentale gevangenis te ontvluchten en vanuit jouw hartcentrum te leven. Zet de angst voor de oude pijn op zij. Dan blijf je niet langer in deze mentale valkuilen vallen!